Multilojalność B2B – „kumulacja” w programach lojalnościowych


Różne grupy dostawców i producentów, ci sami odbiorcy, ale jeden program wsparcia sprzedaży, dzięki któremu organizatorzy zyskują wierne grono lojalnych klientów. To nie przykład z zagranicznej publikacji na temat praktycznych technik marketingowo-sprzedażowych, ale polska rzeczywistość biznesowa.

Coraz częściej firmy z różnych branż decydują się na wspólną realizację akcji lojalnościowych, które w znaczący sposób wpływają na wzrost sprzedaży oferowanych przez nich produktów i usług, przy jednoczesnym obniżeniu kosztów. Programy multipartnerskie, bo o nich mowa, to możliwość zaproponowania interesującej z punktu widzenia beneficjentów akcji, w której wykorzystywany jest rozbudowany katalog atrakcyjnych nagród zachęcający do udziału i aktywności ze strony uczestników.

 

Wyniki badania przeprowadzonego przez ARC Rynek i Opinia na zlecenie Sodexo Benefits and Rewards Services pokazują, że 47% przedsiębiorstw działających w Polsce realizuje programy wsparcia sprzedaży skierowane do partnerów biznesowych, a ponad 20% planuje ich prowadzenie w przyszłości. Średnia kwota przeznaczona na ten cel w 2013 roku wynosiła niemal pół miliona zł, a wśród nagród wykorzystywane były bardzo różnorodne gratyfikacje m.in.: nagrody rzeczowe, upusty i rabaty, kupony premiowe i karty przedpłacone.

 

Prowadzenie samodzielnego projektu wsparcia sprzedaży może wiązać się ze sporym wysiłkiem dla danej organizacji. Chodzi przede wszystkim o kwestie zasobów ludzkich i finansowych, zwłaszcza, jeśli ma to być akcja o charakterze długoterminowym. Możliwe jest jednak zastosowanie korzystnego rozwiązania. W sytuacji, w której kilka niezależnych i teoretycznie odrębnie działających podmiotów kieruje swoje działania do tej samej grupy docelowej, możliwa jest ich kooperacja i przygotowanie jednej, wspólnej akcji motywacyjnej lub lojalnościowej. 

 

Korzyści ze współpracy

Najczęściej na realizację multipartnerskich programów wsparcia sprzedaży decydują się dostawcy różnorodnych produktów kierowanych do tych samych odbiorców. Najlepszy przykład stanowią tu projekty producentów i dystrybutorów przygotowywane z myślą o właścicielach sklepów detalicznych. Różnorodność portfolio czy też oferowanie dóbr komplementarnych, jedna grupa docelowa, podobne cele i możliwość optymalizacji kosztów sprawiają, że firmy dostrzegają szereg korzyści ze współpracy i decydują się na wspólne prowadzenie programu. Projekt taki jest zazwyczaj wypadkową możliwości, pomysłów i oczekiwań grupy organizatorów, którzy bardzo często samodzielnie nie mogliby pozwolić sobie na realizację akcji na tak dużą skalę. Trafna decyzja o połączeniu sił może przerodzić się w realną lojalność odbiorców, wzrost obrotów i wzmocnienie pozycji rynkowej organizatorów. Ale to nie wszystkie korzyści. Przede wszystkim chodzi o kwestię kosztów wdrożenia i obsługi programu, które są dzielone na wszystkich partnerów, dzięki czemu są one stosunkowo niskie. Kolejne to możliwość stosowania różnych mechanizmów przeliczania punktów i nagradzania przez każdego ze współorganizatorów, kumulowanie punktów przez uczestników w ramach jednego programu oraz świadome stymulowanie sprzedaży i rozszerzanie dystrybucji. Są to elementy, które przemawiają za organizacją akcji multipartnerskich.

 

„Na początku marca, wspólnie z trzema innymi, niezależnie działającymi na Podlasiu firmami – Mona-Kontra, Piekarnia Cymes oraz należącej do Grupy Sobieski ReDo – uruchomiliśmy program punktowy Premiujemy.pl. Każdy z organizatorów już wcześniej we własnym zakresie i w bardzo różny sposób promował detalistów. Jednak teraz, dzięki nawiązanej współpracy chcemy zaoferować naszym klientom coś zdecydowanie innego – długofalowy, spójny i ciekawy program z realnymi do zdobycia atrakcyjnymi nagrodami. Projekt daje także możliwość kumulowania punktów w ramach programu, co stanowi dodatkową wartość dla uczestników i jeszcze bardziej motywuje ich do zakupów. Mamy nadzieję, że dzięki projektowi nie tylko zwiększymy sprzedaż i zyskamy lojalność klientów, ale także dotrzemy do nowej grupy odbiorców, którzy do tej pory korzystali z oferty innych podmiotów” – powiedział Tomasz Grygieńć, współwłaściciel firmy Javena.

