Home Tag "#autor"

Czasopismo naukowe „Rynek – Społeczeństwo – Kultura”.

VIP4u
„Rynek – Społeczeństwo – Kultura” to czasopismo naukowe o stale rosnącym prestiżu w środowisku akademickim, jak i wśród czytelników zainteresowanych tematyką czasopisma, poruszające zagadnienia z wielu obszarów wiedzy w sposób interdyscyplinarny.  Czasopismo jest indeksowane w największych bazach czasopismo naukowych w Polsce, m.in. w BazEkon, BazHum, CEJSH oraz Index Copernicus! Jesteśmy obecni w blisko 50 bibliotekach […]

„Rynek – Społeczeństwo – Kultura” to czasopismo naukowe dla nowych autorów.

VIP4u
„Rynek – Społeczeństwo – Kultura” to czasopismo naukowe o stale rosnącym prestiżu w środowisku akademickim, jak i wśród czytelników zainteresowanych tematyką czasopisma, poruszające zagadnienia z wielu obszarów wiedzy w sposób interdyscyplinarny.  Stosując w sposób aktywny politykę Otwartego dostępu (Open Access – OA) czasopismo jest nastawione na dotarcie do jak największej grupy odbiorców – kwartalnik jest […]