Meritum Bank rozszerza ofertę o produkty inwestycyjne i buduje sieć doradców


Meritum Bank po raz pierwszy wprowadza do oferty produkty inwestycyjne. Dla klientów dostępne są dwa rozwiązania inwestycyjne: z wpłatą jednorazową i systematyczną. Bank planuje rozwijać ofertę w tym zakresie i rozbudowuje zespół doradców specjalizujących się w inwestycjach.

W czasie, gdy stopy procentowe utrzymują się na rekordowo niskim poziomie klienci chętniej sięgają po produkty inwestycyjne. Proponowane przez Meritum Bank rozwiązania umożliwiają dywersyfikację form oszczędzania i pozwalają osiągnąć potencjalnie wyższy zysk w porównaniu do tradycyjnych lokat.

Pierwsze rozwiązanie, przygotowane we współpracy z Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A. – Progres Korpo-Obligacje, to ubezpieczenie na życie i dożycie z UFK, które umożliwia inwestowanie w ponad 100 wyselekcjonowanych obligacji korporacyjnych emitowanych przez przedsiębiorstwa. Jest to unikatowa propozycja dla klientów szukających wyższych stóp zwrotu niż na lokatach bankowych i akceptujących wyższe ryzyko. Zainteresuje ona także klientów, którzy świadomie szukają rozwiązań dywersyfikujących portfel inwestycyjny. Progres Korpo-Obligacje są dostępne już od 5 tys. zł. Klient co kwartał otrzymuje wypracowane zyski.  

– Przy wyborze jednorazowej inwestycji dla siebie powinniśmy kierować się między innymi powtarzalnymi, stabilnymi wynikami w dłuższym okresie czasu – mówi Mariusz Korpus, dyrektor departamentu produktów inwestycyjnych w Meritum Banku. – Nasza propozycja od samego początku charakteryzuje się właśnie taką powtarzalnością i stabilnością wyników, co kwartał wypłaca klientom zysk. Za ostatnie dwanaście miesięcy było to 7,77 proc. brutto w skali roku. Jest to bardzo dobre rozwiązanie dla osób, które chciałyby zacząć swoją przygodę z produktami o wyższym potencjale zysku, mając oczywiście świadomość wyższego ryzyka niż na lokacie – dodaje.

Drugie rozwiązanie – Ubezpieczenie z Przyszłością Plus – oferowane we współpracy z Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. kierowane jest do klientów, którzy przez systematyczne inwestowanie chcą zgromadzić w dłuższym horyzoncie czasowym określony kapitał. Klient może wybierać spośród szeregu opcji inwestycyjnych polskich i zagranicznych funduszy oraz 4 portfeli modelowych, a także IKE oraz IKZE.

Odkładając regularnie nawet niewielkie kwoty przez dłuższy czas jesteśmy w stanie zgromadzić sporą sumę bez większego wysiłku czy wyrzeczeń. Dzięki temu możemy zapewnić sobie komfort finansowy i niezależność rozumianą jako wolność wyboru lub też przeznaczyć zaoszczędzone pieniądze na realizację planów czy marzeń – mówi Mariusz Korpus. – Praktyka pokazuje, że nie każdy ma na tyle samodyscypliny, by samodzielnie zmobilizować się do odkładania co miesiąc nawet niewielkiej kwoty. Uruchomienie produktu finansowego jest doskonałą metodą, by wyrobić w sobie ten nawyk – dodaje.

Minimalna wysokość składki wynosi 150 zł miesięcznie, zaś rekomendowany horyzont uczestnictwa w programie to 10 lat. Produkt jest jednak tak skonstruowany, by zapewnić jego posiadaczom dużą elastyczność: istnieje możliwość wcześniejszego zakończenia okresu składkowego produktu do 6 letniego okresu opłacania składek, zawieszenia na rok opłacania składek, obniżenia lub podwyższenia wysokości składki, a także redukcji o 50 proc. składki regularnej. Wszystkie te rozwiązania dają klientowi możliwość dopasowania produktu do swojej, zmieniającej się na przestrzeni lat sytuacji finansowej.

Produkty inwestycyjne oferowane są wyłącznie w oddziałach własnych Banku. Meritum rozbudowuje zespół doradców odpowiedzialnych za ich sprzedaż.

Chcemy by nasza oferta była podstawą budowania długoterminowych relacji z klientami opartych na zasadach uczciwości i zapewniała im wymierne korzyści. Zależy nam, aby klienci czuli wsparcie doradcy przy wyborze produktu inwestycyjnego i zarówno rozumieli ideę inwestowania, jak i byli świadomi ryzyka jakie wiąże się z potencjalnie wyższym zyskiem. Dlatego też stawiamy na sprzedaż produktów inwestycyjnych poprzez sieć wyspecjalizowanych doradców, którzy potrafią znaleźć optymalne rozwiązanie w zależności od możliwości i potrzeb danej osoby – mówi Mariusz Korpus.

Obecnie rekrutacja doradców trwa w największych miastach w Polsce: w Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu, Gdańsku i Katowicach

,