Home Biznes Ważny raport NIK. Sprawdź co warto wiedzieć – z tych usług może będziesz korzystać!

Ważny raport NIK. Sprawdź co warto wiedzieć – z tych usług może będziesz korzystać!

Ważny raport NIK. Sprawdź co warto wiedzieć – z tych usług może będziesz korzystać!

Polacy przesyłają tam coraz więcej pieniędzy, ale ich działalność nie jest odpowiednio regulowana w polskim prawie. Mowa o kantorach internetowych, których dotyczy opublikowany ostatnio raport NIK. Na rynku wymiany walut online można jednak znaleźć podmioty, które nawet przy obecnym stanie prawnym należycie chronią środki klientów. Jak to sprawdzić?

Na konieczność prawnego uregulowania działalności kantorów internetowych zwracał uwagę już w 2010 roku Narodowy Bank Polski. Prace nad projektami stosownych ustaw trwają już sześć lat, jednak nadal nie wprowadzono odpowiednich regulacji, co skrytykował w swoim raporcie NIK. To nie pierwszy sygnał alarmowy wysyłany przez tę instytucję, nadal jednak stan prawny wygląda tak:

 • kantory stacjonarne nadzoruje NBP,
 • kantory internetowe ze statusem krajowej instytucji płatniczej (w Polsce jest ich 6 na ok. 70 działających na rynku firm) nadzoruje KNF,
 • pozostałe podmioty działają w oparciu o ustawę o swobodzie działalności gospodarczej, co oznacza, że żaden niezależny organ nie przeprowadza kontroli ich działalności, środki klientów nie są wydzielone z masy upadłościowej firmy oraz jej właściciele nie są zobowiązani do składania regularnych sprawozdań finansowych do żadnej z państwowych instytucji.

Czy oznacza to, że klienci muszą zrezygnować m.in. z korzystniejszych niż w bankach i kantorach stacjonarnych kursów oferowanych przez kantory online na rzecz bezpieczeństwa transakcji? Na szczęście nie – w Polsce działają kantory internetowe, które nawet przy obecnym stanie prawnym zadbały o najwyższą ochronę przeprowadzanych za ich pośrednictwem operacji. Jednym z nich jest Rkantor.com, którego właścicielem jest Raiffeisen Solutions Sp. z o.o., spółka należąca do banku Raiffeisen Polbank. Jeszcze przed rozpoczęciem działalności na polskim rynku uzyskała ona status krajowej instytucji płatniczej, z którym wiąże się m.in.:

 • pozwolenie na włączenie do oferty usługi przelewu,
 • obowiązek regularnego składania sprawozdań finansowych do Komisji Nadzoru Finansowego,
 • wyłączenie środków klientów z masy upadłościowej przedsiębiorstwa,
 • wymóg, aby członkowie zarządu spółki mieli odpowiednie wykształcenie i przygotowanie zawodowe, które pozwoli na bezpieczne zarządzanie środkami klientów,
 • obowiązek stosowania przepisów ustawy o zapobieganiu praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu z dn. 16.11.2000 r.


Rkantor.com wyznacza standardy na rynku wymiany walut online – status krajowej instytucji płatniczej w roku rozpoczęcia działalności przez tę spółkę (2015) uzyskały też podmioty obecne na polskim rynku od kilku lat, uważane za liderów pod względem liczby klientów i wielkości obrotu.

Na co powinien zwrócić uwagę potencjalny klient kantoru internetowego, aby być spokojnym o bezpieczeństwo przesyłanych tam środków?

 • Status prawny właściciela kantoru – czy jest to prywatna firma, działająca jedynie w oparciu o przepisy dot. swobody działalności gospodarczej, czy też stabilna instytucja – np. bank?
 • Status krajowej instytucji płatniczej – jest on jednoznaczny z tym, że firma jest nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego.
 • Nadzór Generalnego Inspektora Informacji Finansowej – sprawdza on, czy podmiot działa zgodnie z ustawą o zapobieganiu praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu z 16 listopada 2000 roku oraz czy nie wprowadza on do obrotu pieniędzy pochodzących z nielegalnych źródeł.
 • Rejestracja w serwisie – jeśli kantor wymaga podania dużej ilości danych, nie zawsze jest to powód do niepokoju! Jeśli rejestrujesz się w firmie ze statusem krajowej instytucji płatniczej wręcz powinieneś oczekiwać, że poprosi Cię ona o podanie dużej ilości informacji – oznacza to, że działa ona zgodnie z zaleceniami KNF.
 • Weryfikacja tożsamości klienta za pomocą przelewu aktywacyjnego lub w oddziale banku – w Rkantor.com dane wprowadzone podczas rejestracji klient potwierdza za pomocą przelewu aktywacyjnego ze swojego rachunku bankowego lub bezpośrednio w oddziale Raiffeisen Polbank (nie ma jednak obowiązku zakładania rachunku w żadnym banku!). Zabezpiecza to przed sytuacją, kiedy ktoś otwiera Portfel Walutowy na dane klienta bez jego wiedzy i podszywa się pod niego.
 • Zatwierdzanie transakcji za pomocą kodu SMS – kod otrzymujemy na podany podczas rejestracji numer telefonu.
 • Indywidualny kod do kontaktu z biurem obsługi klienta – aby uzyskać jakiekolwiek informacje na temat stanu kont lub zmienić hasło logowania do serwisu należy podać kod ustalony podczas rejestracji – to kolejne zabezpieczenie przed zlecaniem transakcji lub uzyskiwaniem informacji przez nieuprawnione osoby.
 • Połączenie internetowe szyfrowane za pomocą protokołu TLS/SSL – w kantorze z kapitałem bankowym stosowany jest taki sam zestaw szyfrów jak w bankach.

Więcej na www.rkantor.com