Home Tag "forum zmieniamy polski przemysł"

Forum Zmieniamy Polski Przemysł: Polska gospodarka 2020 – atuty, wyzwania, słabości

Imago PR
Raport z badania sondażowego przeprowadzonego wśród uczestników Forum Zmieniamy Polski Przemysł 9 lutego 2015 roku. Grupa  PTWP, wydawca Miesięcznika Gospodarczego Nowy Przemysł i portalu wnp.pl, od kilkunastu lat organizuje Forum Zmieniamy Polski Przemysł – jedną z najważniejszych debat gospodarczych w kraju. W lutym br. w trakcie debaty inaugurującej tegoroczne Forum organizatorzy wraz z firmą badawczą […]

Efektywność energetyczna polskiej gospodarki. Gdzie te rezerwy?

Imago PR
Z efektywnością energetyczną w Polsce jest coraz lepiej, ale tempo zmian spadło. Wskaźnik energochłonności naszej gospodarki jest wciąż wyższy od średniej unijnej. Energochłonność polskiego PKB obniżała się systematycznie w latach 2003-2012. Jednak działo się tak głównie dlatego, że tempo wzrostu PKB przewyższało wtedy tempo wzrostu zużycia energii. W roku 2012 szczególnie widoczna była poprawa wskaźnika […]

Forum Zmieniamy Polski Przemysł 2015: Polska na mapie Europy. Transport i logistyka

Imago PR
Polska ma nadal rezerwę przyspieszenia rozwoju dzięki poprawie efektywności logistyki i systemu transportu. Dzięki środkom UE w minionej dekadzie zmieniła się nasza infrastruktura transportowa. Niestety, tylko w pewnych segmentach… Logistyka, zależna od stanu infrastruktury transportowej, silnie oddziałuje na poziom gospodarki i jej rozwój. Podpowiada to intuicja, a dowodzą liczby. Jak oszacowano w przyjętej w styczniu […]

Forum Zmieniamy Polski Przemysł 2015: Innowacje i rozwój – szansa na przełom w polskiej gospodarce

Imago PR
W latach 2007-2013 Polska notowała relatywnie wysoki na tle innych krajów UE wzrost gospodarczy. Widać jednak wyraźnie bariery w jego utrzymaniu w kolejnych latach. Co robić? Postawić na wiedzę i innowacje. Część  ekonomistów  wskazuje  na  możliwy  dalszy wzrost gospodarki, ale na „trwale” niskim poziomie. Nie zapewni on szybkiego spełnienia aspiracji społecznych, w tym np. znaczącego […]

Wielkie inwestycje w energetyce. Nadzieje i obawy

Imago PR
Trwające inwestycje w polskiej energetyce to przedsięwzięcia o ogromnej skali i znaczeniu. Ale projekty o porównywalnej mocy i wartości znajdują się w fazie przetargu, długoterminowych planów, a także w zawieszeniu. Skala prowadzonych zadań inwestycyjnych w energetyce znacznie poszerzyła się w 2014 r., gdyż ostatecznie wyjaśniły się losy rozbudowy elektrowni Opole (2×900 MW) oraz Jaworzno III […]

Forum Zmieniamy Polski Przemysł 2015: Przemysł obronny w Polsce – bezpieczeństwo, pieniądze, technologie

Imago PR
Przez ostatnie lata branża zbrojeniowa koncentrowała się na skomplikowanym procesie restrukturyzacji i konsolidacji. Wyzwaniem na 2015 rok jest przygotowanie oferty modernizacji polskiej armii i rozstrzygnięcie ważnych przetargów. Budżetowe wydatki na unowocześnienie polskich sił zbrojnych rosną i będą rosły. Polscy producenci i zagraniczne koncerny wiedzą, że będzie o co powalczyć. Nie zrażają ich opóźnienia dwóch najważniejszych […]