Home Tag "wynik finansowy"

Kolejny kwartał dobrych wyników Meritum Banku

Meritum Bank
Trzeci kwartał 2014 roku był kolejnym udanym okresem dla Meritum Banku, co przełożyło się na wzrost zysków i poprawę wskaźników efektywności. W ciągu pierwszych 9 miesięcy br. Bank wypracował 45 mln zł zysku netto, sześć razy więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wyraźnie wzrosła rentowność Banku – wskaźnik ROE na koniec września br. wyniósł 26,4 […]