Pracodawco, postaw na zdrowie swoich pracowników!


Zdrowie zatrudnionych to kapitał każdego przedsiębiorstwa, opłaca się zatem w nie inwestować. Potwierdzają to liczne badania m.in. Instytutu Gallupa, czy ARC Rynek i Opinia przeprowadzone w styczniu 2014 r. na zlecenie Sodexo Benefits and Rewards Services.

O zdrowiu pracowników warto pamiętać, szczególnie w kontekście przypadającego 7 kwietnia Światowego Dnia Zdrowia.

Promocja zdrowia w miejscu pracy powinna stać się zatem jednym z celów pracodawcy. W efekcie  zatrudnieni będą się lepiej czuli, zmniejszy się ilość zachorowań, a zwiększy zaangażowanie zatrudnionych w rozwój firmy. Najnowszy raport „Globalny rynek pracy”* opracowany przez Instytut Gallupa, jeden z najstarszych instytutów badawczych na świecie, dowodzi, iż zaangażowani pracownicy są bardziej produktywni (o około 20%) i generują większe zyski (o około 20%). Rzadziej też zmieniają pracę (w organizacjach o dużej rotacji pracowników o 25%, a w organizacjach o małej rotacji o 65%), rzadziej też nie pojawiają się w pracy (o około 37%), a jakość ich pracy (mierzona liczbą błędów/defektów) jest wyższa o 41%. Badając zaangażowanie zatrudnionych eksperci Gallupa odkryli też ścisły związek między poziomem zaangażowania pracowników, a ich zdrowiem. Zaangażowani pracownicy okazali się nie tylko zdrowsi od tych, którzy nie angażują się w pracy, ale także mieli zdrowsze nawyki (odżywiali się zdrowiej, byli bardziej aktywni fizycznie). Bardziej zmotywowani pracownicy mieli również mniej problemów zdrowotnych takich jak nadciśnienie, podwyższony poziom cholesterolu, cukrzyca czy nadwaga, a tym samym lepiej realizowali swoje zawodowe cele. Menadżerowie, którzy zdają sobie sprawę ze znaczenia zaangażowania dla dobrego funkcjonowania organizacji, mogą wiele zyskać podejmując działania mające na celu zwiększenie motywacji pracowników.

Promocja zdrowia w miejscu pracy

Firma promująca wśród personelu postawy prozdrowotne i dbająca o poprawę warunków pracy może wybierać z rozbudowanej gamy świadczeń pozapłacowych związanych ze zdrowiem m.in. takich jak prywatna opieka medyczna, dodatkowe ubezpieczenia, karty kulturalno-sportowe, dofinansowanie posiłków czy szczepienia ochronne. Warto jednak przed wdrożeniem danych rozwiązań zastanowić się, czego tak naprawdę oczekują pracownicy.

Pożądany work-life balance

Z badań Aviva Workplace Health Index 2013  wynika, iż niemal 3/4 pracowników uważa, że ich miejsce pracy staje się coraz bardziej stresujące. Zatrudnieni wskazali problemy zdrowotne mające ich zdaniem swoje źródło w pracy m.in.: stres, zmęczenie, rozdrażnienie i niepokój, częste przeziębienia czy problemy z kręgosłupem. Ponadto ankietowani zapytani o najbardziej pożądane formy wsparcia w miesjcu pracy związane ze zdrowiem wskazali na równowagę pomiędzy pracą, a życiem prywatnym – takiej odpowiedzi udzieliło, aż 63% z nich. Na drugim miejscu znalazła się prywatna opieka medyczna (57% respondentów). Aż dla 46% pracowników kluczowe znaczenie mają zdrowe posiłki w miejscu pracy. Co istotne, według danych Światowej Organizacji Zdrowia, właściwe odżywianie może zwiększyć naszą wydajność aż o 20%. Zdrowe posiłki to jeden z najważniejszych czynników warunkujących efektywność pracowników, co zaczyna dostrzegać coraz więcej pracodawców.

Najedzony pracownik, czyli wydajny pracownik

Według badań niezależnego Instytutu Badawczego ARC Rynek i Opinia** przeprowadzonych w styczniu 2014 roku na zlecenie Sodexo Benefits and Rewards Services, aż 34% dużych firm w większych miastach w Polsce dofinansowuje posiłki swoim pracownikom, np. za pomocą nowczesnych kart żywieniowych, takich jak Karta Lunch Pass. 34% to wzrost o 7 punktów procentowych w porównaniu z rokiem ubiegłym, w którym dofinansowanie posiłków deklarowało 27% przebadanych przez ARC Rynek i Opinia dużych firm w większych miastach.

Nie bez znaczenia jest zatem dla pracodawców fakt, że dzięki posiłkowi w środku dnia efektywność pracowników podczas kolejnych godzin jest wyższa, a czas, w teorii stracony na przerwę, przekłada się na lepsze wykonywanie służbowych obowiązków. Wiele badań potwierdza, że regularne przerwy w pracy zwiększają produktywność i koncentrację, zapobiegają także zmęczeniu i wypaleniu zawodowemu.

