Nominowani w konkursie Top Inwestycje Komunalne Polski Wschodniej


Białystok/Katowice, 6 sierpnia 2014 r. – Po raz pierwszy projekty zasługujące na miano najciekawszych inwestycji, które przyczyniły się do rozwoju gospodarki, regionu i mieszkańców Polski Wschodniej w ostatnich dziesięciu latach, mogą typować internauci. Na wynik w konkursie Top Inwestycje Komunalne Polski Wschodniej może wpłynąć każdy, kto odda głos na www.portalsamorzadowy.pl.

Konkurs TOP Inwestycje Komunalne Polski Wschodniej wskaże najlepsze inwestycje zrealizowane na terenie pięciu województw: podlaskiego, lubelskiego, warmińsko-mazurskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego. Redakcja należącego do Grupy PTWP serwisu Portalsamorzadowy.pl, wraz z Radą Konsultacyjną konkursu, wytypowała 20 projektów, na które można głosować poprzez stronę www.portalsamorzadowy.pl.

Wśród nominowanych projektów znajdują się:

 • Rewitalizacja rynku i przestrzeni miejskiej w Białymstoku
 • Centrum Geoedukacji w Kielcach
 • Port Lotniczy Rzeszów – Budowa nowego terminalu pasażerskiego
 • Czysta energia w Dolinie Zielawy
 • Modernizacja i rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Nałęczowie
 • Modernizacja i rozbudowa infrastruktury Portu Morskiego w Elblągu
 • Przygotowanie terenów w Białymstoku dla Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
 • Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Przemyślu
 • Poprawa systemu transportu publicznego w Białymstoku
 • Utworzenie Puławskiego Parku Naukowo-Technologicznego i przygotowanie terenów inwestycyjnych
 • Poprawa przestrzeni publicznej Buska-Zdroju
 • Regionalne centrum kształcenia zawodowego nowoczesnych technologii w Rzeszowie
 • Budowa zakładu mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów w Spytkowie
 • Budowa mini przystani wraz z systemami odbioru i segregacji odpadów w warmińsko-mazurskim
 • Miejska Hala Targowa w Łomży
 • Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym
 • Budowa pijalni wód mineralnych w uzdrowisku Gołdap
 • Zintegrowany System Miejskiego Transportu Publicznego w Lublinie
 • Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Ełku
 • Blok kogeneracyjny opalany biomasą w ciepłowni w Krośnie.

Internetowe głosowanie potrwa do 7 września. Wręczenie nagród odbędzie podczas Wschodniego Kongresu Gospodarczego w Białymstoku (18-19 września).

Intencją organizatora plebiscytu TOP Inwestycje Komunalne Polski Wschodniej jest wskazanie najlepszych praktyk inwestycyjnych zrealizowanych przez samorządy, spółki komunalne lub inne podmioty, nad którymi faktyczne władztwo sprawuje samorząd, a także docenienie tych, którzy osiągnęli inwestycyjny sukces, dzięki odważnym, prorozwojowym decyzjom. Konkurs wyróżni te inwestycje komunalne, które najbardziej przyczyniły się do rozwoju gospodarki, regionu i mieszkańców Polski Wschodniej w ostatnich dziesięciu latach.

Główne kryteria, którymi przy ocenie projektów będzie kierować się Rada Konsultacyjna, to m.in.: prorozwojowość inwestycji, jej rozmach inwestycji w odniesieniu do budżetu i możliwości samorządu, walory estetyczne, funkcjonalność, nowatorstwo, aspekt współpracy z lokalną społecznością na etapie projektowania inwestycji, montaż finansowy, jak również aktywne gospodarowanie majątkiem.

Głosami Rady Konsultacyjnej nagrodzonych zostanie maksimum dziesięć inwestycji. Obiekt, który zwycięży w plebiscycie internetowym, otrzyma nagrodę specjalną od czytelników Portalusamorzadowego.pl.

Wręczenie nagród nastąpi podczas Wschodniego Kongresu Gospodarczego w Białymstoku, który odbędzie się w dniach 18-19 września. Wydarzenie będzie okazją do zaprezentowania potencjału gospodarczego Polski Wschodniej, pokazania wschodnich regionów jako pośredników w relacjach między Wschodem i Zachodem Europy. Zaproszeni zostaną partnerzy z Białorusi, Litwy, Łotwy, Ukrainy, Gruzji, Mołdawii i innych krajów.

Więcej informacji o konkursie Top Inwestycje Komunalne Polski Wschodniej:

http://www.portalsamorzadowy.pl/serwis/top-inwestycje-polski-wschodniej/nominacje/

Osoba do kontaktu: Rafał Kerger, redaktor naczelny, Portalsamorzadowy.pl, +48 32 209 13 03 w. 103, rafal.kerger@portalsamorzadowy.pl

***

Wschodni Kongres Gospodarczy [Eastern Economic Congress – EEC] w Białymstoku to dwudniowy cykl debat, spotkań i wydarzeń towarzyszących z udziałem około tysiąca gości z Polski
i z Europy.

Organizatorem Wschodniego Kongresu Gospodarczego jest Grupa PTWP SA, inicjator i organizator Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach, największej konferencji biznesowej w Europie Centralnej, organizowanej od 2009 roku, uznanej za forum jednej z najbardziej reprezentatywnych dyskusji o przyszłości Europy.

###

Więcej informacji o Wschodnim Kongresie Gospodarczym www.wschodnikongres.eu/pl/.

Więcej informacji o organizatorze – Grupa PTWP SA – www.ptwp.pl

Dodatkowe informacje dla mediów:

Marta Stach, Imago PR

M. 609 808 119, E. m.stach@imagopr.pl