Regulamin


Zasady określające dopuszczalną treść artykułów zamieszczanych w serwisie adaria.pl oraz skutki prawne zamieszczenia artykułów

 

  1. Serwis adaria.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść artykułów zamieszczanych na stronach serwisu adaria.pl.
  2. Treść zamieszczanego artykułu nie może być sprzeczna z normami etycznymi, dobrymi obyczajami oraz normami prawnymi, obowiązującymi w Polsce.
  3. Zabronione jest oferowanie usług lub wprowadzanie do obrotu przedmiotów, którymi obrót jest prawnie zakazany, w szczególności pochodzących z przestępstwa.
  4. Zabrania się umieszczania w treści tekstów aktywnych linków do innych serwisów WWW. Adresy takie będą z treści ogłoszeń usuwane.
  5. Istnieje możliwość wykupienia płatnych pakietów w ujęciu miesięcznym, półrocznym lub też rocznym, prosimy o kontakt emailowy.

  6. Zabronione jest wykorzystywanie serwisu adaria.pl do dystrybucji materiałów chronionych przez polskie i międzynarodowe prawo autorskie oraz materiałów, których dystrybucji zabraniają przepisy prawa, obraźliwych, naruszających dobre obyczaje lub dobre imię osób trzecich oraz materiałów i przekazów o charakterze pornograficznym.
  7. Administrator adaria.pl ma prawo do usunięcia każdej zamieszczonej treści bez podania uzasadnienia.
  8. W przypadku naruszenia zasad regulaminu przez Użytkownika serwisu adaria.pl, artykuł Użytkownika zostanie natychmiast usunięty, a dodatkowo skasowane może zostać konto danego Użytkownika.
  9. Dane kontaktowe użytkowników serwisu adaria.pl służą do nawiązania kontaktu z daną osobą w celu nawiązania współpracy. Korzystanie z nich w jakikolwiek inny sposób, a szczególnie ich upowszechnianie lub dystrybucja, jest zabronione.