Home Biznes Innowacyjni, odpowiedzialni i wpływający na rozwój regionu – TOP Pracodawcy Polski Wschodniej

Innowacyjni, odpowiedzialni i wpływający na rozwój regionu – TOP Pracodawcy Polski Wschodniej

Innowacyjni, odpowiedzialni i wpływający na rozwój regionu – TOP Pracodawcy Polski Wschodniej

Program tegorocznego II Wschodniego Kongresu Gospodarczego w Białymstoku (Eastern Economic Congress – EEC) został wzbogacony o nową inicjatywę związaną z rynkiem pracy Polski Wschodniej i szeroko pojętą przedsiębiorczością. W plebiscycie TOP Pracodawcy Polski Wschodniej wyróżnienia zdobyły firmy, które łączą wpływ na rozwój gospodarczy regionu z ważną rolą na rynku pracy.

W gronie laureatów pierwszej edycji plebiscytu TOP Pracodawcy Polski Wschodniej znalazły się firmy nowocześnie zarządzane, stawiające na innowacyjność, znaczące w swoich branżach (segmentach rynku).

– Nagrodziliśmy wyróżniających się pracodawców pięciu województw Polski Wschodniej. Firmy, które rozwijając swoją działalność biznesową potrafią jednocześnie tworzyć i utrzymywać dobre, odpowiedzialne relacje z otoczeniem, rynkiem pracy, lokalnymi społecznościami – powiedział w trakcie uroczystej gali wręczania nagród Wojciech Kuśpik, prezes Grupy PTWP, inicjator konkursu i organizator Wschodniego Kongresu Gospodarczego.

Nominacji i wskazań dokonały władze samorządowe poszczególnych województw, marszałkowie i prezydenci miast wojewódzkich, a także przedstawiciele organizacji realizujących politykę gospodarczą poprzez pozyskiwanie inwestorów i rozwój przedsiębiorczości.

Eksperci Rady Konsultacyjnej konkursu dokonali wyboru laureatów w oparciu o kryteria: wpływu działalności pracodawcy na rozwój gospodarczy regionu, wkładu w rozwój rynku pracy, innowacyjności, relacji z pracownikami oraz współpracy z lokalną społecznością.

Laureatami konkursu TOP Pracodawcy Polski Wschodniej 2015, wydarzenia towarzyszącego Wschodniemu Kongresowi Gospodarczemu w Białymstoku są:

Targi Kielce – należące do wiodących ośrodków wystawienniczych w kraju – odgrywają szczególną rolę w życiu gospodarczym i na rynku pracy woj. świętokrzyskiego. Poprzez swą wszechstronną działalność współkreują również nowy wizerunek miasta i regionu. Utworzony z inicjatywy Targów klaster „Grono Targowe Kielce” skupia firmy z branży okołotargowej – a tym samym stymuluje współpracę między lokalnymi przedsiębiorstwami i tworzenie nowych miejsc pracy. Targi Kielce prowadzą przejrzystą i ujętą w jasne reguły politykę zatrudnienia i relacji z pracownikami. Przejawem tego są konkretne rozwiązania, porządkujące i normujące istotne dla firmy i pracowników kwestie – m.in.: system oceny wyników pracy i ich premiowania, pakiet socjalny, zdrowotny i ubezpieczeniowy, a także cykliczne szkolenia, podnoszące kwalifikacje zatrudnionych.

Odlewnia Żeliwa Fansuld – dynamicznie rozwijające się przedsiębiorstwo rodzinne. 20-letnia historia firmy stanowi dobry przykład, jak w branży odlewniczej skutecznie stworzyć silną markę. Fanslud z sukcesem eksportuje wyroby m.in. do Niemiec, Holandii, Francji, Czech czy Słowacji. Firma z Końskich stale inwestuje w innowacyjne rozwiązania technologiczne i produktowe. Realizacja jednego z nich (odlewy drogowe nowej generacji) przyczyniła się również do istotnej poprawy warunków pracy. Przedsiębiorstwo rygorystycznie stara się przestrzegać polityki ochrony środowiska, co szczególnie ważne z racji profilu produkcji. Wyróżniają je też rozmaite inicjatywy wspierające rozwój i aktywność społeczności lokalnej – m.in. w sporcie, nauce i kulturze.

