Ankieta Badania Potencjału! Zwiększ świadomość pracowników o 20% a uzyskasz wzrost wydajności o 80%!

Ankieta Badania Potencjału!

Ankieta Badania Potencjału to nowe, rewolucyjne narzędzie stworzone przez doświadczony zespół zawodowo zajmujący poprawą relacji w mikro i makro przedsiębiorstw, posiadającym w tym ponad 20 letnie doświadczenie. Ze względu na swoją formułę jest ona idealna do opracowywania analiz mających na celu poprawę funkcjonowania organizacji względem sześciu głównych jej aspektów:

 1. oceny wewnętrznej;
 2. identyfikacji pracowników z firmą;
 3. oceny komunikacji;
 4. potencjału rozwojowego;
 5. znajomości kierunku rozwojów;
 6. potrzeb szkoleniowych pracowników.

 

Ocena wewnętrzna stanowi analizę mocnych oraz słabych stron organizacji – by osiągnąć jak największą przewagę konkurencyjną w określonej dziedzinie działalności. Celem tego aspektu analizy jest maksymalizacja atutów przedsiębiorstwa, przy eliminacji słabszych czynników.

Identyfikacja pracowników z firmą określa m.in. satysfakcję z pracy, poczucie jedności i solidarności kadry oraz stopień odpowiedzialności względem pełnionego stanowiska i sytuacji firmy w otoczeniu rynkowym. Jest to szczególnie istotny proces, ponieważ na sukces organizacji pracują wszyscy – począwszy od szeregowego pracownika, kończąc zaś na kadrze zarządzającej.

Ocena komunikacji w firmie powszechnie kojarzona jest z przekazywaniem informacji, ale również wpływa w sposób bezpośredni na zrozumienie i realizację celów przedsiębiorstwa, kształtuje więzi, normy oraz zachowania nieformalne. Warto pamiętać, że poprawa tego aspektu jest zgodna z ideą „organizacji inteligentnej" – opartej na pełnym wykorzystaniu informacji i danych w połączeniu z potencjałem ludzkich umiejętności, kompetencji, zaangażowania oraz motywacji.

Potencjał rozwojowy firmy to sukces tkwiący w samej organizacji – rozumianej jako spójnych i przestrzeganych zasad panujących w jej strukturach, klarowności misji, lojalności pracowników. Stanowi również maksymalne wykorzystanie kapitału przedsiębiorstwa, przy czym nie tylko środków materialnych.

Znajomość kierunku rozwoju firmy pozwoli w sposób logiczny i zarazem elastyczny opracować strategię długoterminowego rozwoju. Umożliwi to skuteczne zrealizowanie określonego i pożądanego celu. Ankieta Badania Potencjału w jasny, przejrzysty i klarowny sposób dostarczy informacji o m.in. czułych punktach organizacji mających szczególny wpływ na jej zarządzenie, działalność oraz ogólne funkcjonowanie.

Potrzeby szkoleniowe pracowników to możliwość określenia precyzyjnego kierunku ich rozwoju – począwszy od poprawienia kompetencji, zdobycia nowych umiejętności miękkich, kończąc zaś na poszerzeniu wiedzy w obszarach twardych. Pomoże także ustalić, czy można zredukować koszty poprzez zaangażowanie doświadczonych pracowników, by mogli oni dzielić się wiedzą z młodszymi kolegami.

 

Ankieta Badania Potencjału to pierwsze tak rozbudowane narzędzie dostępne na polskim rynku, o niespotykanej do tej pory elastyczności w udzieleniu odpowiedzi przez respondentów oraz interpretowaniu ich przez ankieterów. Dzięki bardzo rozbudowanej, szczegółowo opisanej instrukcji obsługi, możliwe stało się przeprowadzanie jej przez osoby do tej pory nie związane z tym obszarem działalności. Ankieta, gdy zostanie jednak wykorzystana przez doświadczony zespół coachów, hr-owców, osób zawodowo związanych z ewaluacją pracowników, stanie się doskonałym uzupełnieniem pozostałych narzędzi. Pozwala spojrzeć na sytuację panującą w firmie w sposób kompleksowy i na podstawie otrzymanych wyników oraz analizy wdrożyć skuteczne działania mające na celu poprawę m.in. skutecznej komunikacji na linii:

1) pracownik-pracownik;

2) pracownik-zwierzchnik;

3) pracownik-organizacja.

 

Ankieta Badania Potencjału umożliwia ewaluację względem uprzednio otrzymanych wyników, przez co wprowadzenie zmian, schematów postępowania, struktury organizacyjnej nigdy nie było tak proste! Co jest jednak szczególnie istotne, cechą charakterystyczną Ankiety Badania Potencjału jest jej koszt w porównaniu z innymi, klasycznymi metodami analizy.

W czasach tak dynamicznie zmieniającego się rynku, gdzie nic nie jest do końca pewne i przewidywalne, udostępnione narzędzie pozwoli aktywnie reagować na wszelkie, nawet najmniejsze niuanse. Kapitałem firmy są pracownicy, od nich bowiem zależy, jakie zostaną nawiązane relacje z potencjalnymi partnerami biznesowymi, stałymi klientami oraz dystrybutorami i producentami. Warto o tym pamiętać, by zatrzymać w firmie doświadczoną kadrę oraz twórczo wykorzystać potencjał nowoprzyjętych.

Ankietę Badania Potencjału można z powodzeniem wykorzystać przy opracowywaniu strategii długoterminowej przedsiębiorstw, oceny pracowników, ewaluacji wprowadzonych zmian oraz jako uzupełnienie narzędzi, z których firma aktualnie korzysta.

Ankieta Badania Potencjału doskonale sprawdza się w roli narzędzia:

 • do uzupełnienie okresowych ocen pracowniczych;
 • do tworzenia raportów kwartalnych;
 • do ewaluacji miejsc pracy;
 • do określenia wspólnej wizji oraz misji firmy i jej pracowników;
 • do stworzenia strategii długoterminowej w zgodzie z oczekiwaniami oraz wyobrażeniami osób zatrudnionych w organizacji, w celu zachowania przez nią szeroko pojętej spójności wizerunkowej.

 

W celu poznania szczegółów zapraszamy na stronę:

http://www.vip4u.pl/ABP/

 

Po szczegóły oferty zadzwoń lub napisz:

 • +48 722 11 4000         hr@vip4u.pl
 • +48 784 368 878         projekty@vip4u.pl

 Pamiętaj, sukces zależy wyłącznie od właściwej decyzji!