Home Bez kategorii TBX współpracuje z Politechniką Warszawską

TBX współpracuje z Politechniką WarszawskąFirma TBX nawiązała współpracę z Politechniką Warszawską – z Wydziałem Transportu i Biurem Karier. Operator logistyczny zapowiada aktywny udział w programach badawczych integrujących środowisko studentów i absolwentów z biznesem.

TBX, jako ekspert w dziedzinie drogowych przewozów chłodniczych, obok działalności na rynkach międzynarodowych, chętnie angażuje się we współpracę z ośrodkami akademickimi, które kształcą przyszłych menedżerów logistyki. Przykładem jest współpraca z Politechniką Warszawską. Tego typu relacje są okazją do wymiany doświadczeń i pomysłów pomiędzy uczelnią a przedsiębiorcami. Kontakt z przedstawicielami firm logistycznych pozwala studentom na zdobywanie wykształcenia, odpowiadającego potrzebom i wymaganiom rynku, przedsiębiorcy z kolei mogą pozyskać profesjonalne kadry, w pełni przygotowane do podjęcia zawodowych wyzwań w branży TSL. - Chcemy wspierać rozwój młodych ludzi w trakcie zdobywania kwalifikacji zawodowych na Politechnice. Cieszę się, że możemy dzielić się naszą wiedzą i doświadczeniem ze studentami oraz uczestniczyć w procesie ich kształcenia, dostosowując go do potrzeb zmieniającego się rynku pracy – powiedział Marcin Jeziorski, prezes zarządu TBX Sp. z o.o. – Na swoim koncie mamy już udział w ubiegłorocznym jesiennym cyklu Spotkań z Pracodawcą pod nazwą Business Networking Day, składającym się m.in. z prelekcji i warsztatów, który cieszył się dużym zainteresowaniem uczestników. Równocześnie Marcin Jeziorski realizuje program mentoringowy, w którym – pełniąc rolę mentora – dzieli się z uczestnikami swoim praktycznym doświadczeniem w biznesie. – Podczas spotkań wspólnie odkrywamy i rozwijamy potencjał uczestnika. Omawiamy mocne strony oraz obszary rozwoju w kontekście kompetencji przywódczych, zawodowych, rozwoju talentów czy zarządzania czasem. Cieszę się, że mogę pomóc młodym ludziom w budowaniu ich własnej ścieżki rozwoju. TBX uczestniczy również w panelach dla pracodawców, odbywających się na Politechnice Warszawskiej w okresie od 18 lutego do 1 marca br. Poświęcone są one potrzebom i oczekiwaniom rynku pracy. Organizatorem spotkań jest Dział Badań i Analizy Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii na PW. Politechnika Warszawska należy do najlepszych polskich uczelni technicznych. Wydział Transportu prowadzi studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia. Co roku mury wydziału opuszcza ponad 300 (322 w 2017/2018) absolwentów, w tym inżynierów i magistrów inżynierów.