„HOLISTIC CLUB” na platformie Sodexo Performance Suite


Program lojalnościowy „HOLISTIC CLUB”, skierowany do osób korzystających z produktów i usług oferowanych przez markę Dr Irena Eris w Polsce, realizowany jest we współpracy z Sodexo Benefits and Rewards Services.

Do prowadzenia i kompleksowego zarządzania programem wykorzystywana jest platforma Sodexo Performance Suite.

Program „HOLISTIC CLUB” jest pierwszym konsumenckim programem lojalnościowych realizowanym przez firmę Dr Irena Eris na tak dużą skalę. Mechanizm programu zakłada nagradzanie uczestników punktami za zakup produktów kosmetycznych oraz korzystanie z usług Kosmetycznych Instytutów oraz Hoteli SPA zarządzanych przez firmę. Następnie punkty są wymieniane na nagrody, wybierane przez uczestników z katalogu przygotowanego specjalnie na potrzeby akcji. Ten nowatorski program konsumencki, który łączy 3 obszary działania firmy, nie ogranicza się tylko do zbierania punktów, ale tworzy w ramach platformy wiele angażujących aktywności przeznaczonych TYLKO DLA KLUBOWICZÓW.

Partnerem wspierającym realizację programu jest spółka Sodexo Benefits and Rewards Services, która w ramach Kategorii Lojalność i Motywacja w Biznesie specjalizuje się m.in. w kompleksowej realizacji projektów wsparcia sprzedaży. W ramach zawartej umowy firma Sodexo zapewnia narzędzie do prowadzenia i zarządzania programem – platformę internetową Sodexo Performance Suite, która umożliwia między innymi komunikację z uczestnikami, bieżącą analizę przebiegu projektu i raportowanie wyników. Sodexo wspiera organizatora akcji również w zakresie dostosowania katalogu nagród do oczekiwań grupy docelowej oraz bieżącego nim zarządzania, a także przygotowania zestawu narzędzi umożliwiających gromadzenie punktów przez konsumentów.

Umowa o współpracy została zawarta na czas nieokreślony.

 

Więcej informacji o programie można znaleźć na stronie: www.club.drirenaeris.com