Home Zdrowie Koronawirus – jak możemy sobie pomóc?

Koronawirus – jak możemy sobie pomóc?

Koronawirus – jak możemy sobie pomóc?

Świat obiegła wiadomość o pojawieniu się nowego rodzaju wirusa. Wraz z informacją ze wschodu pojawiły się głosy dotyczące zagrożenia jakie niesie ten – nieznany dotąd – rodzaj infekcji. Największe międzynarodowe oraz lokalne organizacje łączą swoje siły, aby zapobiegać rozprzestrzenianiu się groźnego wirusa i uspokoić nastroje społeczne, uświadamiając i informując opinię publiczną o bieżących postępach w tej sprawie.

Jak podaje Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), koronawirus (Covid-19) to nieznany dotąd szczep, o którym władze Chińskiej Republiki Ludowej poinformowały światowe media pod koniec grudnia 2019 roku. Na ten moment nie został opracowany żaden rodzaj szczepień lub medykamentów mogących unieszkodliwić wirusa, a WHO wydała biuletyn informacyjny opublikowany na stronie internetowej who.int, dostępny dla wszystkich zainteresowanych tym tematem.

Podstawowe metody ochrony

Według instrukcji zamieszczonych na stronie internetowej WHO higiena stanowi jeden z najistotniejszych warunków zapobiegania zakażeniu koronawirusem. Mycie rąk mydłem i wodą lub za pomocą żelu antybakteryjnego na bazie alkoholu eliminuje wirusa, który znajduje się na dłoniach. Choć dokładny sposób rozprzestrzeniania się wirusa nie został jeszcze określony, przypuszcza się, że jest to droga kropelkowa. Dlatego tak ważne jest zachowanie bezpiecznego odstępu co najmniej 1 metra, w szczególności od osób, u których występują takie objawy jak: kaszel, katar lub wysoka gorączka. Światowa Organizacja Zdrowia zaleca również unikanie spożywania surowych lub niedogotowanych produktów zwierzęcych. Choć nie jest znane dokładne źródło zakażenia wirusem, to wiemy, że pierwszą grupą zarażonych osób byli pracownicy targu mięsnego w miejscowości Wuhan.

Czy możemy zrobić więcej?

W trakcie trwania dyskursu publicznego pojawia się temat masek i ich prawdziwego wpływu na ochronę przed koronawirusem. Wszelkie organizacje zajmujące się zdrowiem zalecają korzystanie z tej formy zabezpieczania. Ponadto, są przypadki kiedy powinno to być wręcz nieodzowne. O zakładaniu masek warto pamiętać, kiedy przebywamy w dużych skupiskach ludzi, mogących pochodzić z różnych części świata jak np. targi, lotniska, dworce. Maska zabezpieczy nas wtedy przed wirusami, na które narażeni jesteśmy szczególnie w dużych zgromadzeniach.

Warto odróżnić dwie kategorie masek:

– maseczki tzw. chirurgiczne, zapobiegające podczas mówienia lub wydychania powietrza przed wydostawaniem się na zewnątrz dużych drobin (ślina, cząstki pożywienia);

– maski filtrujące (półmaski, maski pełne itd.) chroniące przed wdychaniem – przedostawaniem się do wewnątrz organizmu różnej wielkości drobin, w tym nanocząsteczek mniejszych od 1 mikrometra.Jaką maskę wybrać?

Co decyduje o skuteczności maski antysmogowej? Między innymi certyfikat CE przyznawany przez Unię Europejską, która prowadzi najbardziej restrykcyjne badania na całym świecie w odniesieniu do masek. Trzeba mieć bowiem na uwadze, ze na różnych kontynentach maski badane są w różny sposób. Unia Europejska bada je w oparciu o normę EN149. W USA bada się maski według standardu NIOSH. Ten standard przewiduje tylko badanie „na sucho” chlorkiem sodu. Maski europejskie, aby otrzymać certyfikat CE, muszą być przebadane „na sucho” i również „na mokro” mgłą parafinową, symulującą tzw. aerozole mokre. Przejście takich testów jest dla maski znacznie trudniejsze, jednak jest gwarantem większej skuteczności i szerszego spektrum filtracji. Odpowiedź na pytanie: co może pomóc nam w ochronie swojego zdrowia jest prosta – maska z certyfikatem CE.

Jaką maskę wybrać?

Przy wyborze odpowiedniej maski należy koniecznie zwrócić uwagę na jej oznaczenie. Jaki więc odróżnić skuteczną maskę od lichych podróbek?

Po pierwsze, maska musi mieć nadrukowany symbol CE i koniecznie numer jednostki unijnej, wydającej certyfikat, na przykład CE 1437. Jest to informacja, że niezależne laboratorium certyfikowane przebadało ten produkt.

Po drugie, maska musi mieć określony poziom ochrony i oporów oddychania. Są to symbole FFP1, FFP2 lub FFP3. Pamiętaj, że najniższy wg UE poziom filtracji zaczyna się od >80%, a wyższa filtracja oznacza wyższe opory oddychania. Dlatego należy dobrać poziom ochrony m.in. do warunków użytkowania, zagrożenia i spodziewanego wysiłku.

Najlepsza ochrona

Pomimo braku badań potwierdzających skuteczność masek jako ochrony przed zarażeniem tym konkretnym koronawirusem, należy pamiętać, że odpowiednie maski z filtrem naładowanym elektrostatycznie filtrują co najmniej 80% cząsteczek o podobnych rozmiarach do cząsteczek tej nowej jednostki chorobowej (wielkość cząsteczki to ok. 0,125um mikrometra)

Oznacza to, że maski filtrujące są w stanie wyłapywać cząsteczki o wielkości zbliżonej do koronawirusa. Z tego też powodu wszystkim podróżującym zaleca się profilaktycznie wziąć ze dobrą maskę filtrującą z filtrem naładowanym elektrostatycznie, koniecznie posiadającą certyfikat CE.  – Na ten moment nie istnieje żadna inna, tak skuteczna forma zabezpieczania dróg oddechowych przed zarażeniem groźnym wirusem, jak maska – informuje Jarosław Gawroński, Ekspert Zdrowego Stylu Życia firmy BROYX i producenta masek z certyfikatem CE. Należy jednak pamiętać, że maski są skuteczne w walce z wirusem tylko wtedy, gdy stosuje się je w połączeniu z częstym oczyszczaniem rąk i dbaniem o higienę. Przed nałożeniem maski pamiętaj, aby dokładnie umyć dłonie. Jeśli występują u Ciebie jakiekolwiek objawy zakażenia koronawirusem, bezzwłocznie zasięgnij pomocy medycznej.