Plan Junckera może zmienić polski przemysł – pierwsze wnioski z Forum Zmieniamy Polski Przemysł


Od kilkunastu lat spotykamy się w Warszawie, żeby rozmawiać, jak zmienić polski przemysł. Obecnie ten temat jest aktualny jak nigdy wcześniej. Wpisuje się on w europejską politykę reindustrializacji. Plan Junckera może zmienić polski przemysł – powiedział rozpoczynając Forum Zmieniamy Polski Przemysł poseł do Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek.

W warszawskim hotelu Sheraton trwa jubileuszowa edycja organizowanego przez Grupę PTWP Forum Zmieniamy Polski Przemysł. Reprezentanci zarządów czołowych polskich przedsiębiorstw, przedstawiciele rządu, parlamentu, eksperci gospodarczy rozmawiają
o najważniejszych wyzwaniach, wobec których staje polska gospodarka.

Przewodnim motywem Forum Zmieniamy Polski Przemysł 2015 jest szansa na przełomowe zmiany, które zadecydują o przyszłości przemysłu, energetyki, tempie wzrostu i perspektywach rozwoju cywilizacyjnego na najbliższe dziesięciolecia.

Wybrane wypowiedzi z Forum Zmieniamy Polski Przemysł 2015:

Jerzy Buzek, poseł do Parlamentu Europejskiego, Przewodniczący Parlamentu Europejskiego w latach 2009-2012, Prezes Rady Ministrów w latach 1997-2001:

– Do czerwca Polska powinna przedstawić solidne projekty gospodarcze finansowane w ramach planu Junckera. Te, które już nadesłano, nie tylko z Polski, ale także innych krajów UE, są słabe. Nie zapewniają efektu domina, nie dają gwarancji, że będą generowały rozwój gospodarczy.

– Na wschód od nas trwa wojna. Europa przestała już w tej sprawie się łudzić. Co możemy zrobić? Naszą odpowiedzią może być zwycięstwo gospodarcze nad nuklearnym gigantem ze Wschodu. Czeka nas długi marsz.

Janusz Piechociński, wicepremier i minister gospodarki RP:

– Trzy główne „silniki” polskiego wzrostu gospodarczego to: konsumpcja, wzrost eksportu i wzrost inwestycji. Kluczowym polskim kapitałem rozwojowym jest młode pokolenie, które nie boi się wyzwań globalizacji, wykształcone, często jednak w specjalnościach,
w których nie znajdują pracy na polskim rynku. Jednak dzięki potencjałowi polskiego rynku pracy wciąż napływają do nas zagraniczne inwestycje.

– Trudnością będzie w Polsce pogodzenie potrzeb rozwojowych takich jak inwestowanie w technologie z potrzebami konsumpcyjnymi.

– Potrzebujemy mądrej europejskiej polityki, a polityka mądra to taka, która służy gospodarce, bo to w niej realizują się dochody i miejsca pracy. Zmieniamy polski przemysł, ale wciąż gonimy, wciąż jesteśmy na dorobku. Nasze rozwiązania muszą być bardziej prorynkowe i funkcjonalne, nastawione na przyszłość.

Janusz Steinhoff, były wicepremier i minister gospodarki

– Jestem zwolennikiem konsolidacji polskich firm energetycznych. Mam nadzieję, że realizacja tego projektu pozwoli na zaistnienie polskich grup na europejskich rynkach energii elektrycznej i gazu. Konsolidacja energetyki powinna spotkać się z akceptacją ze strony Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Obecnie sytuacja jest zupełnie inna niż kilka lat temu, kiedy PGE chciało przejąć grupę Energa. Wówczas miał powstać jeden, duży podmiot.

Teraz Ministerstwo Skarbu Państwa deklaruje, że konsolidacja pozwoli na osiągnięcie efektów synergii, ale nie doprowadzi do utraty podmiotowości prawnej łączonych przedsiębiorstw oraz nie zakłóci konkurencji na rynku energii. Trzymam kciuki za ten projekt.

