Home Tag "nasady kominowe"

Nasady kominowe – kiedy trzeba i warto, a kiedy nie ma sensu ich stosować?

BlueOcean
Wspomagają wentylację grawitacyjną wywiewną oraz ciąg w kominach spalinowych i dymowych. Stosowanie nasad kominowych, bo o nich mowa, nakazuje w określonych przypadkach Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.   W myśl przepisów w budynkach usytuowanych w II i III strefie obciążenia wiatrem określonych Polskimi […]