Home Tag "strategia firmy"

Zespół musi znać kierunek. Czyli strategia vs. działania operacyjne

WSI Capital
Strategię firmy powinien znać i rozumieć każdy jej pracownik. W ten sposób może być ona realizowana na każdej płaszczyźnie funkcjonowania przedsiębiorstwa – od dozorcy po dyrektora zarządzającego. Nie zawsze jednak z uwagi na skalę działania, strukturę zarządzania, rotacyjny charakter zatrudnienia czy ilość pracowników możliwe jest wytłumaczenie każdemu, w którą stronę firma zmierza i w jaki […]