Home Tag "sektor budowlany"

Budownictwo w dobie nowoczesnego kształcenia

BlueOcean
Dla zwiększenia efektywności i zysków, współczesny rynek pracy wymaga od swoich pracowników ciągłego podnoszenia kompetencji zawodowych. Pracodawca coraz częściej szuka ludzi, którzy zdobytą wiedzę potrafią szybko zastosować w praktyce. A z praktyką w naszym systemie edukacji jest niestety nie najlepiej. Naprzeciw tym wymaganiom wychodzi kształcenie ustawiczne i zawodowe, których głównym celem jest zwiększenie efektywności nauczania […]