GAINSIDE – nowy wymiar audytu wewnętrznego


Jednym z najnowszych narzędzi ułatwiających pracę przedsiębiorców jest e-audyt GAINSIDE. Zdaniem specjalistów, koncepcja e-usługi idealnie wpisuje się w tendencje rynkowe i obserwowany rozwój e-usług nie tylko w Polsce, ale również w całej Europie.

 

Innowacyjne narzędzia skracają rzeczywisty czas pracy i przyczyniają się do wzrostu wydajności. Kontakt pracodawcy z pracownikiem za pośrednictwem poczty elektronicznej i telefonu to za mało, aby uzyskać wszystkie informacje dotyczące przebiegu realizowanych zadań. Niezwykle istotnym aspektem jest wybór odpowiednich rozwiązań, które usprawnią gromadzenie informacji, pracę nad projektami czy analizę dostępnych danych. Przewaga zalet wynikających z wprowadzenia nowoczesnych narzędzi w prowadzeniu działalności gospodarczej przemawia za tym, że warto wykorzystywać je w firmie, bez względu na profil działalności. Innowacyjność w biznesie wynika ze sposobu myślenia, chęci wprowadzania  zmian, kreatywności oraz wykorzystywania rewolucyjnych rozwiązań wszędzie tam, gdzie do tej pory ich nie było.

Niewidzialna ręka przedsiębiorstwa
Przykładem wykorzystania nowych technologii w biznesie jest wzrost zainteresowania cloud computingiem umożliwiającym użytkownikom korzystanie z przestrzeni dyskowej na zdalnych serwerach internetowych, a nie na własnych urządzeniach. Inną, równie nowoczesną usługą, jest księgowość internetowa, która pozwala przedsiębiorcom wprowadzić nową jakość do administracyjnego funkcjonowania firmy.

Firma BT&A Audyt Wewnętrzny znalazła innowacyjne rozwiązanie dla właścicieli przedsiębiorstw, którzy w dużej mierze chcą samodzielnie przeprowadzić audyt wewnętrzny we własnej firmie i tym samym zaoszczędzić nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych rocznie. Aby stworzyć niezawodny i łatwy w obsłudze system, eksperci w dziedzinie audytu i doradztwa biznesowego skorzystali z zalet sztucznej inteligencji naśladującej rozumowanie człowieka. Zastosowanie tego sposobu dowodzi o wysokim poziomie funkcjonalności oferowanej e-usługi.

Rentowna strona firmy
Dzięki GAINSIDE każdy przedsiębiorca dobrze znający swoją organizację, ma możliwość́ samodzielnego przeprowadzania profesjonalnego audytu wewnętrznego. E-audyt polega na bieżącej kontroli wszystkich obszarów funkcjonowania firmy, której rezultat przekłada się na szybki rozwój działalności gospodarczej i ograniczenie ryzyka niepowodzenia. Po raz kolejny przekonujemy się, że dobrze przemyślany system jest w stanie w dużej mierze zastąpić pracę człowieka. Według specjalistów z zakresu audytu i finansów GAINSIDE ma szansę stać się przełomową usługą dla przedsiębiorstw w skali międzynarodowej, jednostek władzy publicznej oraz branży finansowej, rewolucjonizując tym samym sposób przeprowadzania audytów wewnętrznych.

Wznieś się na wyżyny biznesu
E-usługa GAINSIDE polega na udostępnieniu przedsiębiorcom kompleksowej platformy służącej gromadzeniu i analizowaniu informacji dotyczącej prowadzenia audytu wewnętrznego. Prewencyjny charakter e-usługi ma za zadanie zapobiec powstaniu groźnego w skutkach niepowodzenia biznesowego i w efekcie przełożyć się na wzrost zysku. Efektem kontroli jest powstanie wartości dodanej dla przedsiębiorstwa: począwszy od wzrostu samokontroli wśród pracowników, poprzez wyeliminowanie różnorakich nieprawidłowości ze struktur organizacyjnych, aż po minimalizację ryzyka dotyczącego działalności firmy. Przedsiębiorca zainteresowany e-usługą po wejściu na: www.gainside.pl uzyska dostęp do szczegółowych informacji o e-usłudze: opisu usługi, interaktywnej prezentacji oraz do filmików instruktażowych. Po zakończeniu e-audytu klient otrzymuje kompleksowe sprawozdanie z informacjami o procesach, które należy usprawnić, by firma lepiej prosperowała.