Home Biznes Jak ulepszyć lekcje przedsiębiorczości w szkołach? – konkurs!

Jak ulepszyć lekcje przedsiębiorczości w szkołach? – konkurs!

Jak ulepszyć lekcje przedsiębiorczości w szkołach? – konkurs!

Fundacja Managerska CREATIVE organizuje konkurs „Jak ulepszyć lekce przedsiębiorczości w szkołach?” w ramach 8 Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w dniach 16-22.11.2015 r.!

 

Zapraszamy do konkursu pn. "Jak ulepszyć lekcje przedsiębiorczości w szkołach?"!

Do konkursu zapraszamy wszystkich zainteresowanych, szczególnie młodzież szkolną, która uczestniczy w zajęciach z przedsiębiorczości, jak i nauczycieli, prowadzących takie lekcje i rodziców, którzy chcieliby, by przedsiębiorczość nauczana w szkołach niosła ze sobą wymierne efekty.

Konkurs trwa od 16-22 listopada, podczas Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości.

Propozycje konkursowe prosimy nadsyłać na adres e-mailowy: biuro@funcreative.pl

Forma udzielenia odpowiedzi – dowolnie kreatywna – od opisowej do multimedialnej.

Zwycięzcy zostaną wyłonieni przez Zarząd Fundacji.

Nagrodą jest zaproszenie do realizacji zgłoszonego pomysłu w szkołach na terenie Opolszczyzny, a w dalszym etapie – Polski.

Organizator: Fundacja Managerska CREATIVE
KRS 0000501569
www.funcreative.pl
biuro@funcreative.plSzczegóły na stronie:
http://www.tydzienprzedsiebiorczosci.pl/wydarzenia/jak-ulepszyc-lekcje-przedsiebiorczosci-w-szkolach.html

Fundacja Managerska CREATIVE powstała w wyniku własnych doświadczeń fundatora jak i obserwacji zachodzących zmian w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości. Dlatego priorytetem jest dla nas szeroko rozumiany rozwój i ukierunkowanie na cele.

Współpracujemy z organizacjami rządowymi, pozarządowymi, instytucjami naukowymi. Jesteśmy na bieżąco ze światowymi trendami w dziedzinie edukacji i rozwoju. Pragniemy, by nasza pomoc była dostępna jak najszerszej grupie odbiorców. Wierzymy, że w każdym człowieku i każdej firmie czy organizacji tkwi potencjał, który tylko czeka na jego odkrycie i wykorzystanie.

Tworzymy platformę współpracy pomiędzy nauką i biznesem.
Wypracowujemy nowe metody, techniki oraz narzędzia służące trwałemu rozwojowi.
 
Potrzebujesz pomocy w obszarze biznesu, instytucji, organizacji?
Potrzebujesz pomocy w obszarze nauki, edukacji, badań?

Jeśli pragniesz coś zmienić w otaczającej rzeczywistości:
-na lepsze;
-trwale;
-skutecznie.

Zapraszamy do współpracy!

Naszym celem nadrzędnym jest możliwość zapewnienia:
-edukacji;
-rozwoju;
-nauki przedsiębiorczości;
-wdrażania społecznej odpowiedzialności;

oraz kształtowanie młodych talentów w obszarach działalności naukowej i biznesowej.