Paweł Olechnowicz, prezes Grupy Lotos:

– Spadające ceny ropy naftowej i gazu wpłyną nie tylko na warunki działalności
w przemyśle poszukiwawczo-wydobywczym i rafineryjnym, lecz także na koszty produkcji w innych gałęziach przemysłu z dobrym tego skutkiem dla odbiorców produktów finalnych. Będą to w stanie wykorzystać tylko firmy umiejące budować nową elastyczność, nadążające za szybszymi niż kiedyś zmianami, umiejące się sprawnie przeorganizować i podejmować decyzje w dynamicznym otoczeniu.

– Tematami, od których na pewno w tym roku nie uciekniemy są: konkurencja i innowacje, (rozumiane jako technologie stosowane w firmie, a nie teoria badawczo-rozwojowa), a także partnerstwo, dobra komunikacja, umiejętność wspólnego rozwiązywania, której brakuje w Europie, ale także w życiu gospodarczym.

Zbigniew Jakubas, właściciel Grupy Kapitałowej Multico:

– Niezależnie od tego, czy w biznesie wybrałeś rolę lwa czy gazeli, musisz biec szybko, by przeżyć. Sprawa podstawowa to inwestycje. Bez nich nie będzie nowoczesnych technologii, ani modernizacji.

– Zarzuca nam się niekiedy, że słabo się rozwijamy, bo polskiego biznesu nie widać za granicą. Uważam, że najpierw trzeba zbudować dom w kraju, by myśleć o drugim domu w świecie.

– W całej gospodarce niemieckiej funkcjonują 32 związki zawodowe. To mniej niż
w jednej polskiej firmie, która ostatnio strajkowała. Tam stawia się na siłę związków,
u nas na ich liczbę. Jeśli związki chcą mnożyć organizacje, niech robią to nie obciążając kosztami podatników.

Jakub Karnowski, prezes Grupy PKP:

– Zakończyły się największe inwestycje w części infrastruktury kolejowej związanej z przewozami pasażerskimi. W roku bieżącym inwestycyjny nacisk zostanie położony na to, co służy przewozom towarowym. Musimy wykorzystać dostępne środki unijne,
by pomóc przewoźnikom.

– Najbliższe lata będą czasem wypełniania luk i nadganiania braków w infrastrukturze kolejowej. Na inwestycje w infrastrukturze wydamy w ciągu ośmiu lat 80 miliardów złotych. Do tego dojdą wydatki na tabor, co pomoże podnieść naszą pozycję konkurencyjną.

Gerard Bourland, dyrektor Grupy Veolia w Polsce:

– W Polsce zużywamy 80 proc. węgla i 20 proc. biomasy. Jeśli miałbym formułować najważniejsze dla nas życzenie w tym roku, to zaapelowałbym o zapewnienie polskiemu górnictwu długoletniej perspektywy wydobycia. Chcemy nadal rozwijać technologie
i eksportować nasze know-how.

– Najbardziej utrudnia działanie niestabilność otoczenia regulacyjnego uniemożliwiająca podejmowanie decyzji w długofalowej perspektywie. Czas mija szybko. A każda decyzja biznesowa ma swoją optymalną porę. Nie możemy czekać na idealne rozwiązania prawne.

Michał Świtalski, wiceprezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej o pierwszych efektach konsolidacji polskiego przemysłu obronnego:

– Rozpoczynamy nowy rozdział w życiu polskiego sektora obronnego. MON ma jednego partnera do rozmów, co przyspieszyło negocjacje na temat programów modernizacyjnych. Konsolidacja jest w pewnym stopniu rozwiązaniem problemu dywersyfikacji kierunków sprzedaży. Inaczej wygląda sytuacja, gdy nowych rynków zbytu szuka 30 podmiotów, a inaczej gdy jeden.

– Kolejną kwestią jest wyłączenie konkurencji, która niszczyła polski przemysł i to nie tylko przy staraniu o kontrakt, ale też przy prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych.

