Polska w czołówce – atrakcyjność inwestycyjna rośnie


Kolejny raport potwierdza atrakcyjność inwestycyjną naszego kraju. Według World Investment Report 2014 opracowanego przez UNCTAD, Polska awansowała na 13 miejsce w skali całego świata oraz na 6 miejsce w Europie. Dodatkowo PAIiIZ wskazuje na rosnące zaufanie inwestorów zagranicznych, o czym świadczy choćby skala reinwestycji na poziomie 70%.

– To w naszej ocenie świetna wiadomość również dla inwestorów krajowych oraz rodzimych przedsiębiorców.  Oznacza bowiem, że w Polsce jest coraz lepszy klimat do prowadzenia biznesu. Świetnie, że zauważają to  inwestorzy zagraniczni oraz niezależne ośrodki badawczo-doradcze. Ale co dla nas istotne również polskie firmy korzystają ze zmian, jakie zachodzą w naszym kraju, zmian umożliwiających im rozwój, tworzenie wysoce konkurencyjnych ofert czy ekspansję zagraniczną. Ponadto obecność inwestorów zagranicznych zmiany te może tylko przyspieszać, na czym korzysta cała gospodarka  – tłumaczy Krzysztof Wiśniewski, Partner WSI Capital.

Przypomnijmy, że już wcześniejsze niezależne opracowania wskazywały na zmiany, jakie zachodzą w Polsce, pozwalające lokować nasz kraj w czołówkach miejsc atrakcyjnych biznesowo. Bloomberg w ostatnim rankingu „Best for Business in East Europe and Central Asia” wskazywał na poprawę infrastruktury, rozwój rynku konsumenckiego oraz „odporność” na kryzys. Awansowaliśmy w rankingu Banku Światowego „Doing Business 2014” oraz raporcie atrakcyjności dla Private Equity/Venture Capital za 2013, opracowanym przez Uniwersytet Nawarry i Ernst And Young.