Home Finanse Spółka ACARTUS podsumowuje I kwartał 2021: mniejsze przychody i zysk, ale bez kredytów długoterminowych

Spółka ACARTUS podsumowuje I kwartał 2021: mniejsze przychody i zysk, ale bez kredytów długoterminowych

Spółka ACARTUS podsumowuje I kwartał 2021: mniejsze przychody i zysk, ale bez kredytów długoterminowych

W pierwszym kwartale 2021 r. przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej ACARTUS SA wyniosły 975,3 tys. zł i były niższe o 45,5 tys. zł od przychodów w I kwartale 2020 r., które wyniosły 1.020,8 tys. zł. Zysk netto za I kwartał 2021 r. wyniósł 56,6 tys. zł, wobec 116,8 tys. zł za I kwartał 2020 r.– Spadek przychodów ze sprzedaży jest wynikiem naturalnej rotacji wśród klientów oraz związany jest z restrukturyzacją biura w Gdyni – wyjaśnia Piotr Piekarski, prezes ACARTUS SA. – Choć przychody są nieznacznie mniejsze, to już zysk netto jest mniejszy o prawie 50%. Wynika to głównie ze spadku przychodów. Zmniejszyliśmy należności krótkoterminowe o 159,4 tys. zł w porównaniu do I kwartału 2020 roku – tłumaczy prezes ACARTUS SA i podkreśla, że sytuacja ekonomiczno-finansowa Spółki jest bardzo dobra: – Spółka praktycznie nie posiada zadłużenia, oprócz typowo operacyjnego. Posiada też znaczne nadwyżki środków finansowych – dodaje Piotr Piekarski. Wynik EBITDA Grupy Kapitałowej ACARTUS SA za I kwartał br. wyniósł 106,7 tys. zł.