Zakłady Azotowe Puławy – zatrudniające prawie 3300 osób Zakłady Azotowe Puławy (jeden z największych pracodawców na Lubelszczyźnie) kierują się prostą zasadą, że największym kapitałem firmy są jej pracownicy. Firma wciela tę politykę w życie na rozmaite sposoby – m.in. poprzez szczególną dbałość o pracownicze interesy i rozwój zawodowy. Podnoszenie kwalifikacji pracowników pozostaje kluczowe dla utrzymania przewagi konkurencyjnej – pracodawca z Puław umożliwia zatrudnionym uczestniczenie w szkoleniach oraz dofinansowuje kursy językowe i studia podyplomowe. Firma zapewnia wszechstronny program socjalny, niskooprocentowane pożyczki mieszkaniowe, wsparcie w trudnych sytuacjach losowych, grupowe ubezpieczenia czy opłacane przez pracodawcę ubezpieczenie zdrowotne. ZA Puławy w przypadku wakatów w pierwszej kolejności poszukują pracowników wewnątrz firmy – większość kadry menedżerskiej Puław wywodzi się spośród pracowników spółki.

Ostróda Yacht – najstarsza i największa polska stocznia jachtowa. Inwestycje w ostatnich 10 latach uczyniły z niej jeden z najnowocześniejszych w Europie zakładów specjalizujących się w produkcji łodzi motorowych o długości do 9 m. Firma realizuje politykę równości szans w dostępie do zatrudnienia, co odzwierciedla proces rekrutacji pracowników i zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie. Spółka aktywnie wspiera też podnoszenie kwalifikacji przez pracowników – m.in. poprzez udział w specjalistycznych szkoleniach, sympozjach i kursach doskonalących; finansuje dokształcanie pracowników poprzez studia magisterskie, podyplomowe i naukę służącą przekwalifikowaniu zawodowemu. Ostróda Yacht działa również na rzecz lokalnego środowiska – zwłaszcza poprzez współpracę ze szkolnictwem zawodowym i samorządowymi instytucjami obecnymi na rynku pracy.

Zakłady Magnezytowe Ropczyce – liczący się w Polsce i na świecie producent ceramicznych materiałów ogniotrwałych, wykorzystywanych głównie w hutnictwie, a także w przemyśle cementowo-wapienniczym i odlewniczym. Spółka należy do liderów zatrudnienia w regionie, a przewodnią ideą jej działalności pozostaje zrównoważony rozwój – uwzględniający interesy pracowników, wpływ na środowisko naturalne i otoczenie społeczne. Poprzez liczny udział w specjalistycznych szkoleniach, programie nauki języków obcych czy zdobywaniu wiedzy na studiach firma zdobywa kadrę o coraz wyższych kwalifikacjach. To – podobnie jak system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy – zyskuje uznanie pracowników. W ropczyckiej firmie doskonale sprawdza się też e-narzędzie komunikacji wewnętrznej, czyli strona intranetowa, pozwalająca zsynchronizować komunikację między działami, a obejmująca też m.in. sprawy pracownicze, wzory niezbędnych dokumentów, pomoc IT.


Spółdzielnia Mleczarska Mlekovita – największy zakład mleczarski w Polsce, największy eksporter w branży i jednocześnie jedna z najbardziej innowacyjnych i rozpoznawalnych firm w krajowym sektorze spożywczym. Co ważne, działania spółdzielni z Wysokiego Mazowieckiego promują Polskę w świecie jako wiarygodnego partnera gospodarczego, wspierają dobry wizerunek polskiego przedsiębiorcy, przyczyniają do rozwoju gospodarczego kraju i regionu, a także przyciągają inwestorów. Mlekovita od wielu lat ma potężny wpływ na rozwój lokalnego rynku. Z jednej strony wspiera wiele inicjatyw prospołecznych, w tym wydarzeń kulturalnych i akcji edukacyjnych, z drugiej – zatrudniając ok. 2,5 tys. osób – jest największym pracodawcą w regionie. Bynajmniej nie zaniedbuje też podnoszenia pracowniczych kwalifikacji – prowadzi kursy i ciągłe szkolenia personelu na wszystkich poziomach zarządzania.

AC Spółka Akcyjna – firma może się pochwalić blisko 30-letnią historią i pozycją krajowego lidera w segmencie instalacji gazowych (ok. 60-procentowy udział w rynku). Ma własne, nowocześnie wyposażone Centrum Badawczo-Rozwojowe, w pracuje ponad 50 inżynierów z dziedziny elektroniki, automatyki, mechaniki i informatyki. Na działalność B+R firma przeznacza ponad 3 proc. obrotów, daleko więcej niż polska średnia. Wszystkie wyroby AC SA (60 proc. jest eksportowanych) produkowane są w nowocześnie wyposażonych halach produkcyjnych w Białymstoku. AC to jeden z większych pracodawców w regionie – łączne zatrudnienie przekracza 500 osób, a około jedną czwartą załogi stanowią osoby niepełnosprawne. Spółka współpracuje też z uczelniami, m.in. Politechniką Białostocką, w rozwijaniu wiedzy, dotyczącej nowoczesnych technologii, wspierania innowacyjności i kreatywności.

