Home Tag "zarządzanie i motywacja"

Zarząd też trzeba motywować

WSI Capital
Wiele pisze się o właściwym zarządzaniu i motywowaniu pracowników. Ale równie ważne jest wspieranie działań i decyzji zarządzających. Kto może to robić, gdy nad w niewielkim zespole prezes jest ostatnim ogniwem? We współpracy funduszu ze spółką, narzędzie takiego wsparcia posiada właśnie fundusz.