Laureaci konkursu Top Inwestycje Komunalne 2015 Wręczenie wyróżnień podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach


Czerwionka-Leszczyny, Dąbrowa Górnicza, Gdańsk, Katowice, Łódź, Mszana Dolna, Olsztyn, Sopot i Wrocławinwestycje z tych miast zwyciężyły w konkursie Top Inwestycje Komunalne 2015. Wyróżnienia czwartej edycji plebiscytu zostaną wręczone podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach (20-22 kwietnia 2015r.).

Konkurs Top Inwestycje Komunalne 2015 to inicjatywa Grupy PTWP – organizatora Europejskiego Kongresu Gospodarczego oraz redakcji serwisu Portalsamorzadowy.pl. Celem plebiscytu jest wyróżnienie najlepszych inwestycji komunalnych, wskazanie ich skali oraz prorozwojowego efektu dla gospodarki, regionu i mieszkańców.

– Rosnące zainteresowanie udziałem w plebiscycie, a także w głosowaniu internetowym – w tym roku oddano łącznie ponad 50 tysięcy głosów, blisko dwa razy więcej niż w poprzedniej edycji, są dla nas także potwierdzeniem, że słusznie ujmujemy tematykę samorządową wśród istotnych tematów poruszanych podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach – mówi Rafał Kerger, redaktor naczelny serwisu Potalsamorzadowy.pl.

Z wytypowanych 25 projektów Rada Konsultacyjna wyłoniła zwycięskie, równorzędne Top 10 Inwestycji Komunalnych w Polsce.

Laureatami tegorocznej edycji konkursu Top Inwestycje Komunalne 2015 :

– Odnawialne źródła energii w Mszanie Dolnej oraz gminach partnerskich – liderem projektu jest Gmina Mszana Dolna. Przedsięwzięcie realizowane jest z gminami ościennymi: Kamienica, Raba Wyżna, Niedźwiedź, Dobra oraz w mieście Mszana Dolna. W 2014 r zamontowano na terenie tych gmin prawie 2300 instalacji na budynkach mieszkalnych. Do projektu zgłoszono też 6 instalacji w budynkach publicznych. Podstawowym celem jest ochrona środowiska poprzez zmniejszenie zużycia węgla i gazu. Wartość inwestycji to ok. 36, 4 mln zł.

– Budowa całorocznej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej nad jeziorem Krzywym w Olsztynie – efektem końcowym realizacji inwestycji będzie piękny, nowoczesny, całoroczny, wielofunkcyjny kompleks sportowo-rekreacyjny zlokalizowany nad jeziorem Ukiel. Kompleks ten stanowić będzie zespół obiektów usytuowanych nad wschodnim brzegiem jeziora. Wartość inwestycji to 65,3 mln zł. Inwestorem jest miasto Olsztyn.

– Rewitalizacja zabytkowego osiedla patronackiego kopalni Dębieńsko w Czerwionce-Leszczynach – zadaniem inwestycji była poprawa warunków zagospodarowania osiedla z przełomu XIX i XX wieku oraz utworzenie przestrzeni publicznej w formie „mini rynku” z towarzyszącą infrastrukturą rekreacyjną. Wartość inwestycji wyniosła 12,1 mln zł. Inwestorem było miasto Czerwionka-Leszczyny.

– Afrykarium na terenie ZOO we Wrocławiu – nowoczesny obiekt turystyczny promujący ekologię i wiedzę o zwierzętach lądów, rzek, mórz i oceanów, prezentujący egzotyczny dla nas Europejczyków kontynent – Afrykę. Na innowacyjny charakter obiektu składają się m.in.: unikalna w skali światowej koncepcja prezentacji biotopów wodnych i okołowodnych Afryki; technologia podtrzymania życia oraz wyjątkowa konstrukcja obiektu. Wartość inwestycji to 220 mln zł. Inwestorem jest spółka ZOO Wrocław.

– Siedziba Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach – budowa nowej siedziby NOSPR miała na celu wykorzystanie potencjału orkiestry oraz zachowanie jej dziedzictwa kulturowego, a także promocję muzyki klasycznej. Robiący wrażenie budynek składa się z 5 kondygnacji nadziemnych i 1 kondygnacji podziemnej. Inwestycja miasta Katowice powstała w centrum aglomeracji na terenach zrekultywowanych nieużytków po byłej Kopalni „Katowice”. Wartość inwestycji to 329,4 mln zł.

– Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego „Tucznawa” w Dąbrowie Górniczej – dzięki inwestycji uaktywniony został mający duże znaczenie dla rozwoju gospodarczego regionu teren inwestycyjny „Tucznawa”, a dodatkowo usprawniona została obsługa transportowo-komunikacyjna w mieście: wybudowano obwodnicę miasta w dzielnicy Ząbkowice, poprawił się dojazd do terenu inwestycyjnego Kazdębie i bezpieczeństwo ruchu wokół strefy aktywności gospodarczej. Dąbrowa Górnicza planuje, że na 260 ha pracę znajdzie 5.000 osób. Wartość inwestycji to 45,7 mln zł. Inwestorem jest miasto Dąbrowa Górnicza.

– Sopocki Inkubator Przedsiębiorczości Społecznej – skupia różne profile działalności prozatrudnieniowej od Centrum Integracji Społecznej poprzez wsparcie doradców zawodowych, pośredników pracy do mieszkania chronionego dla osób bezdomnych przechodzących proces readaptacji społecznej i zawodowej. Na potrzeby Inkubatora przebudowano budynek dawnego młyna papierniczego przy ul. Młyńskiej 11. Inwestorem jest miasto Sopot. Wartość inwestycji to ok. 3 mln zł.

– Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku – budynek Europejskiego Centrum Solidarności powstał na terenie dawnej Stoczni Gdańskiej, przy placu Solidarności i pomniku Poległych Stoczniowców. Jest nie tylko ciekawym obiektem współczesnej architektury, ale tętniącym życiem centrum kulturalnym i naukowym oraz miejscem spotkań. Bryła siedziby ECS nawiązuje swoją sylwetką do statku, wpisując się w zarówno w krajobraz terenów postoczniowych, jak i w klimat miejsca i czasów, które ma upamiętniać. ECS jest miejscem spotkań naukowców, polityków, dziennikarzy. Realizowane są tu konferencje, warsztaty i różnego rodzaju projekty. Inwestorem było miasto Gdańsk. Wartość inwestycji to 233,4 mln zł.

– Inkubator Kultury – Art_Inkubator w Łodzi – utworzony w ramach Fabryki Sztuki jest unikatowym w skali kraju projektem. Adaptacja budynków pofabrycznych byłego kompleksu Karola Scheiblera pozwoliła nie tylko na wprowadzenie nowych funkcji do tych obiektów, ale również na zachowanie dziedzictwa kulturowego, jakim są budynki znajdujące się na posesji, przy ulicy Tymienieckiego 3 w Łodzi – stanowiące część zespołu zabudowy fabryczno-mieszkalnej „Księży Młyn”. Inwestorem jest Fabryka Sztuki w Łodzi. Wartość inwestycji to 30,1 mln zł.

– Budowa Pomorskiej Kolei Metropolitalnej – inwestycja ma na celu budowę nowoczesnej infrastruktury kolejowej, czyli 17-kilometrowego łącznika między dwiema ważnymi liniami kolejowymi. E65 Warszawa-Gdynia i linią kolejową 201 Kościerzyna-Gdynia. Istotnymi elementami są: stworzenie sprawnego systemu transportu publicznego łączącego Port Lotniczy Gdańsk z centrum miasta oraz powstaniem nowej drogi kolejowej łączącej aglomerację trójmiejską z subregionem Kaszub. Jest to pierwsza od 1989 r. nowa linia kolejowa w Polsce. Program Pomorskiej Kolei Metropolitalnej obejmuje swoim zasięgiem głównie obszar aglomeracyjny Trójmiasta i przylegające powiaty. Inwestorem jest spółka Pomorska Kolej Metropolitalna. Wartość inwestycji to 1,1 mld zł.

Nagrodę specjalną internautów, zdobywając największą liczbę głosów, otrzyma rewitalizacja zabytkowego osiedla patronackiego kopalni Dębieńsko w Czerwionce-Leszczynach.