Ursus – umiejętna i spektakularna odbudowa najstarszej polskiej marki ciągników „Ursus” ma rozmaite aspekty. Przejawia się m.in. w ciągłej rozbudowie zakładu produkcyjnego w Lublinie i zwiększaniu zatrudnienia, stałym przyroście sprzedaży w kraju i za granicą (z głośną reaktywacją eksportu do krajów afrykańskich) czy też we wzbogaceniu produkcyjnej oferty o trolejbusy i autobusy elektryczne. Kooperacja z lubelskimi przedsiębiorstwami wydatnie i konsekwentnie pomaga rozwijać lokalny rynek pracy. Na uwagę zasługuje stworzenie – kosztem znacznych nakładów finansowych – największego w branży centrum badawczo-rozwojowego, a także efekty proinnowacyjnej działalności firmy, w której współpracuje też z uczelniami z regionu. Ursus mocno angażuje się też w liczne działania CSR-owe, pozwalające pogłębić relacje z lokalną społecznością, także te o społecznym i charytatywnym charakterze.

Nowy Styl – grupa z Krosna należy do światowych potentatów wśród producentów i dostawców mebli, a także kompleksowych aranżacji miejsc pracy i przestrzeni publicznych. Przez 22 lata Adam i Jerzy Krzanowscy krok po kroku realizują swą autorską wizję przedsiębiorstwa, łączącą produkcję z usługami. Poza Polską firma ma zakłady w Niemczech, Rosji, na Ukrainie czy w Turcji, a spółki prowadzi m.in. w Niemczech, w Wielkiej Brytanii, Holandii i Francji. Produkty i usługi krośnieńskiej spółki sprzedawane są niemal w 100 krajach świata. W sumie Nowy Styl zatrudnia ok. 6 tys. pracowników, sporą część w Polsce, mocno wpływając na kształt i jakość lokalnego rynku pracy. Jednym z tego przejawów było nie tak dawne otwarcie najnowocześniejszej fabryki mebli w Europie. Wysokie standardy etyczne firmy – stosowane na co dzień – spółka zawarła w Kodeksie Postępowania Grupy Nowy Styl. Na uwagę zasługują też inicjatywy Nowego Stylu w dziedzinie innowacji i stosowania ekologicznych rozwiązań.Zortrax – działalność Zortraksu jest sygnałem, w jakim kierunku mogą pójść z sukcesem nie tylko olsztyńskie, ale i w ogóle polskie firmy. Druk 3D to dynamicznie rozwijająca się idea ze stale rosnącymi zastosowaniami, podglebie dla nowoczesnych, innowacyjnych technologii, ale i fundament do robienia doskonałych interesów. O Zortraksie zrobiło się głośno, gdy podpisał umowę na dostawę 5 tys. drukarek dla Della. A przecież to tylko jeden z efektów koncepcji produktu, biznesplanu, znakomitego rozpoznania rynku pod względem potrzeb klientów, finansowania i marketingu. Jeden z modeli drukarek olsztyńska firma oferuje już w ponad 50 krajach. Na polskim rynku Zortrax poszukuje i zatrudnia kadry o szczególnie wysokich umiejętnościach. „W Zortraksie wspieramy rozwój naszych pracowników, ponieważ wiemy, że rozwój oznacza innowacje, a innowacje są motorem sukcesu” – brzmi credo firmy.

TOP Pracodawcy Polski Wschodniej to wydarzenie towarzyszące II Wschodniemu Kongresowi Gospodarczemu w Białymstoku.

W dwudniowym cyklu debat, spotkań i wydarzeń towarzyszących poświęconych najważniejszym dla gospodarki Polski Wschodniej kwestiom bierze udział ponad tysiąc gości z Polski oraz z Białorusi, Litwy, Ukrainy i innych krajów Europy – polityków, liderów życia gospodarczego, przedstawicieli polskich i zagranicznych firm, ekspertów i naukowców.

***

Wschodni Kongres Gospodarczy [Eastern Economic Congress – EEC] w Białymstoku to poświęcony najważniejszym dla gospodarki Polski Wschodniej kwestiom dwudniowy cykl debat, spotkań i wydarzeń towarzyszących z udziałem około tysiąca gości z Polski i z Europy.

Organizatorem Wschodniego Kongresu Gospodarczego jest Grupa PTWP SA, inicjator i organizator Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach, największej konferencji biznesowej w Europie Centralnej, organizowanej od 2009 roku, uznanej za forum jednej z najbardziej reprezentatywnych dyskusji o przyszłości Europy.

###

Więcej informacji o Wschodnim Kongresie Gospodarczym – www.wschodnikongres.eu/pl/.

Więcej informacji o organizatorze – Grupa PTWP SA – www.ptwp.pl

 

Dodatkowe informacje dla mediów:

Marta Stach, Imago Public Relations

M. 609 808 119, E. m.stach@imagopr.pl