Jak budować relację na linii spółka – fundusz inwestycyjny


Nie jest niczym nowym stwierdzenie, że to ludzie tworzą firmę. Od ich kompetencji, umiejętności i zaangażowania zależy, czy i jak biznes będzie się rozwijał. Wiele mówi się więc o motywacji, konieczności dopasowania stanowiska w zależności od predyspozycji danej osoby, czy budowaniu odpowiednich relacji w zespole. Ten ostatni element jest również jednym z najważniejszych we współpracy funduszu inwestycyjnego ze spółką. Gdzie to właśnie fundusz, już na etapie poznawania spółki, powinien tą komunikację prowadzić w stronę kooperacji opartej na wzajemnym szacunku, zaufaniu i dialogu.

W budowaniu właściwej relacji na linii spółka – fundusz inwestycyjny na samym początku należy zadać sobie pytanie, z kim tak naprawdę chcemy tą relację budować. Wiele oczywiście zależy od struktury i wielkości danego przedsiębiorstwa, inaczej buduje się komunikację z małym kilkuosobowym zespołem, inaczej gdy przedsiębiorstwo jest już bardziej rozbudowane.

Inwestora powinny interesować osoby, od których może w największym stopniu zależeć powodzenie inwestycji. Mówimy tu więc głównie o kadrze zarządzającej. Ale jeżeli dla danego projektu kluczowym jest również dział odpowiadający np. za rozwój produktu czy badania, to i z menagerem tegoż dział powinniśmy nauczyć się rozmawiać. Ważna jest więc już na samym początku identyfikacja: kto za co odpowiada, kto jest kluczowym pracownikiem na danym etapie, kto wnosi dodatkową wartość do naszego biznesu, z kim będziemy podejmowali decyzyjne o przyszłości firmy, a nawet kto ma najlepsze relację z pracownikami  – tłumaczy Jacek Kajko, Partner Zarządzający WSI Capital.

Właściwą komunikację z zespołem w relacji fundusz-spółka należy budować więc już od pierwszego spotkania, na etapie pre-inwestycyjnym. Należy gruntownie przemyśleć jak powinny być zbudowane relacje z osobami kluczowymi. I nie można tu stosować żadnych schematów. Każdy człowiek jest inny, różne są struktury, różne formy zarządzania kadrą, dlatego do każdej spółki należy podejść indywidualnie. Bowiem im lepszej jakości będą te relacje, im lepiej zostaną zbudowane, tym większa jest szansa, że zespół (w składzie fundusz i spółka) osiągnie wspólne cele.

Dobra relacja jest warta więcej niż najlepsza umowa, jednak wiadomo, że życie bywa nieprzewidywalne. Dlatego, jako inwestorzy powinniśmy się zabezpieczyć na wypadek sytuacji, w której mogłoby dojść do nieporozumienia z naszym zespołem. Ubezpieczeniem takim będzie dobra umowa z naszymi wspólnikami, dobry system motywacyjny dla zarządu, organizacja dla osób kluczowych pracujących na niższych stanowiskach oraz stałe kontaktowanie się z osobami, które mogą wzmocnić nasz zespół kompetencyjnie – dodaje Krzysztof Wiśniewski, Partner Zarządzający WSI Capital.