Branża IT – Tutaj znajdziesz pracę


Raporty z badań rynku pracy wskazują na to, że wykwalifikowani specjaliści z branży IT nie muszą martwić się o brak propozycji zatrudnienia. Najwięcej stanowisk oferują firmy z siedzibami w dużych miastach, m.in. Warszawie, Łodzi czy Poznaniu. Czy fachowcy z sektora IT nadal będą w cenie w roku 2015?

 

Olga Narzekalak, TomTom Talent Acquisition Consultant, przybliża prognozy dotyczące zatrudnienia w branży IT w roku 2015:

 

Jakie będą najważniejsze trendy zatrudnienia w firmach IT w 2015 r.?

 

Trendy w sferze zatrudnienia w firmach IT związane są bezpośrednio z rozwojem technologii. Coraz większą popularnością cieszą się rozwiązania mobilne oraz związane z tzw. chmurą obliczeniową, dlatego w najbliższym czasie spodziewać się można popytu na pracowników, do których zadań należeć będzie tworzenie produktów na systemy operacyjne Android oraz iOS i dostosowywanie już istniejących rozwiązań do tych właśnie platform. Podobnie będzie w przypadku cloud computingu, który jest coraz powszechniej wykorzystywany zarówno przez firmy, jak i osoby prywatne.

 

Na jakie formy zatrudnienia i płace mogą liczyć pracownicy IT?

Branża IT od kilkunastu lat zdecydowanie się rozwija. Prognozy dotyczące najbliższych lat ukazują IT jako sektor, który nie przestanie poszukiwać pracowników. W kwestii form zatrudnienia pracodawcy IT muszą dostosowywać się do zmian na rynku. W zależności od zapotrzebowania proponujemy naszym pracownikom umowę o pracę lub kontrakt. Jako pracodawca liczymy się oczywiście z potrzebami kandydatów, którzy świadomie wybierają ofertę pracy w firmie TomTom. Jeśli chodzi o wynagrodzenia w branży IT, są one uzależnione od wielu czynników. Ważne są doświadczenie i wiedza zdobyta w ciągu kariery zawodowej, specjalizacja w konkretnej technologii, a także wcześniejsze realizowane projekty. Należy pamiętać, że oprócz wynagrodzenia proponujemy pakiety benefitów, do których należą między innymi: ubezpieczenie grupowe, prywatna opieka medyczna, karty podarunkowe, a także szeroki
 / kafeteryjny pakiet korzyści.

 

Pracownicy jakich specjalności będą najbardziej poszukiwani?

Inżynierowie zajmujący się tworzeniem i rozwojem oprogramowania będą nadal jednymi z najbardziej poszukiwanych pracowników. Zapotrzebowanie obejmie zarówno doświadczonych inżynierów jak
i tych, którzy dopiero rozpoczynają swoją karierę zawodową. Jeśli mowa o specjalnościach, to ten aspekt również zależy od rozwoju samych technologii. Aktualnie najbardziej pożądanymi na rynku są inżynierowie specjalizujący się w technologiach mobilnych, ale należy pamiętać, że wraz ze zmianami na rynku będzie zmieniało się również zapotrzebowanie na pracowników danych specjalności.

 

Jakie umiejętności, cechy i zdolności są najbardziej pożądane przez pracodawców?

Jako pracodawca liczymy zarówno na umiejętności techniczne, jak i tzw. miękkie. Duże projekty realizowane są przez zespoły, a więc ważne jest, aby ich członkowie umieli się ze sobą komunikować
i współpracować, szczególnie że takie podejście zakłada metodyka AGILE, którą stosujemy w naszej organizacji. Zależy nam na osobach otwartych na nowe technologie, proaktywnych i chętnych do wdrażania własnych pomysłów. Wierzymy, że to ludzie tworzą naszą organizację, tak więc poszukujemy przede wszystkim osób, które pasjonują się tym co robią zawodowo. Dążymy do tego, aby pracownicy byli otwarci, zaangażowani i czerpali satysfakcję ze swojej pracy.

 

Co dziś znaczy być dobrym pracodawcą?

O kształcie organizacji decydują ludzie w niej zatrudnieni. W związku z tym dobry pracodawca to taki, który bierze pod uwagę opinie swoich pracowników i dba o ich ciągły rozwój, bo tylko wtedy możliwy jest rozwój samej organizacji. Z tego względu staramy się zapewnić swoim pracownikom odpowiednią ścieżkę rozwoju, dozę swobody i możliwości wykazania inicjatywy.