Home Biznes Akademia Sztuki Posadzkarskiej rozpoczyna swoją działalność

Akademia Sztuki Posadzkarskiej rozpoczyna swoją działalność

Akademia Sztuki Posadzkarskiej rozpoczyna swoją działalność

Nowoczesne centrum szkoleniowe  ASP to odpowiedź na potrzeby branży posadzkarskiej dotyczące rozwoju zawodowego. W założeniu ma być miejscem łączącym wiedzę profesjonalistów i chęć do nauki ludzi młodych. Ma to być również centrum, które doskonali umiejętności wykwalifikowanych już pracowników, pomagając im przyswoić nowości technologiczne oraz branżowe innowacje.

Pracodawcy z branży posadzkarskiej nie muszą brać już na swoje barki ciężaru doszkalania pracowników – specjaliści Akademii wyręczą ich w tym zadaniu. Celem akademii jest podnoszenie jakości pracy profesjonalistów posadzkarskich, wpieranie ich rozwoju i upowszechnianie osiągnięć technologicznych. Akademia chce pokazać młodym ludziom, że zawód posadzkarza jest pożądany na rynkach pracy UE, a firmy w Polsce czekają na wyszkolonych ludzi, którzy zaspokoją zapotrzebowanie na specjalistów. W ASP nacisk kładzie się na profesjonalizm – do ćwiczeń używa się narzędzi i produktów stosowanych w codziennej pracy przez najlepszych fachowców.

Akademia w swojej ofercie proponuje dwa programy szkoleniowe:

Szlifiernia Posadzkarskich Talentów – cykliczne szkolenia i warsztaty, skierowane do profesjonalistów, wykonawców, producentów okładzin, pracowników firm budowlanych.

Kuźnia Posadzkarskich Talentów – to program szkoleń, warsztatów i lekcji posadzkarstwa dla ludzi młodych oraz osób, które w przyszłości chcą pracować w branży posadzkarskiej.

Cechą charakterystyczną ASP jest indywidualne podejście do klienta, a co za tym idzie – do słuchaczy i uczestników programów szkoleniowych. Tematyka i charakter szkoleń dopasowane są do potrzeb firm. W celu realizacji założeń wykorzystywane są metody edukacji funkcjonalnej, tj. pokazy, prezentacje, wykłady interaktywne, trening umiejętności, panel dyskusyjny, burza mózgów czy pomoce audiowizualne.

Akademia oferuje trzy typy szkoleń:

Zamknięte – certyfikujące i modułowe, dwu- lub jednodniowe; na zlecenie firmy, która kompleksowo chce przeszkolić zespół pracowników z teorii i praktyki przygotowania podłoża i montażu podłóg. W ramach takiego szkolenia ASP oferuje: badanie potrzeb szkoleniowych, przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia z ustalonego tematu, zaświadczenia lub certyfikaty, materiały szkoleniowe, ubrania ochronne i narzędzia dydaktyczne, catering, przerwy na kawę. Nabór na szkolenia jest ciągły.Otwarte – certyfikujące i modułowe, dwu- lub jednodniowe z otwartym naborem dla indywidualnych uczestników, osób prowadzących mikroprzedsiębiorstwa i ich pracowników, którzy samodzielnie chcą uczestniczyć w szkoleniach i rozwijać swoją wiedzę oraz umiejętności w zakresie przygotowania podłoża i montażu podłóg. Nabór na szkolenia odbywa się dwa razy w roku.

Lekcje posadzkarstwa – kilkugodzinne warsztaty realizowane w ciągu jednego dnia
z udziałem doradców technicznych i posadzkarzy profesjonalistów, realizowane w ramach wycieczek zawodoznawczych dla uczniów szkół technicznych. Zajęcia realizowane są dla jednej klasy.

