Koniec projektu to nie koniec inwestycji


Po 4 latach ciężkiej, intensywnej pracy dobiega końca projekt Funduszu Zalążkowego KPT „Inkubowanie nowych innowacyjnych spółek w Krakowskim Parku Technologicznym”. Co dalej? Czy Fundusz będzie wspierał ambitnych projektodawców? Czego oczekuje i jakie ma dalsze plany?

Zakończenie projektu to tylko pewien etap w działalności FZ KPT. Fundusz w dalszym ciągu będzie funkcjonował w obszarze seed capital udzielając wsparcia przedsiębiorczym innowatorom, którzy z pomocą zespołu FZ KPT zbudują firmę opartą na własnym, unikalnym pomyśle, osiągając w przyszłości trwały i dynamiczny rozwój oraz wzrost wartości rynkowej.   Co więc się zmieni? Na pewno wyśrubowane zostaną kryteria oceny zgłaszanych pomysłów.

Widzimy duży potencjał rynkowy, szczególnie jeśli chodzi o obszar współpracy ze środowiskiem akademickim. Rynek prężnie się rozwija, a w ostatnim czasie mocno dojrzał. Pojawia się coraz więcej innowacyjnych, wysokojakościowych spin-offowych czy spin-outowych pomysłów na biznes, mających perspektywy dynamicznego wzrostu. Moim zdaniem zaczyna się w Polsce konstytuować bardzo perspektywiczny ekosystem dla tego rodzaju projektów; i nie mam na myśli tylko i wyłącznie obszaru finansowego, a więc otwierającej się nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020, której lwia cześć przeznaczona będzie na projekty R&D i ich wdrożenia. Mam także na myśli otwartość i  gotowość środowiska akademickiego do realizacji projektów wspólnie z takimi podmiotami jak my. To ważny sygnał – mówi Marcin Bielówka, Prezes Zarządu FZ KPT. Chcemy podążać tą ścieżką, i w pełni wykorzystać jej potencjał w budowaniu kolejnych innowacyjnych spółek, a tym samym przyczyniać się do rozwoju rynku.  

Fundusz Zalążkowy KPT chcąc wykorzystać swoje wieloletnie doświadczenie, myśli o rozwoju kolejnych projektów wspierających oryginalne rozwiązania. Dlatego pomimo kończącego się projektu, do Fundusz w dalszym ciągu mogą zgłaszać się pomysłodawcy. 

 

Fundusz Zalążkowy KPT jest funduszem seed capital – akceleratorem przedsiębiorczości.
FZ KPT działa, jako spółka celowa założona przez Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o. oraz Spółkę Zarządzającą Funduszem, SATUS Sp. z o.o. dla realizacji projektu "Inkubowanie nowych innowacyjnych spółek w Krakowskim Parku Technologicznym". Wsparcie FZ KPT to nie tylko kapitał. Rozumiejąc zróżnicowane potrzeby oraz wymogi przed jakimi staje nowa, rozwijająca się firma Fundusz wspiera ją również na poziomie merytorycznym, doradczym oraz biznesowym, wszystko po to, aby powstający biznes rozwijał się zgodnie z przyjętą strategią oraz naszymi wspólnie określonymi oczekiwaniami. Fundusz poszukuje, inicjuje i inkubuje przedsięwzięcia o charakterze innowacyjnym, z różnych branż ze szczególnym naciskiem na projekty technologiczne i inżynierskie.