Home Bez kategorii „Rynek – Społeczeństwo – Kultura” – konsultacje w ramach ŚTP!

„Rynek – Społeczeństwo – Kultura” – konsultacje w ramach ŚTP!

„Rynek – Społeczeństwo – Kultura” – konsultacje w ramach ŚTP!

Interdyscyplinarne czasopismo naukowego „Rynek – Społeczeństwo – Kultura” zaprasza do zgłoszenia artykułu do publikacji po promocyjnej cenie w trakcie 8 Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w dniach 16-22.11.2015 r.!

 

Zapraszamy do publikacji swoich artykułów naukowych w interdyscyplinarnym recenzowanym czasopiśmie "Rynek – Społeczeństwo – Kultura".

Zgłoszenie artykułu w trakcie ŚTP w wyjątkowej cenie 100 zł od artykułu.

Artykuły prosimy przesyłać poprzez formularz kontaktowy na stronie www.kwartalnikrsk.pl
lub na adres redakcja@kwartalnikrsk.pl

Szczegóły na stronie:
http://www.tydzienprzedsiebiorczosci.pl/wydarzenia/dbam-o-swoja-przyszlosc-publikuje.html

„Rynek – Społeczeństwo – Kultura” to czasopismo naukowe o stale rosnącym prestiżu w środowisku akademickim, jak i wśród czytelników zainteresowanych tematyką czasopisma, poruszające zagadnienia z wielu obszarów wiedzy w sposób interdyscyplinarny. Czasopismo jest indeksowane w największych bazach czasopismo naukowych w Polsce, m.in. w BazEkon, BazHum, CEJSH oraz Index Copernicus!

Jesteśmy obecni w blisko 50 bibliotekach w całej Polsce!

Gorąco zachęcamy do publikacji autorskich artykułów naukowych w kolejnych numerach czasopisma!

Twoje korzyści:
• prestiż;
• wzrost cytowań (wyższy wskaźnik Hirsha);
• łatwiejsze dotarcie do potencjalnych beneficjentów;
• promocja dorobku naukowego.

Jako redakcja zapewniamy:
• poddanie każdego z przesłanych artykułów recenzji;
• opracowanie redakcyjne;
• profesjonalną korektę językową;
• opracowanie graficzne artykułu – jego projekt i skład;
• druk czasopisma i jego dystrybucję;
• dostawę pod wskazany przez Ciebie adres – na nasz koszt – dwóch bezpłatnych egzemplarzy czasopisma z Twoim opublikowanym artykułem.

Inwestycja z tytułu publikacji artykułu/kosztów operacyjnych:
• tylko 100 zł – oferta ważna w trakcie trwania 8 Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości!

W razie jakichkolwiek pytań i chęci nawiązania współpracy prosimy o kontakt e-mailowy: biuro@kwartalnikrsk.pl lub telefoniczny: +48 784 368 878.
www.kwartalnikrsk.pl