Brak wykwalifikowanych pracowników w branży wykonawczej to największa bolączka firm posadzkarskich

Uroczyste otwarcie ASP odbyło się 20 kwietnia i było połączone z celebracją otwarcia rozbudowanej siedziby firmy. Podczas wydarzenia miała miejsce bardzo ciekawa debata dotycząca problematyki edukacji zawodowej w Polsce oraz braku wykwalifikowanych pracowników. W dyskusji panelowej pt. „Edukacja pracowników, wykonawców branży podłogowej – problemy, rozwiązania, perspektywy” wzięli udział: Krzysztof Sadowski, Wiceprezes Zarządu Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.; Roman Kowalczyk, Dolnośląski Kurator Oświaty; Grzegorz Popik, Prezes Uzin Utz Polska; Witold Ruszczyński, przedsiębiorca; Tomasz Urbański, Prezes Polskiego Związku Handlu i Usług Branży Pokryć Podłogowych oraz założyciel i członek Rady Firm Rodzinnych przy  przy Konfederacji Lewiatan; Henryk Wagner, Prezes Polskiego Związku Posadzkarzy; Dorota Szymańska, trener z zakresu umiejętności handlowych, menadżerskich, HR oraz Julian Utz, przedstawiciel koncernu UZIN UTZ AG.

Uczestnicy przedstawili problem edukacji przyszłych pracowników w branży posadzkarskiej z różnych stron. Witold Ruszczyński, jako przedsiębiorca zatrudniający specjalistów, podkreślił, że praktycznie niemożliwym jest obecnie pozyskanie pracownika od razu gotowego do pracy, z doświadczeniem w dziedzinie posadzkarskiej. Roman Kowalczyk z kuratorium oświaty opowiedział o staraniach związanych z reaktywacją w Polsce idei systemu kształcenia zawodowego. Na temat doświadczeń rynku niemieckiego w zakresie kształcenia dualnego głos zabrał Julian Utz, przedstawiciel czwartego pokolenia zarządzającego koncernem.

Obecnie sytuacja na rynku pracy w branży podłogowej wygląda tak, że szkolenia nowych pracowników odbywają się na gruncie firmowym. Taki proces trwa długo – nierzadko nawet od dwóch do czterech lat. Aby dobrze go przeprowadzić, istotne jest jednak posiadanie planu wdrażania pracownika do realizacji poszczególnych zadań. Jestem przekonany, że wiele firm nie podchodzi do tego tak metodycznie  – zauważa Tomasz Urbański, Prezes Polskiego Związku Handlu i Usług Branży Pokryć Podłogowych. – Podczas debaty dyskutowaliśmy o dwóch koncepcjach: współpracy branży ze szkołami zawodowymi oraz krótkich, szybkich i treściwych kursach prowadzonych przez organizacje branżowe we współpracy z firmami. Uważam, że obie te drogi mogą współistnieć i próbować wzajemnie się uzupełniać. Jednak musimy pamiętać, że problem z wykwalifikowaną kadrą istnieje już dziś, a nawet szybka organizacja kształcenia szkolnego przyniesie pierwsze efekty  dopiero w perspektywie 4-5 lat. Dlatego rozwój dobrze przygotowanych – w oparciu o doświadczenia firm – kilkuetapowych szkoleń zawodowych, w połączeniu ze stażami w firmach, to przyszłość naszej branży. Nasz związek zaczął już nad tym pracować.

Dynamiczny przebieg debaty i zainteresowanie słuchaczy to najlepszy dowód na to, że takie dyskusje są w naszej branży potrzebne. Wnioski z tego panelu są jednoznaczne – w sektorze wykonawczym brakuje wyszkolonych pracowników. Firmy, które poszukują fachowców do swoich zespołów muszą brać na swoje barki ciężar kształcenia nowych ludzi. To pokazuje, że istnieje wyraźna potrzeba zmian w zakresie edukacji zawodowej – zarówno w systemie kształcenia szkolnego, jak w sferze szkoleń i kursów zawodowych – podsumowuje Grzegorz Popik, Prezes Uzin Utz Polska.

Koordynacją centrum zajmuje się Edyta Rząsa, Specjalista ds. marketingu i szkoleń. Rezerwacje terminów szkoleń: asp@uzin-utz.com; tel.: +48 76 723 91 50