Rekordowa edycja świątecznej akcji charytatywnej TIM-u


W ramach 3. edycji inicjatywy TIM Mikołajów do 17 beneficjentów z całej Polski trafiło łącznie 391 000 zł. W akcję zaangażowało się 48 producentów artykułów z oferty TIM.pl oraz 11 045 internautów.

TIM Mikołajów 2022 to już trzecia odsłona zainicjowanej w 2020 roku charytatywnej akcji świątecznej TIM S.A. Impulsem do jej przeprowadzenia była panująca wówczas pandemia COVID-19, która jeszcze bardziej uwidoczniła to, ile osób i instytucji znajduje się w potrzebie. W związku z tym zarząd TIM-u zrezygnował z zakupu prezentów świątecznych oraz kalendarzy książkowych dla klientów, w zamian oferując wsparcie lokalnym organizacjom. Po dwóch latach od pierwszej edycji TIM-u Mikołajów i pomimo zmiany sytuacji pandemicznej w Polsce firma nadal wspiera lokalne społeczności..

Idea akcji

Głównym założeniem TIM-u Mikołajów jest aktywne włączanie do udziału w inicjatywie partnerów biznesowych oraz klientów spółki. Ci pierwsi rokrocznie wspierają akcję poprzez zwiększanie jej budżetu z własnych środków. Klienci z kolei mają przywilej wyboru beneficjentów poprzez wskazywanie ich w anonimowej ankiecie internetowej. W każdym z 17 regionów, w których TIM S.A. ma biura handlowe, wybierają jedną instytucję spośród trzech, zaproponowanych przez pracowników TIM-u.

Rekordy w trzech wymiarach

TIM Mikołajów 2022 wsparło aż 48 producentów artykułów dostępnych na TIM.pl, co stanowi wzrost o niemal jedną trzecią względem poprzedniej edycji. Dzięki temu całkowity budżet akcji wzrósł do 391 tys. zł, a każdy z beneficjentów otrzymał darowiznę w wysokości 23 tys. zł. Inicjatywa zyskała również ogromne uznanie klientów i internautów – w ankiecie wzięło udział 11 045 użytkowników, co oznacza wzrost aż o 514% w stosunku do 2021 r.

– Bardzo duże zainteresowanie akcją TIM Mikołajów tylko utwierdza nas w przekonaniu, że jej idea jest słuszna i ważna – mówi Krzysztof Folta, prezes zarządu TIM S.A. – Cieszę się, że nie tylko pomagamy, ale też angażujemy innych w tę pomoc. O to właśnie chodzi, aby dzielić się dobrem – dodaje.

Akcja TIM Mikołajów to jedna z wielu inicjatyw społecznych TIM SA, realizowanych w ramach strategii odpowiedzialnego biznesu spółki – TIM pro. Ideą, która przyświeca firmie, jest wspieranie lokalnych społeczności w obszarach prozdrowotnych, proekologicznych, oświatowych i edukacyjnych, kulturalnych oraz pomocowych.

Partnerzy i beneficjenci

Partnerzy i beneficjenci TIM-u Mikołajów 2022 zostali wymienieni na stronie akcji.