Inwestycje PE/VC przyszłością technologii medycznych


Sektor nowoczesnych technologii rozwija się w zawrotnym tempie. Najbardziej widoczne jest to w branży IT, w której niemal codzienne pojawiają się nowe pomysły.

Ale ogromne zmiany zachodzą również w sektorze life science, a w tym również w dziedzinie technologii medycznych.  Polska, pod względem rozwijania i wdrażania zaawansowanych technologii medycznych mogłaby stać na czele Europy. Mamy bowiem dostęp do najlepszej kadry naukowej. Problemem jest jednak wciąż niewystarczający dostęp do finansowania badań, czy opracowywania prototypów.

– Rozwój cywilizacyjny oraz starzejące się społeczeństwo to połączenie, którego efektem muszą być nowe zaawansowane technologie medyczne. Technologie ułatwiające i wspomagające leczenie oraz życie każdego z nas. Polska jest atrakcyjną lokalizacją dla rozwoju tego typu projektów, gdyż mamy dostęp do naprawdę wysoko wykwalifikowanej kadry naukowej cenionej na całym świecie. Przy projektach life science jest to warunkiem bezwzględnym. Ponadto polskie zespoły naukowe w naszej ocenie wykazują się naprawdę wysokim poziomem innowacyjności – mówi Krzysztof Wiśniewski, Partner Zarządzający WSI Capital.

Polskie zespoły naukowe pod względem kompetencji zdecydowanie wyróżniają się w Europie i na całym świecie. Co jednak ważniejsze – polscy naukowcy opracowują technologie, które nie tylko rewolucjonizują i ułatwiają leczenie pacjentów, ale które niosą za sobą obietnicę wysokich stóp zwrotu z poniesionych inwestycji. Zapotrzebowanie na technologie medycznie będzie bowiem rosło wraz z rozwojem cywilizacyjnym. Wzrost tempa życia oraz uświadamianie społeczeństwa o ważności profilaktyki wymaga wdrażania coraz to nowych rozwiązań ułatwiających wczesne diagnozowanie, a następnie skuteczne leczenie.

Jednak mimo perspektyw, jakie stoją przed sektorem technologii medycznych polskie firmy i zespoły naukowe specjalizujące się w tej dziedzinie wciąż mają trudności w pozyskiwaniu finansowania na rozwój i komercjalizację projektów. Szansą dla nich mogą być nie tylko fundusze unijne z nowej perspektywy 2014-2020, ale przede wszystkim fundusze private equity i venture capital. Jak wynika z badań przeprowadzonych w 2012 roku przez European Private Equity & Venture Capital Association udział procentowy inwestycji w sektor life science w ogóle inwestycji PE&VC w Europie kształtował się na poziomie 25,7%, co stanowiło wzrost o 16,2 pkt i 170% w stosunku do roku poprzedzającego. W Polce udział ten wyniósł 10,8 %. To potwierdzenie, że inwestorzy widzą w branży life science naprawdę duży potencjał.

Technologie, które będą wspierać diagnostykę chorób, ułatwiać leczenie i przedłużać życie to przyszłość medycyny.  Dlatego w ramach funduszu WSI Capital Venture Fund I zdecydowaliśmy się na inwestycje również w technologie medyczne. W naszym portfelu znajduje się już spółka Numed budująca innowacyjne urządzenie przeznaczone do diagnostyki próchnicy wtórnej. Wiemy, że nasze wsparcie, zarówno finansowe, jak i biznesowe, to ogromna szansa na jej dalszy rozwój, ale to także cegiełka w rozwój medycyny i innowacyjności polskiej gospodarki – dodaje Krzysztof Wiśniewski.

Inwestycje typu Private Equity / Venture Capital w sektor technologii medycznych mogą i zapewne będą podnosić poziom usług medycznych w Polsce i na świecie, niosąc za sobą korzyści zarówno dla pacjentów, jak i lekarzy. Z kolei z drugiej strony wzrost popytu na tego typu technologie i konieczność stałego unowocześniania medycyny oraz przeniesienia akcentu na diagnostykę to obietnica dużej stopy zwrotu dla inwestorów decydujących się na wsparcie kapitałowe sektora life science.