Home Tag "dokumentacja"

Blisko 92 proc. urzędów w Polsce nadal ma papierowy system zarządzania dokumentacją

Unicorn Media
Prowadzona przez NIK kontrola e-administracji lokalnej wykazała, że jedynie pojedyncze urzędy w Polsce wdrożyły elektroniczny obieg dokumentacji,a w dalszym ciągu, aż w 9 na 10 jednostkach dokumentacja funkcjonuje w tradycyjnej, papierowej formie[1]. Według ekspertów, w strukturze wszystkich wycieków danych, instytucje publiczne stanowią ponad 30 proc. odnotowanych przypadków[2]. Zarówno informatyzacja polskich urzędów, jak i ochrona istniejącej już […]