Home Tag "starzenie społeczeństwa"

I Forum Rynku Seniora: państwo nie ucieknie od demografii

Imago PR
Posiedzenie Ogólnopolskiego Parlamentu Seniorów, zbyt mała liczba pielęgniarek i specjalistów zajmujących się schorzeniami wieku podeszłego, aspekty tzw. srebrnej gospodarki – były głównymi zagadnieniami omawianymi przez uczestników I Forum Rynku Seniora, które 18 czerwca odbyło się w Warszawie. – Zwieńczeniem dotychczasowych prac Sejmowej Komisji Polityki Senioralnej będzie projekt ustawy o monitorowaniu sytuacji osób starszych w Polsce […]