Główne kryteria oceny, którymi kierowali się członkowie Rady Konsultacyjnej konkursu, to: efekt prorozwojowy inwestycji, skala inwestycji w odniesieniu do możliwości finansowych jednostki samorządu, walory estetyczne, funkcjonalność, nowatorstwo, współpraca z lokalną społecznością na etapie projektowania inwestycji, montaż finansowy (koncesja, kredyt, dotacja, PPP etc.) oraz aktywne gospodarowanie majątkiem.

W skład Rady Konsultacyjnej konkursu Top Inwestycje Komunalne 2015 wchodzą: Andrzej Bojanowski, prezes Związku Miast i Gmin Morskich, z-ca prezydenta Gdańska ds. polityki gospodarczej, Zygmunt Frankiewicz, prezydent Gliwic, prezes Związku Miast Polskich, Jan Golba, prezes Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP, burmistrz Muszyny, Wojciech Jarczewski, dyrektor Instytutu Rozwoju Miast, Dariusz Kacprzyk, prezes Banku Gospodarstwa Krajowego, Danuta Kamińska, przewodnicząca Komisji Skarbników Unii Metropolii Polskich, Rafał Kerger, redaktor naczelny portalsamorzadowy.pl, Wojciech Kuśpik, prezes Grupy PTWP, inicjator EEC, Sławomir Majman, prezes PAIiIZ, Bartosz Mysiorski, wiceprezes Fundacji Centrum PPP, Jan Olbrycht, europoseł, Paweł Orłowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju RP, Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich, Tadeusz Rzepecki, prezes Rady Izby Gospodarczej "Wodociągi Polskie", Małgorzata Skucha, prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Marek Sowa, marszałek województwa małopolskiego, Witold Stępień, marszałek województwa łódzkiego, Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego, Mariusz Ścisło, prezes Stowarzyszenia Architektów Polskich, Marek Tramś, prezes Związku Powiatów Polskich, starosta Polkowicki, Tadeusz Truskolaski, prezydent Białegostoku, Tomasz Trzósło, dyrektor zarządzający Jones Lang LaSalle oraz Piotr Wojaczek, prezes KSSE.

Statuetki Top Inwestycji Komunalnych zostaną wręczone 21 kwietnia br. podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach (European Economic Congress – EEC – 20-22 kwietnia 2015 r.). W największej imprezie biznesowej Europy Centralnej weźmie udział około 6 tys. gości z kraju i z zagranicy. Na sesjach tematycznych, którym towarzyszą liczne spotkania, debaty i imprezy, spotkają się najważniejsze postacie europejskiej sceny politycznej, naukowej i biznesowej.

***

Europejski Kongres Gospodarczy (European Economic Congress – EEC) w Katowicach to trzydniowy cykl debat, spotkań i wydarzeń towarzyszących z udziałem sześciu tysięcy gości z Polski, Europy, świata. W blisko 100 sesjach bierze co roku udział kilkuset panelistów, komisarze unijni, premierzy i przedstawiciele rządów państw europejskich, prezesi największych firm, naukowcy i praktycy, decydenci, mający realny wpływ na życie gospodarcze i społeczne.
W opiniotwórczym gronie, w formie otwartej debaty publicznej, prowadzone są rozmowy o kwestiach najistotniejszych dla rozwoju Europy.

Europejski Kongres Gospodarczy został uznany za forum jednej z najbardziej reprezentatywnych dyskusji o przyszłości Europy. Tezy wystąpień najważniejszych uczestników są często cytowane i szeroko komentowane.

Organizatorem Europejskiego Kongresu Gospodarczego, od pierwszej edycji w 2009 roku, jest Grupa PTWP SA.

###

Więcej informacji o Europejskim Kongresie Gospodarczym www.eecpoland.eu

Więcej informacji o organizatorze – Grupa PTWP SA – www.ptwp.pl

 

Zapraszamy również:

Wirtualne biuro prasowe: media.eecpoland.eu

Facebook: facebook.com/EECKatowice

Twitter: twitter.com/EECKatowice

 

Dodatkowe informacje dla mediów:

Marta Stach, Rzecznik Prasowy EEC/Imago PR

M. 609 808 119, E. m.stach@imagopr.pl