Home Biznes Poręczenie wadium – elastyczne wykorzystanie środków finansowych

Poręczenie wadium – elastyczne wykorzystanie środków finansowych

Poręczenie wadium – elastyczne wykorzystanie środków finansowych

Znaczące ułatwienia dla przedsiębiorców przy przetargach. Bez angażowania gotówki, wystarczy poręczenie Funduszu Poręczeń Kredytowych z danego regionu, w którym działa przedsiębiorca.

Poręczenie zapłaty wadium to ułatwienie dedykowane dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw przy przetargach. Poręczenie udzielane jest przez Regionalne Fundusze Poręczeń Kredytowych na wniosek przedsiębiorcy, występującego w roli Wykonawcy na rzecz podmiotu Zamawiającego, jako forma wniesienia wadium. Pozwala ono na zastąpienie najczęściej wykorzystywanej formy – wpłaty gotówkowej wadium, poręczeniem środkami publicznymi.

Dzięki poręczeniu wadium przedsiębiorca nie musi bezpośrednio wydatkować założonej w specyfikacji przetargowej kwoty zabezpieczającej. Ta forma pozwala przedsiębiorcom na inne wykorzystanie środków finansowych niż „zamrażanie” ich w procesie przetargowym. Proponowana przez Fundusze Poręczeń Kredytowych procedura udzielania jest prosta i przyjazna dla przedsiębiorców.

Wśród zalet skorzystania z tej formy wniesienia wadium, obok braku konieczności „zamrożenia” gotówki, należy wspomnieć o innych atutach tego rozwiązania. Po pierwsze przedsiębiorca zyskuje możliwość uczestnictwa w kilku postępowaniach przetargowych jednocześnie, dzięki możliwości wystawienia przez Fundusze Poręczeń Kredytowych wielu poręczeń wadialnych w tym samym czasie, co zwiększa prawdopodobieństwo pozyskania kontraktu. Mam nadzieję, że przedsiębiorcy będą chętnie korzystali z tej formy zabezpieczenia – powiedział Jacek Całus, prezes Zarządu Związku Pracodawców Warszawy i Mazowsza.

Dodatkowym atutem jest wzrost wiarygodności uczestnika przetargu jako potencjalnego partnera biznesowego. W momencie ubiegania się o pakiet wadialny badana jest szczegółowo kondycja finansowa przedsiębiorstwa. Również procedura uzyskania zabezpieczenia jest szybka, to tylko 1 dzień, zaś koszt związany z transakcją jest przystępny, stanowi średnio 1% kwoty wadium – podsumował Wiesław Kołodziejski, członek Zarządu Krajowego Funduszu Poręczeń Kredytowych i prezes Mazowieckiego Funduszu Poręczeń Kredytowych.

Poręczenie wadialne obejmuje 100% kwoty wadium, obowiązuje w całym okresie związania ofertą. Poręczenia zapłaty wadium udzielane są w ramach umowy pakietu wadialnego, który stanowi swoistą linię poręczeniową. W okresie 12 miesięcy, w ramach udzielonego limitu wadialnego do 1 mln złotych (do jego wyczerpania), przedsiębiorca może wielokrotnie występować o kolejne indywidualne poręczenia wadialne, które warunkują jego uczestnictwo w konkretnym postępowaniu przetargowym. Wartość jednostkowego poręczenia zapłaty wadium może wynosić nawet 500 tys. złotych.

Tworzyliśmy fundusz z myślą o pomocy przedsiębiorcom. Wprowadzone poręczenie wadium to ważne ułatwienie dla prowadzących działalność. Posiada identyczną skuteczność prawną jak wpłata wadium w formie pieniężnej. Przedsiębiorcy, posiadający siedzibę/oddział na terenie województwa mazowieckiego lub prowadzący inwestycję na Mazowszu, mogą skorzystać z tej formy poręczenia w Mazowieckim Funduszu Poręczeń Kredytowych – podsumował marszałek województwa mazowieckiego, Adam Struzik.

Szczegółowe informacje: www.mfpk.com.pl

Media Connect Wiemy, jak wypracować i umocnić pozytywny, silny wizerunek Twojej firmy, marki, produktu. Tworząc strategię PR sięgamy zarówno po sprawdzone metody jak i nowatorskie pomysły. Stale poszukujemy nowych narzędzi Public Relations. Do realizacji założonego celu PR wykorzystujemy synergię pomiędzy doradztwem strategicznym a budowaniem poparcia wśród autorytetów i aktywnością o charakterze media relations. Jesteśmy partnerem dla naszych klientów tworząc relacje oparte na wzajemnym zaufaniu.