Home Tag "Polska w czołówce"

Polska w czołówce – atrakcyjność inwestycyjna rośnie

WSI Capital
Kolejny raport potwierdza atrakcyjność inwestycyjną naszego kraju. Według World Investment Report 2014 opracowanego przez UNCTAD, Polska awansowała na 13 miejsce w skali całego świata oraz na 6 miejsce w Europie. Dodatkowo PAIiIZ wskazuje na rosnące zaufanie inwestorów zagranicznych, o czym świadczy choćby skala reinwestycji na poziomie 70%.