Home Tag "funkcja zakupowa"

Skuteczne praktyki w zarządzaniu zakupami

Aveex
Polskie firmy w kwestii zakupów przechodzą obecnie proces transformacji. Model zakupowy wynika z potrzeb biznesowych organizacji. Objawia się to budowaniem trwałych, partnerskich relacji biznesowych z dostawcami oraz automatyzacją czynności operacyjnych na rzecz większego skupienia na obszarach kluczowych dla budowania konkurencyjności własnego biznesu. Działy zakupowe odchodzą zatem powoli od koncentracji wyłącznie na efektywności kosztowej, rozszerzając podejmowane działania o […]