Home Biznes Liderzy branży logistycznej spotkają się w Katowicach Europejski Kongres Logistyczny ONECARGO już za 20 dni

Liderzy branży logistycznej spotkają się w Katowicach Europejski Kongres Logistyczny ONECARGO już za 20 dni

Liderzy branży logistycznej spotkają się w Katowicach Europejski Kongres Logistyczny ONECARGO już za 20 dni

Przedstawiciele międzynarodowych koncernów, krajowi liderzy branży, eksperci i praktycy wezmą udział w najważniejszym spotkaniu branży logistycznej w Europie Środkowo-Wschodniej. Za 20 dni rozpocznie się Europejski Kongres Logistyczny ONECARGO w Katowicach. Inicjatorem i pomysłodawcą wydarzenia jest PKP CARGO S.A. Konferencję organizuje Grupa PTWP.

Na Europejskim Kongresie Logistycznym ONECARGO w Katowicach, który odbędzie się w dniach 5-6 października br., zaprezentowane zostaną najlepsze światowe doświadczenia i rozwiązania sektora logistycznego.

– Logistyka i infrastruktura w dużej mierze decydują o konkurencyjności gospodarek. Udział w unijnym PKB, tworzenie miejsc pracy, wpływ na skuteczne i efektywne funkcjonowanie innych sektorów produkcyjnych i usługowych – o logistyce naprawdę warto rozmawiać na najwyższym poziomie, w międzynarodowym gronie. Potrzeba merytorycznej debaty była jedną z przesłanek do organizacji tego wydarzenia – mówi Wojciech Kuśpik, prezes Grupy PTWP, organizator Europejskiego Kongresu Logistycznego ONECARGO. – Kolejna, to atrakcyjne położenie Polski, Śląska i Katowic, które mają szanse stać się logistycznym hubem Europy Centralnej – dodaje.

W programie Europejskiego Kongresu Logistycznego ONECARGO w Katowicach znajdują się dwie sesje plenarne oraz 21 debat tematycznych. Wydarzenie zgromadzi 1000 osób zainteresowanych biznesem TSL (transport-spedycja-logistyka).

– O randze konferencji stanowią jej uczestnicy. Obecność w największym spotkaniu branży logistycznej w Europie Środkowo-Wschodniej potwierdzili wysokiej klasy specjaliści, profesorowie, goście z zagranicy, przedstawiciele międzynarodowych firm, reprezentanci głównych przedsiębiorstw sektora. Europejski Kongres Logistyczny OneCargo spotkał się też z dużym zainteresowaniem ze strony przemysłu. W Katowicach obecni będą delegaci głównych firm europejskiego rynku kolejowego oraz najważniejszych grup przemysłowych – mówi Wojciech Kuśpik.

Wśród ekspertów Europejskiego Kongresu Logistycznego ONECARGO w Katowicach są m.in.: Jakub Karnowski, prezes Polskich Kolei Państwowych, Wojciech Paprocki, kierownik Zakładu Ekonomiki Przedsiębiorstwa Transportowego Katedry Transportu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Adam Purwin, prezes PKP CARGO, Krzysztof Rutkowski, kierownik Katedry Logistyki Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Artur Tomasik, prezes Związku Regionalnych Portów Lotniczych, prezes Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego, Maria Wasiak, minister infrastruktury i rozwoju RP i Andrzej Filip Wojciechowski, prezes PKP Polskie Linie Kolejowe.

Europejski Kongres Logistyczny ONECARGO w Katowicach zainauguruje sesja plenarna pt.: Infrastruktura transportowa w Europie, wizja i programowanie. Zakres dyskusji obejmie zagadnienia takie jak: kształt i funkcje europejskiej sieci transportowej w horyzoncie roku 2020, poszczególne gałęzie transportu w polityce UE i krajów Europy Centralnej, kluczowe inwestycje infrastrukturalne i ich finansowanie, korytarz transportowy Północ-Południe (Bałtyk-Adriatyk), założenia kolejowej sieci bazowej w programie TEN-T, priorytety dla ruchu towarowego oraz perspektywy uzyskania interoperacyjności technicznej sieci kolejowych w UE.

W pierwszym dniu Europejskiego Kongresu Logistycznego ONECARGO w Katowicach odbędzie się również cykl debat poświęconych poszczególnym sektorom branży. Szczegółowo omówione zostaną: inwestycje infrastrukturalne w Europie Centralnej, e-commerce i e-logistyka – w tym nowe technologie rewolucjonizujące rynek, zintegrowane usługi logistyczne, polityka Unii Europejskiej wobec kolei, infrastruktura dla transportu intermodalnego w Polsce i Europie, rola portów morskich w polskiej i europejskiej logistyce, gospodarcze szanse na nowych trasach na Wschodzie oraz dylematy współczesnej logistyki.

Drugi dzień Europejskiego Kongresu Logistycznego ONECARGO w Katowicach rozpocznie sesja plenarna pt.: Wyzwania europejskiej logistyki – transformacje, trendy,  perspektywy. W jej trakcie poruszone zostaną wątki: potencjału i perspektyw rozwoju rynku usług logistycznych w UE, przemian strukturalnych i geograficznych w potokach towarów, wyzwań gospodarczo-społecznych dla logistyki oraz warunków dla nowoczesnej logistyki.