Michal Heřman, prezes spółki PG Silesia

– Doskonałość operacyjna to priorytet numer dwa dla spółki, zaraz po bezpieczeństwie. Skuteczność programów doskonałości operacyjnej jest efektem dobrej współpracy spółki z naszymi pracownikami. To oni najlepiej wiedzą, co należy usprawnić, żeby poprawić doskonałość operacyjną. Dlatego najważniejsza sprawa to dobra komunikacja
z pracownikami. Związkowcy są dla nas partnerem do dyskusji, a nie przeciwnikiem.

Herbert Wirth, prezes KGHM Polska Miedź, o wsparciu polskich firm prowadzących na wielką skalę zagraniczną ekspansję gospodarczą:

– Liczy się faktyczne wsparcie, nie frazeologia. Potrzebne jest zaufanie do zarządu,
nie można przeszkadzać. Musimy tworzyć za granicą platformy wspólnego działania. Najlepszą gospodarczą forpocztą są tam duże firmy.

– My w przemyśle wiemy, co robić, by utrzymać dobre i zdrowe relacje ze związkami zawodowymi. Mam jednak wrażenie, ze w tej kwestii biznesu się nie słucha. Z jednej strony rozumiem, kiedy politycy mówią – „nic z tym nie zrobimy, są wybory”. Z drugiej strony mam wrażenie, że problem został „przespany”.

***

Celem Forum Zmieniamy Polski Przemysł jest wspieranie pozytywnych zmian zachodzących w polskiej gospodarce, promocja tego, co sprzyja jej rozwojowi oraz zwrócenie uwagi na elementy krępujące swobodę wolnorynkowych działań. Coroczna konferencja jest platformą wymiany myśli i poglądów między praktykami, teoretykami, politykami i osobami zaangażowanymi lub obserwującymi zmiany w przemyśle.

Forum Zmieniamy Polski Przemysł zwieńczy uroczysta Gala przyznania tytułów "Tego, który zmienia polski przemysł". Wśród laureatów tegorocznej, jubileuszowej piętnastej edycji, znaleźli się gospodarczy liderzy zmieniający rzeczywistość oraz wyróżniające się firmy przemysłowe i logistyczne.

Więcej informacji o Forum „Zmieniamy Polski Przemysł” można znaleźć pod adresem: http://www.wnp.pl/konferencje/2267.html

###

Informacje o Grupie PTWP SA:

Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości powstało w Katowicach w 1995r. Specjalizuje się w tworzeniu zintegrowanych rozwiązań w obszarze komunikacji obejmujących wydawanie magazynów prasowych i specjalistycznych publikacji, budowę i zarządzanie portalami internetowymi, a także organizację kongresów, konferencji, seminariów i wydarzeń specjalnych oraz szkoleń, na czele z Europejskim Kongresem Gospodarczym – European Economic Congress (EEC) – jedną z najbardziej prestiżowych imprez odbywających się w Europie Centralnej.

Grupa PTWP SA jest wydawcą m.in.: Miesięcznika Gospodarczego Nowy Przemysł, czasopisma Rynek Spożywczy, miesięcznika Rynek Zdrowia i miesięcznika Farmer. Grupa PTWP SA posiada 70 proc. udziałów w PTWP-ONLINE Sp. z o.o., do której należą branżowe portale m.in.: wnp.pl, propertynews.pl, rynekzdrowia.pl, portalspozywczy.pl, dlahandlu.pl, rynekaptek.pl, portalsamorzadowy.pl, infodent.pl, pulsHR.pl, promocjada.pl, farmer.pl, serwis gieldarolna.pl.

Posiada 100 procent udziałów w spółkach Publikator i Publiaktor.pl, wydających tytuły takie jak: Dobrze Mieszkaj, Świat Łazienek i Kuchni, 100% Wnętrza, Meble Plus, Łazienka oraz dobrzemieszkaj.pl.

W kwietniu 2013 r. Grupa PTWP zadebiutowała na rynku NewConnect.

Zapraszamy na stronę www.ptwp.pl.

 

Dodatkowe informacje:

Marta Stach, Imago Public Relations

T. 32 608 29 85, M. 609 808 119

m.stach@imagopr.pl