Home Biznes 20 pretendentów do nagrody Top Inwestycje Komunalne Polski Wschodniej 2015

20 pretendentów do nagrody Top Inwestycje Komunalne Polski Wschodniej 2015

20 pretendentów do nagrody Top Inwestycje Komunalne Polski Wschodniej 2015

Białystok, Suwałki, Opole Lubelskie, Rzeszów, Olsztyn, Lublin, Przemyśl, Chęciny, Skarżysko Kamienna, Bychawa, Kielce, Lesko, Stalowa Wola, powiat olsztyński, Połaniec, Łapy, Siemiatycze, Ełk – to gminy i powiaty, na terenach których znajdują się przedsięwzięcia nominowane do nagród Top Inwestycje Komunalne Polski Wschodniej 2015. Od dziś na najlepsze projekty głosować mogą internauci.

Celem plebiscytu Top Inwestycje Komunalne Polski Wschodniej 2015 jest wskazanie 10 najciekawszych inwestycji komunalnych prowadzonych przez samorządy lub ich podmioty zależne, które przyczyniły się do rozwoju gospodarki i regionu pięciu województw: podlaskiego, lubelskiego, warmińsko-mazurskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego.

Wskazaniem organizatora konkursu, redakcji serwisu Portalsamorzadowy.pl we współpracy z Radą Konsultacyjną, w której zasiadają doświadczeni samorządowcy, ekonomiści i eksperci, w finale znalazło się 20 inwestycji. To z tych realizacji wytypowanych zostanie 10 laureatów, a wręczenie wyróżnień odbędzie się podczas II Wschodniego Kongresu Gospodarczego w Białymstoku (24-25 września).

Na inwestycje komunalne, które w subiektywnej ocenie najbardziej przyczyniły się do rozwoju gospodarki, regionu i poprawy życia mieszkańców Polski Wschodniej w ostatnim roku, głosować mogą także internauci. Najlepsze projekty typować można do 14 września br. poprzez stronę www.portalsamorzadowy.pl.

Realizacje nominowane w konkursie Top Inwestycje Komunalne Polski Wschodniej 2015:

 • kryta pływalnia Aquarius w Lesku
 • przebudowa jazu piętrzącego na Sanie
 • system integrujący transport publiczny Miasta Rzeszowa i okolic
 • Strefa Inwestycyjna C w Gminie Połaniec
 • Zakład Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Stalowej Woli
 • budowa drogi dojazdowej do obwodnicy Lublina
 • obwodnica Przemyśla
 • wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych na terenie gmin: Bychawa, Bełżyce  Zakrzew
 • termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Opolu Lubelskimi
 • Inkubator Przedsiębiorczości w Łapach
 • biogazownia w oczyszczalni ścieków w Siemiatyczach
 • Stadion Miejski w Białymstoku
 • rewitalizacja rynków w Chęcinach
 • przebudowa placu im. Marii Konopnickiej w Suwałkach
 • parki – edukacyjny i rekreacyjno-sportowy w Ełku
 • rozbudowa infrastruktury Kieleckiego Parku Technologicznego
 • kanalizacja sanitarna w Skarżysku Kamiennej i Skarżysku Kościelnym
 • sportowo-rekreacyjna infrastruktura nad jeziorem Krzywym w Olsztynie
 • E-mapa powiatu olsztyńskiego
 • elektrownia słoneczna na terenie lądowiska w Gryźlinach.

– Dzięki Top Inwestycjom Komunalnym Polski Wschodniej tworzymy bazę najlepszych praktyk inwestycyjnych w samorządach pięciu województw. Wyróżniamy tych, którzy osiągnęli inwestycyjny sukces dzięki odważnym, prorozwojowym decyzjom – mówi Rafał Kerger, redaktor naczelny serwisu Portalsamorzadowy.pl. – Zachęcamy także do głosowania przez Internet – dodaje.

Główne kryteria oceny projektów w konkursie Top Inwestycje Komunalne Polski Wschodniej to: rozmach inwestycji w odniesieniu do budżetu i możliwości samorządu, walory estetyczne, funkcjonalność, nowatorstwo, współpraca z lokalną społecznością na etapie projektowania inwestycji, montaż finansowy (koncesja, kredyt, dotacja, PPP, etc.) oraz aktywne gospodarowanie majątkiem.

Statuetki dla najlepszych inwestycji komunalnych zostaną wręczone podczas uroczystej gali towarzyszącej II Wschodniemu Kongresowi Gospodarczemu. W dwudniowym cyklu debat, spotkań i wydarzeń towarzyszących poświęconych najważniejszym dla gospodarki Polski Wschodniej kwestiom weźmie udział ponad tysiąc gości z Polski oraz z Białorusi, Litwy, Ukrainy i innych krajów Europy – polityków, liderów życia gospodarczego, przedstawicieli polskich i zagranicznych firm, ekspertów i naukowców.

Więcej informacji o konkursie Top Inwestycje Komunalne Polski Wschodniej:

http://www.portalsamorzadowy.pl/inwestycje/oto-nominowani-w-konkursie-top-inwestycje-komunalne-polski-wschodniej-2015-glosujcie,72581.html***

Wschodni Kongres Gospodarczy [Eastern Economic Congress – EEC] w Białymstoku to poświęcony najważniejszym dla gospodarki Polski Wschodniej kwestiom dwudniowy cykl debat, spotkań i wydarzeń towarzyszących z udziałem około tysiąca gości z Polski i z Europy.

Organizatorem Wschodniego Kongresu Gospodarczego jest Grupa PTWP SA, inicjator i organizator Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach, największej konferencji biznesowej w Europie Centralnej, organizowanej od 2009 roku, uznanej za forum jednej z najbardziej reprezentatywnych dyskusji o przyszłości Europy.

###

Więcej informacji o Wschodnim Kongresie Gospodarczym – www.wschodnikongres.eu/pl/.

Więcej informacji o organizatorze – Grupa PTWP SA – www.ptwp.pl

 

Dodatkowe informacje dla mediów:

Marta Stach, Imago Public Relations

M. 609 808 119, E. m.stach@imagopr.pl