Home Tag "rynek nieruchomości"

Nieruchomości komercyjne jedyną pewną alternatywą dla inwestorów

Imago PR
W obliczu ostatnich wydarzeń w Chinach i sytuacji na światowych giełdach, jedyną pewną alternatywą dla inwestorów pozostają nieruchomości – uważają uczestnicy piątej edycji Property Forum. Jakie jeszcze wnioski płyną z największego w kraju spotkania branży nieruchomości komercyjnych? Nieruchomości komercyjne są dziś najbardziej atrakcyjnym rynkiem inwestycyjnym. Oczy światowych inwestorów przyciąga Europa Środkowo-Wschodnia, w tym w szczególności […]