Grupa Würth ogłosi wezwanie na akcje TIM-u. Główni akcjonariusze TIM-u zobowiązali się już do sprzedaży swoich akcji w odpowiedzi na wezwanie


Grupa Würth, światowy lider w rozwoju, produkcji i sprzedaży materiałów mocujących i montażowych, a wraz ze swoją jednostką zajmującą się hurtową sprzedażą artykułów elektrycznych, jeden z wiodących hurtowników w Europie Środkowo-Wschodniej, zamierza przejąć TIM S.A. („Spółka”), największego dystrybutora artykułów elektrotechnicznych w Polsce. Grupa Würth zamierza ogłosić wezwanie na wszystkie akcje TIM S.A. („Wezwanie”).

Główni akcjonariusze, w tym prezes zarządu Spółki Krzysztof Folta, podpisali już umowy inwestycyjne, na mocy których zobowiązują się do sprzedaży swoich akcji w ramach Wezwania. Po udanym Wezwaniu, Grupa Würth zamierza wspierać TIM S.A. w jego dalszym rozwoju. Spółka stanie się integralną częścią jednostki biznesowej Electrical Wholesale Grupy Würth i będzie nadal działała samodzielnie pod obecnym zespołem zarządzającym.

Cena akcji w Wezwaniu wyniesie 50,69 zł, co stanowi premię w wysokości odpowiednio 34,1%, 51,7% i 67,0% w stosunku do ostatniej ceny zamknięcia akcji Spółki poprzedzającej dzień ogłoszenia intencji Wezwania, 3-miesięcznej średniej ceny ważonej wolumenem oraz 6-miesięcznej średniej ceny ważonej wolumenem akcji Spółki poprzedzającej ten dzień. Cena akcji w Wezwaniu stanowi również premię w wysokości 93,8% do ostatniego kursu zamknięcia przed ogłoszeniem przez Spółkę przeglądu opcji strategicznych w dniu 22 sierpnia 2022 r.

Transakcja rozpoczyna nowy etap w 35-letniej historii TIM S.A., lidera na wciąż rozdrobnionym polskim rynku dystrybucji produktów elektrotechnicznych, prowadzącego największy w Polsce serwis e-commerce B2B TIM.pl. Spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1998 roku.

Planowane Wezwanie to efekt przeglądu opcji strategicznych dokonanego przez TIM S.A., który został przeprowadzony zgodnie z najlepszymi praktykami rynkowymi oraz przy wsparciu renomowanych doradców finansowych i doradcy prawnego. Po przeanalizowaniu możliwych kierunków działania,  Spółka doszła do wniosku, że partnerstwo z Grupą Würth jest najkorzystniejszą opcją w celu maksymalizacji wartości dla interesariuszy TIM S.A.

– Ta transakcja to kolejny kamień milowy w ścieżce rozwoju Grupy TIM, a zarazem potwierdzenie dużej wartości, jaką zarządy oraz wszyscy pracownicy obu spółek zbudowały na przestrzeni lat. Dołączenie do Grupy Würth wzmocni TIM S.A. strategicznie i utoruje drogę do ekspansji w nowych obszarach. Ogromne znaczenie miało dla nas to, że ustalone warunki transakcji są bardzo korzystne dla dotychczasowych akcjonariuszy, a także to, że Grupa Würth będzie wspierać dalszy dynamiczny rozwój działalności obu spółek Grupy TIM – komentuje Krzysztof Folta, prezes Zarządu TIM S.A.