Obok korzyści związanych ze zdrowiem zespołu, na rosnącą popularność tego świadczenia wpływają też z pewnością konkretne oszczędności, które z tego tytułu może czerpać firma. Dofinansowanie posiłków w postaci m.in. nowoczesnych, celowych kart lunchowych jest w przypadku finansowania ich ze środków obrotowych zwolnione ze składki ZUS do 190 zł miesięcznie na pracownika. Dzięki takiemu rozwiązaniu rocznie pracodawca oszczędza przy stu pracownikach ponad 45 000 złotych. Korzystanie z rozwiązań typu Karta Lunch Pass pozwala więc firmie znacznie zoptymalizować koszty. Zwolnienie ze składki ZUS to również oszczędności dla pracowników. Oszczędzają oni również dzięki dedykowanemu programowi Partnerów Karty Lunch Pass, którzy oferują rabaty na całe menu do 50%. Ich oferta jest dostępna na stronie www.DlaCiebie.sodexo.pl i dzięki aplikacji mobilnej Sodexo dla Ciebie.

W zdrowym ciele zdrowy duch

Mając na uwadze zdrowie i dobrą kondycję zatrudnionych, praktycznie co druga firma w Polsce oferuje dofinansowanie kultury, rekreacji i sportu – według badań ARC Rynek i Opinia jest to aż 48% firm. Co więcej, świadczenia związane ze sportem i rekreacją są bardzo pożądane przez samych pracowników: według badań Aviva Workplace Health Index 2013 42% pracowników życzyłoby sobie, aby pracodawca wprowadzał więcej inicjatyw sportowych, a 36% chciałoby otrzymywać zniżki do siłowni.

Zachowanie tzw. „work-life balance” jest bardzo istotne dla fizycznego i psychicznego zdrowia pracowników. Dlatego też coraz częściej w ramach systemu świadczeń pozapłacowych pojawiają się w firmach rozwiązania skierowane nie tylko do samego pracownika, ale także możliwe do współdzielenia z rodziną czy przyjaciółmi, np. rodzinna opieka medyczna, dodatkowe ubezpieczenie czy nowoczesne karty kulturalno-sportowe jak Flexi Pass, która łączy w sobie wszystkie formy spędzania wolnego czasu od kultury, poprzez sport, czy rekreację. Dzięki tego typu Karcie można też zabrać rodzinę do kina czy aquaparku i dodatkowo skorzystać z atrakcyjnych zniżek do 50%.

Wybierając świadczenia pozapłacowe, pracodawcy poszukują rozwiązań kompleksowych, które zostaną docenione przez pracowników i pozwolą zaspokoić ich indywidualne potrzeby, a co za tym idzie, będą ich faktycznie motywować. Jednocześnie organizacjom zależy na zastosowaniu świadczeń, które mają pozytywny wpływ na wyniki pracy, między innymi takich, dzięki którym zatrudnieni dbają o zdrowe odżywianie i nie zapominają o relaksie w kinie lub w teatrze.

 

 

*Raport „State Of the Global Workplace” opracowany przez Instytut Gallupa w 2013 r., obejmujący odpowiedzi ponad 224 tys. respondentów ze 141 krajów świata (w tym z Polski). Instytut Gallupa (ang. The Gallup Organization) to najstarszy Instytut badania opinii społecznej na świecie, założony w 1935 roku przez George'a Gallupa.

**Badanie „Potencjał rynku świadczeń pozapłacowych”, styczeń 2014, ARC Rynek i Opinia na zlecenie Sodexo Benefits and Rewards  Services

 

 

Sodexo Benefits and Rewards Services Polska

Sodexo Benefits and Rewards Services jest liderem polskiego rynku świadczeń pozapłacowych, na którym działa już od 16 lat, a także ekspertem w zakresie kompleksowych usług motywacyjnych. Doradza w obszarze tworzenia trwałych relacji pracodawcy z pracownikami oraz w zakresie budowania lojalności partnerów biznesowych i klientów. Wieloletnie doświadczenie firmy pokazuje, iż kompleksowe usługi motywacyjne pozytywnie wpływają na wydajność organizacji. Z oferty Sodexo Benefits and Rewards Services w Polsce skorzystało już 43 tysiące klientów i ponad 3,5 miliona użytkowników. Na polskim rynku firma Sodexo otrzymała m.in. tytuł Business Superbrands oraz nagrodę Złota Jakość Roku.

 

Grupa Sodexo

Grupa Sodexo, światowy lider w zakresie usług poprawiających Jakość Życia, od chwili założenia firmy przez Pierre’a Bellona w 1966 roku, jest strategicznym partnerem dla firm i instytucji, które kładą nacisk na efektywność, lojalność i dobre samopoczucie pracowników oraz partnerów biznesowych. Z wielką pasją 420 000 pracowników Sodexo w 80 krajach, projektuje, zarządza i dostarcza kompleksowe usługi w zakresie obsługi nieruchomości (Sodexo On-site Services) oraz w zakresie motywacji (Sodexo Benefits and Rewards Services), obsługując każdego dnia 75 milionów konsumentów na całym świecie.

 

Sodexo w liczbach
(dane z 31 sierpnia 2013 roku)

 

Grupa Sodexo na świecie

 

18,4 miliarda euro skonsolidowanego dochodu

428 000 pracowników

18. pozycja na liście największych pracodawców na świecie

80 krajów

33 300 placówek

75 milionów konsumentów dziennie

 

 

Sodexo On-site Services w Polsce

5 800 000 m2 obsługiwanej powierzchni

2 600 obsługiwanych mniejszych jednostek

2 000 zatrudnionych pracowników

420 Klientów

400 obsługiwanych nieruchomości

70 restauracji

 

Sodexo Benefits and Rewards Services w Polsce

43 000 Klientów

3 500 000 użytkowników naszych rozwiązań

50 000 współpracujących punktów usługowo-handlowych

 

 

,