 

„Od kilku lat obserwujemy rosnące zainteresowanie organizacją projektów wsparcia sprzedaży ze strony firm o różnej wielkości i z wielu branż. Ich świadome podejście do korzyści, jakie mogą zyskać dzięki realizacji akcji, przekłada się również na implementację innowacyjnych rozwiązań umożliwiających optymalizację wydatków przy jednoczesnej maksymalizacji zysków z takiej inwestycji. Programy multipartnerskie to jedne z najbardziej ciekawych projektów jakie oferujemy naszym klientom. Przynoszą one bowiem wymierne korzyści nie tylko samym organizatorom, ale także beneficjentom, którzy dzięki udziałowi w projekcie organizowanym przez kilka firm mogą zyskać znacznie więcej, niż w przypadku akcji prowadzonej przez jedno przedsiębiorstwo. Jest to też dla nich ogromne ułatwienie – wszystko znajduje się w jednym miejscu – jedno konto, jeden login i dostęp do wyników. Wszystko to przekłada się na ich zaangażowanie, a w efekcie na skuteczność akcji” – powiedział Paweł Łokaj, Kierownik Zespołu ds. Programów Lojalnościowych, Sodexo Benefits and Rewards Services.  

 

Z myślą o uczestnikach

Jednym z najistotniejszych elementów programów wsparcia sprzedaży jest odpowiednio skonstruowany katalog nagród, od którego w dużym stopniu zależy liczba uczestników biorących w nich udział. W przypadku programów multipartnerskich najczęściej przygotowywany jest rozbudowany i stale aktualizowany zestaw gratyfikacji zawierający setki lub nawet tysiące atrakcyjnych upominków. Dostosowywane są one bowiem do wymagań wszystkich organizatorów, a dzięki większemu budżetowi przeznaczonemu na ten cel zawierają również bardzo wartościowe nagrody takie jak: egzotyczne wycieczki, sprzęt RTV i AGD, kosmetyki, telefony, wina, biżuterię i wiele innych. Udział w projekcie wielu partnerów to także możliwość kumulacji punktów jednocześnie od wszystkich współorganizatorów, dzięki czemu gromadzone są one szybciej, a tym samym szybciej mogą zostać wymienione na dowolną gratyfikację.

 

Programy multipartnerskie to idealne rozwiązanie dla firm kierujących swoją ofertę do tej samej grupy odbiorców, dla których realizacja indywidualnych projektów nie jest tak opłacalna, jak przy współpracy z innymi organizacjami. Ich popularność wzrasta dzięki korzyściom, jakie mogą zyskać organizatorzy oraz biorący w nich udział uczestnicy. Na ich prowadzenie mogą pozwolić sobie nie tylko duże podmioty, ale także mniejsze firmy działające lokalnie, co pozytywnie wpływa na ich pozycję na coraz bardziej konkurencyjnym rynku.

 

O Sodexo

 

Sodexo Benefits and Rewards Services

Sodexo Benefits and Rewards Services jest liderem polskiego rynku świadczeń pozapłacowych, na którym działa już od 15 lat, a także ekspertem w zakresie kompleksowych usług motywacyjnych. Doradza w obszarze tworzenia trwałych relacji pracodawcy z pracownikami oraz w zakresie budowania lojalności partnerów biznesowych i klientów. Wieloletnie doświadczenie firmy pokazuje, iż kompleksowe usługi motywacyjne pozytywnie wpływają na wydajność organizacji. Z oferty Sodexo Benefits and Rewards Services w Polsce skorzystało już 43 tysiące klientów i ponad 3,5 miliona użytkowników. Na polskim rynku firma Sodexo otrzymała m.in. tytuł Business Superbrands oraz nagrodę Złota Jakość Roku.

 

Grupa Sodexo

Grupa Sodexo, światowy lider w zakresie usług poprawiających Jakość Życia, od chwili założenia firmy przez Pierre’a Bellona w 1966 roku, jest strategicznym partnerem dla firm i instytucji, które kładą nacisk na efektywność, lojalność i dobre samopoczucie pracowników oraz partnerów biznesowych. Z wielką pasją 420 000 pracowników Sodexo w 80 krajach, projektuje, zarządza i dostarcza kompleksowe usługi w zakresie obsługi nieruchomości (Sodexo On-site Services) oraz w zakresie motywacji (Sodexo Benefits and Rewards Services), obsługując każdego dnia 75 milionów konsumentów na całym świecie.

 

Sodexo w liczbach
(dane z 31 sierpnia 2013 roku)

 

Grupa Sodexo na świecie

18,4 miliarda euro skonsolidowanego dochodu

428 000 pracowników

18. pozycja na liście największych pracodawców na świecie

80 krajów

33 300 placówek

75 milionów konsumentów dziennie

 

 

Sodexo On-site Services w Polsce

5 800 000 m2 obsługiwanej powierzchni

2 600 obsługiwanych mniejszych jednostek

2 000 zatrudnionych pracowników

420 Klientów

400 obsługiwanych nieruchomości

70 restauracji

 

Sodexo Benefits and Rewards Services

w Polsce

43 000 Klientów

3 500 000 użytkowników naszych rozwiązań

50 000 współpracujących punktów usługowo-handlowych

 

,