Home Biznes Uzin Utz Polska w służbie edukacji – współpraca w ramach Dolnośląskiego Klastra Edukacyjnego

Uzin Utz Polska w służbie edukacji – współpraca w ramach Dolnośląskiego Klastra Edukacyjnego

Uzin Utz Polska w służbie edukacji  – współpraca w ramach Dolnośląskiego Klastra Edukacyjnego

Uzin Utz Polska od początku istnienia doskonale zdaje sobie sprawę z korzyści, jakie przynosi współpraca pomiędzy różnymi sektorami gospodarki. Szczególną bolączką dla firm, zarówno nowo powstałych, jak i istniejących na rynku dłużej, jest brak wykwalifikowanych pracowników. Dolnośląski Klaster Edukacyjny to inicjatywa, która łączy potencjał gospodarczy i edukacyjny, zapewniając fundament naukowy dla szkół, wsparty przez inwestorów, samorządy i instytucje okołobiznesowe. Jedną z firm zaangażowanych we współpracę została właśnie Uzin Utz Polska.

Praktyczna nauka zawodu dla młodych ludzi, dualne studia i klasy patronackie, a wszystko to zakończone pewną pracą w zawodzie – to najważniejsze cele, które przyświecają partnerom DKE. Dzięki temu zaraz po ukończeniu szkoły, na rynek trafiają specjaliści, wykształceni w kierunku branż obecnych w Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. DKE swoimi działaniami odpowiada na bezpośrednie zapotrzebowanie rynku pracy na konkretne umiejętności i zawody.

Jako jeden z członków Dolnośląskiego Klastra Edukacyjnego, Uzin Utz Polska będzie wspierać relacje pomiędzy szkołami i przyszłymi pracodawcami. – Dla naszej firmy to doskonała okazja, by brać udział w różnych projektach badawczych, a jednocześnie promować kształcenie zorientowane na bliską nam branżę. Nasz głos będzie się liczył także przy tworzeniu programów nauczania w szkolnictwie zawodowym, co jest bardzo istotne z punktu widzenia zmieniającej się gospodarki – podkreśla Grzegorz Popik, Prezes Zarządu Uzin Utz Polska Sp. z o.o.

Przedsiębiorcy z LSSE razem ze szkołami prowadzą już kilkanaście klas patronackich, których uczniowie kształcą się w zawodach takich jak: operator i programista maszyn CNC, monter mechatronik, elektromechanik, mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych czy mechanik precyzyjny. Po zakończeniu edukacji trafiają do firmy, które poznawali przez cały okres nauki.Na szczególnym upowszechnieniu kształcenia dualnego w całym kraju zależy również Ministerstwu Gospodarki oraz Ministerstwu Edukacji Narodowej. Kooperacja tak wielu podmiotów ma dać szansę na stworzenie systemu standardów, określających jak przedsiębiorstwa powinny opiekować się uczniem i nawiązywać współpracę ze szkołami.

Dolnośląski Klaster Edukacyjny został powołany 9 kwietnia 2015 r. List o współpracy podpisało wówczas ponad 50 partnerów, w tym: szkoły zawodowe i techniczne, firmy, uczelnie wyższe, izba rzemieślnicza, samorządy lokalne i władze województwa oraz kuratorium oświaty.