Home Finanse ACARTUS SA: pomimo spadku obrotów, wyższy zysk w III kwartale

ACARTUS SA: pomimo spadku obrotów, wyższy zysk w III kwartale

ACARTUS SA: pomimo spadku obrotów, wyższy zysk w III kwartale

Pomimo spadku obrotów w III kwartale o 135,9 tys. zł w porównaniu do analogicznego okresu w 2019 r., Grupa Kapitałowa ACARTUS SA odnotowuje wyższy zysk netto ze sprzedaży o 116 tys. zł – wynika z raportu spółki za III kwartał 2020.

W III kwartale 2020 przychody Grupy Kapitałowej Acartus SA wyniosły 906,5 tys. zł i są niższe o 135,9 tys. zł od porównywalnego okresu (1.042,4 tys. zł).  Po trzech kwartałach bieżącego roku, Grupa Kapitałowa Acartus SA odnotowuje 319,3 tys. zł zysku netto ze sprzedaży, w porównaniu do 203,3 tys. zł w 2019 r. To o 116 tys. zł więcej niż po trzech kwartałach 2019 r. – Spadek przychodów jest wynikiem zakończenia współpracy z jednym z większych klientów, a z drugiej strony restrukturyzacją biura w Gdyni. Na koniec III kwartału 2020 r. o 159,8 tys. zł wzrosły należności krótkoterminowe Grupy Kapitałowej w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Wynika to głównie z faktu trudności płynnościowych klientów powodowane przez pandemię – wyjaśnia Piotr Piekarski, prezes zarządu ACARTUS SA, który jednocześnie podkreśla wyższy zysk ze sprzedaży netto: – Pomimo spadku obrotów o 135,9 tys. zł, zysk ze sprzedaży jest na wyższym poziomie do okresu porównywalnego w 2019 r. o 116 tys. zł i wynosi 319,3 tys. zł – dodaje prezes Piekarski.

Grupa Kapitałowa ACARTUS SA to spółki: Acartus SA, która prowadzi biura rachunkowe w Jastrzębiu-Zdroju i w Raciborzu oraz Acartus Sp. z o.o. prowadząca biuro rachunkowe w Gdyni. Spółki ACARTUS zapewniają kompleksową obsługę księgową, kadrowo-płacową i podatkową dla firm, specjalizując się w rozliczeniach zagranicznych – dla firm zagranicznych działających na rynku polskim oraz dla osób prywatnych pracujących za granicą i cudzoziemców zatrudnionych w Polsce. W 2011 r. Grupa Kapitałowa ACARTUS SA zadebiutowała na rynku NewConnect zarządzanym przez Giełdę Papierów Wartościowych SA w Warszawie.