Małopolska: środowisko medyczne nie samym pakietem żyje


Podsumowanie Regionalnego Spotkania Menedżerów Ochrony Zdrowia

Koordynacja polityki zdrowotnej, sytuacja ekonomiczna szpitali oraz pierwsze wnioski dotyczące funkcjonowania pakietu onkologicznego w woj. małopolskim – to główne tematy dyskusji przeprowadzonych podczas Regionalnego Spotkania Menedżerów Ochrony Zdrowia w Krakowie (28 stycznia br.).

– Jeden koordynator polityki zdrowotnej w regionie nie rozwiąże problemu braku właściwych relacji między uczestnikami systemu – zwracała uwagę Barbara Bulanowska, dyrektor Małopolskiego Oddział Wojewódzkiego NFZ. – Trzeba natomiast kreować narzędzia dla polityków – dodała, wskazując jako pozytywny przykład poszerzenie kompetencji wojewodów zawarte w nowelizacji ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.

– Wojewodowie mają sprawować nadzór nad inwestycjami w opiece zdrowotnej, a ponadto tworzyć plany zapotrzebowania na poszczególne świadczenia zdrowotne. Na podstawie tych planów oddziały NFZ będą tworzyć swoje plany finansowe – zaznaczyła dyrektor Bulanowska.

Z kolei Wojciech Kozak, wicemarszałek województwa małopolskiego podkreślał, że w regionie udaje się racjonalnie planować oraz koordynować m.in. decyzje dotyczące podziału środków unijnych oraz w zakresie środowiskowej opieki psychiatrycznej.

– W Małopolsce występuje bardzo korzystna tendencja zmniejszania liczby szpitalnych łóżek w psychiatrii właśnie na rzecz zdecydowanie bardziej pożądanej i skutecznej opieki środowiskowej. Odsetek tego typu łóżek w naszym regionie sięga ok. 5 proc., czyli znacznie mniej niż w ościennych województwach, gdzie wynosi 10-12 proc. – mówił marszałek Kozak.

Przyznał jednak, że m.in. z powodu lokalnych ambicji, są szpitale, których baza jest zbyt duża wobec rzeczywistych potrzeb. – Zdarzają się praktycznie puste oddziały – stwierdził. – Ponadto bardzo brakuje koordynacji działań obejmujących tworzenie i realizację wieloletnich programów profilaktycznych. Uważa, że właściwym planowaniem takich programów powinien zająć się Urząd Wojewódzki.

Małgorzata Lechowicz, dyrektor wydziału polityki społecznej w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim przypomniała, że zgodnie z ustawowymi regulacjami pierwsze regionalne mapy zdrowotne sporządzane przez służby wojewodów mają być gotowe w 2021 roku.

– Obecnie nadal brakuje w poszczególnych regionach miarodajnych danych niezbędnych do tworzenia takich map m.in. dotyczących epidemiologii czy liczby lekarzy. Informacje te są wprawdzie gromadzone, ale według rożnych metodologii – podkreślała dyrektor Lechowicz. – Poza tym sporo danych przygotowywanych przez GUS, które byłyby dla nas bardzo istotne, są objęte tajemnicą statystyczną – dodała.

Zdaniem posłanki Lidii Gądek z sejmowej Komisji Zdrowia termin publikacji pierwszych map zdrowotnych przez urzędy wojewódzkie tylko pozornie wydaje się odległy. – W tej materii mamy naprawdę ogromne zaniedbania. Przygotowania do tego przedsięwzięcia muszą trwać. Należy mieć pewność, że gromadzone dane będą w pełni wartościowe i miarodajne – zaznaczyła Gądek.

Mariusz Janikowski, wiceprezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie potwierdził, że samorząd lekarski nie zrezygnował z zamiaru zaskarżenia pakietu onkologicznego do Trybunału Konstytucyjnego.

Poseł Lidia Gądek sprzeciwiła się totalnej krytyce pakietu: – Pakiet należy poprawiać, a nie potępiać. W Ministerstwie Zdrowia powstał zespół specjalistów, który jest otwarty na wszelkie uwagi i propozycje. W kwietniu ukażą się kolejne rozporządzenia, w których na pewno będą widoczne efekty pracy zespołu i kolejnych konsultacji. Negatywnych opinii o pakiecie nie podzielają pacjenci, o czym przekonują nas opinie stowarzyszeń skupiających osoby cierpiące na choroby nowotworowe – mówiła poseł Gądek.

Także dyrektor Bulanowska przyznała, że pakiet wymaga dalszej pracy, w tym w zakresie onkologii dziecięcej. Jednak zapoczątkował on to, o co środowisko medyczne apelowało od wielu lat – bezlimitowe oraz kompleksowe leczenie pacjentów onkologicznych.

***

Regionalne Spotkanie Menedżerów Ochrony Zdrowia w Krakowie zgromadziło ok. 200 osób. W spotkaniu, obok menedżerów kierujących małopolskimi lecznicami, wzięli udział m.in. przedstawiciele parlamentu, Narodowego Funduszu Zdrowia, samorządów i administracji państwowej, lekarze oraz eksperci rynku medycznego.

Krakowska debata zainaugurowała ósmą edycję cyklu regionalnych spotkań poświęconych funkcjonowaniu i finansowaniu opieki zdrowotnej w wybranych województwach, organizowanych przez wydawcę i redakcję miesięcznika oraz portalu Rynek Zdrowia.

###

Informacje o Grupie PTWP SA:

Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości powstało w Katowicach w 1995r. Specjalizuje się w tworzeniu zintegrowanych rozwiązań w obszarze komunikacji obejmujących wydawanie magazynów prasowych i specjalistycznych publikacji, budowę i zarządzanie portalami internetowymi, a także organizację kongresów, konferencji, seminariów i wydarzeń specjalnych oraz szkoleń, na czele z Europejskim Kongresem Gospodarczym – European Economic Congress (EEC) – jedną z najbardziej prestiżowych imprez odbywających się w Europie Centralnej.

Grupa PTWP SA jest wydawcą m.in.: Miesięcznika Gospodarczego Nowy Przemysł, czasopisma Rynek Spożywczy, miesięcznika Rynek Zdrowia i miesięcznika Farmer. Grupa PTWP SA posiada 70 proc. udziałów w PTWP-ONLINE Sp. z o.o., do której należą branżowe portale m.in.: wnp.pl, propertynews.pl, rynekzdrowia.pl, portalspozywczy.pl, dlahandlu.pl, rynekaptek.pl, portalsamorzadowy.pl, infodent.pl, pulsHR.pl, promocjada.pl, farmer.pl, serwis gieldarolna.pl.

Posiada 100 procent udziałów w spółkach Publikator i Publiaktor.pl, wydających tytuły takie jak: Dobrze Mieszkaj, Świat Łazienek i Kuchni, 100% Wnętrza, Meble Plus, Łazienka oraz dobrzemieszkaj.pl.

W kwietniu 2013 r. Grupa PTWP zadebiutowała na rynku NewConnect.

Zapraszamy na stronę www.ptwp.pl.

Dodatkowe informacje:

Marta Stach, Imago Public Relations
T. 32 608 29 85, M. 609 808 119
m.stach@imagopr.pl