6. października br. odbędą się także debaty tematyczne poświęcone: trendom w logistyce okiem klienta, perspektywom jednolitego rynku kolejowego w Europie, taborowi kolejowemu, współpracy i komunikacji między nauką a biznesem, roli logistyki wewnątrz firmy produkcyjnej, start-upom jako źródłom innowacji w sektorze TSL oraz szkolnictwu zawodowemu dla potrzeb kolei.

Wiedzą i doświadczeniem na Europejskim Kongresie Logistycznym ONECARGO w Katowicach dzielić się będą także: Maciej Bachman, prezes PEKAES, Ivan Bednárik, prezes ČD Cargo, Halina Brdulak, kierownik Zakładu Transportu Międzynarodowego i Logistyki Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Wojciech Derda, członek zarządu ds. operacyjnych PKP CARGO, Andrzej Grzelakowski, kierownik Katedry Logistyki i Systemów Transportowych Wydziału Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Akademii Morskiej w Gdyni, Paweł Jarczewski, prezes Grupy Azoty, Marek Kapłucha, wiceprezes Grupy Azoty, Zbigniew Klepacki, prezes, dyrektor generalny Advanced World Transport (AWT), Jerzy Kozicz, prezes CMC Poland, Danijel Krakić, prezes HŽ Cargo d.o.o, Libor Lochman, dyrektor wykonawczy CER, Martin Lunak, general manager East Central Europe Maersk Line, Jacek Neska, członek zarządu ds. handlowych PKP Cargo, David Prchal, członek zarządu Advanced World Transport (AWT), Dorota Pyć, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju RP, Andrzej Rosiński, prezes Waimea Holding, Twan Steenweg, prezes Trade Trans, Robert Tomanek, prorektor ds. organizacji, finansów i rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Tadeusz Wenecki, prezes Polskiego Koksu, Marcin Witczak, prezes Laude Smart Intermodal, Maciej Wroński, przewodniczący Transport i Logistyka Polska, Jerzy Zachara, prezes Śląskiego Centrum Logistyki oraz Sławomir Żałobka, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju RP.

Celem Europejskiego Kongresu Logistycznego ONECARGO jest stworzenie unikalnego forum wymiany opinii i doświadczeń, które wytyczać będzie kierunki dyskusji na temat biznesu TSL w Europie, stanie się głosem branży w dyskusjach z regulatorami, a także miejscem spotkań z kontrahentami. Intencją organizatorów jest stworzenie najważniejszego i największego spotkania branży logistycznej w Europie Środkowo-Wschodniej.

Eksperci międzynarodowej branży TSL, przedstawiciele samorządu oraz krajowej i europejskiej administracji oraz osoby  odpowiedzialne za strategie wiodących firm reprezentujących główne gałęzie branży logistycznej z Polski i Europy obecni na Europejskim Kongresie Logistycznym ONECARGO debatować będą w dniach 5-6 października 2015 roku w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.

Stolica Górnego Śląska, położona na szlaku Północ-Południe/Bałtyk-Adriatyk, ma wysoko rozwiniętą infrastrukturę i jest bardzo dobrze skomunikowana. Rejon śląski wyróżnia sieć dróg krajowych i połączenia ze stolicami państw sąsiadujących. Katowice to jeden z najszybciej rozwijających się tego typu obszarów w Europie.Honorowy patronat nad wydarzeniem objęło Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju RP.

Udział w Europejskim Kongresie Logistycznym ONECARGO jest bezpłatny. Rejestracja prowadzona jest poprzez formularz dostępny na stronie: https://www.ptwp.pl/rejestracja/europejski-kongres-logistyczny-onecargo,156.html

###

Europejski Kongres Logistyczny ONECARGO (The ONECARGO European Logistics Congress) w Katowicach to największe międzynarodowe spotkanie branży logistycznej w Europie Środkowo-Wschodniej. W dwudniowym cyklu debat, spotkań i wydarzeń towarzyszących weźmie udział około tysiąca gości z Polski i z Europy.

Organizatorem Europejskiego Kongresu Logistycznego ONECARGO jest Grupa PTWP SA, inicjator i od 2009 roku organizator Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach, największej konferencji biznesowej w Europie Centralnej, uznanej za forum jednej z najbardziej reprezentatywnych dyskusji o przyszłości Europy.

Europejski Kongres Logistyczny ONECARGO organizowany jest z inicjatywy Grupy PKP CARGO, zintegrowanego operatora logistycznego i drugiego największego przewoźnika kolejowego w Unii Europejskiej. Grupa podejmuje wiele działań na rzecz promocji szeroko rozumianej działalności logistycznej w Polsce i Europie, jest partnerem strategicznym wydarzenia.

Zapraszamy na stronę www.kongreslogistyczny.eu

Akredytacje: http://www.kongreslogistyczny.eu/2015/pl/media/169/

Więcej informacji o organizatorze – Grupa PTWP SA – www.ptwp.pl

Więcej informacji o inicjatorze – Grupa PKP Cargo – www.pkp-cargo.pl

Dodatkowe informacje dla mediów:

Marta Stach, Imago Public Relations

M. 609 808 119, E. m.stach@imagopr.pl