– Jesteśmy pod wrażeniem rozwoju Grupy TIM, szczególnie w obszarach e-commerce i efektywności operacyjnej. Połączenie sił na rynku dystrybutorów elektrotechnicznych w Polsce pomoże nam w realizacji naszych celów strategicznych, a także zapewni jeszcze większą ekspozycję i know-how w obszarze e-commerce. Dostrzegamy wartość TIM-u, dlatego zdecydowaliśmy się zaoferować bardzo znaczącą premię w stosunku do średniej ceny transakcyjnej z ostatnich miesięcy. O atrakcyjności naszej propozycji świadczy zobowiązanie zarządu oraz największych akcjonariuszy Spółki do sprzedaży swoich akcji. Doceniając silną kulturę korporacyjną TIM-u, zbliżoną do naszej, oraz zaangażowanie pracowników firmy w rozwój i innowacje, chcemy zadbać o to, aby TIM-u kontynuował swój wzrost, dlatego zamierzamy mocno wspierać obecne kierownictwo w realizacji wspólnej strategii – dodaje Ulrich Liedtke, wiceprezes odpowiedzialny za międzynarodową sprzedaż hurtową materiałów elektrotechnicznych w Grupie Würth.

Najwięksi akcjonariusze i kluczowi menedżerowie Spółki, reprezentujący łącznie ok. 42% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym i ogólnej liczby głosów w TIM S.A., podpisali umowy ze spółką FEGA & Schmitt Elektrogroßhandel GmbH, należącą do Grupy Würth, która bezpośrednio ogłosi Wezwanie („Wzywający”). Zgodnie z umowami Krzysztof Folta (prezes zarządu i założyciel TIM S.A.), Krzysztof Wieczorkowski (przewodniczący rady nadzorczej TIM S.A.), Piotr Tokarczuk (CFO TIM S.A.), Piotr Nosal (CCO TIM S.A.), Maciej Posadzy (prezes zarządu 3LP S.A.), Ewa Folta oraz Jan Walulik zobowiązani są do złożenia zapisów na planowane Wezwanie po uzgodnionej cenie 50,69 zł za akcję. Jednocześnie postanowiono, że składy zarządów TIM S.A. i 3LP S.A. pozostaną bez zmian, kontynuując realizację swoich dotychczasowych strategii, ale w ramach i przy wsparciu Grupy Würth.

Jeżeli w wyniku Wezwania zostanie osiągnięty próg co najmniej 95% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, Wzywający zamierza ogłosić przymusowy wykup akcji posiadanych przez akcjonariuszy mniejszościowych TIM S.A. Następnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Wzywający zamierza wycofać Spółkę z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

mBank S.A. i mInvestment Banking S.A. pełnią role doradców M&A i finansowych dla TIM S.A., natomiast DLA Piper doradcy prawnego.

BNP Paribas pełni rolę wyłącznego doradcy M&A i finansowego, Domański Zakrzewski Palinka sp.k. pełni rolę doradcy prawnego, EY odpowiedzialny był za finansowe i podatkowe due diligence, a Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie pełni rolę brokera pośredniczącego oraz doradcy transakcyjnego w wezwaniu dla Grupy Würth.

TIM S.A.

TIM.pl jest wiodącym dostawcą B2B e-commerce w Polsce, oferującym największy w kraju asortyment elektrotechniczny dla profesjonalistów. W skład Grupy Kapitałowej TIM wchodzi również 3LP S.A., operator centrów logistycznych świadczący usługi fulfillment dla podmiotów z branży e-commerce (w tym spoza Grupy TIM). Według wstępnych jednostkowych wyników w 2022 r. TIM S.A. osiągnął przychody ze sprzedaży na poziomie 1,45 mld zł.

Więcej o TIM S.A. i Grupie Kapitałowej TIM na www.timsa.pl.

Grupa Würth Jest światowym liderem w rozwoju, produkcji i sprzedaży materiałów mocujących i montażowych. Jej spółki partnerskie zarówno handlowe, jak i produkcyjne działają w powiązanych obszarach biznesowych, począwszy od hurtowni elektrycznych i elektroniki, aż po usługi finansowe. Grupa zatrudnia ponad 85.000 pracowników w ponad 400 spółkach oraz posiada przeszło 2.500 sklepów w 80 krajach. Według wstępnego rocznego sprawozdania finansowego w 2022 r. Grupa osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 19,95 mld euro