Home Biznes Profil Kredytowy BIK dostępny online dla klientów Meritum Banku

Profil Kredytowy BIK dostępny online dla klientów Meritum Banku

Meritum Bank jako pierwszy komercyjny bank w Polsce umożliwia swoim klientom, posiadającym konto z dostępem do bankowości internetowej, korzystanie online z nowej usługi Biura Informacji Kredytowej (BIK): Profilu Kredytowego. To prosta, przyjazna i przejrzysta forma informacji na temat tego, jak banki postrzegają wiarygodność kredytową danej osoby. Raport prezentuje wszystkie zobowiązania klienta oraz wyliczaną na ich podstawie ocenę punktową.

Główne zalety Profilu Kredytowego to czytelna i kompleksowa wiedza o zobowiązaniach kredytowych, w tym: ich liczbie, kwotach w podziale na kredyty, karty kredytowe i limity oraz pozostałe zobowiązania. Dokument uwzględnia zobowiązania, w których klient występuje jako główny kredytobiorca, współkredytobiorca oraz poręczyciel lub gwarant. Dostęp do raportów BIK za pośrednictwem bankowości elektronicznej umożliwiliśmy już w 2010 roku. Usługa cieszy się dużym zainteresowaniem, klienci generują średnio kilkaset raportów online miesięcznie. Spodziewamy się, że rozszerzenie oferty o Profil Kredytowy zwiększy jeszcze jej popularność – mówi Małgorzata Adamczyk, dyrektor bankowości internetowej Meritum Banku. – Głównymi powodami korzystania z raportów BIK jest nie tylko chęć sprawdzenia kompleksowej informacji o swoich zobowiązaniach przed ubieganiem się o kredyt. Klienci coraz częściej widzą w tej usłudze możliwość kontroli i zabezpieczenia się przed ewentualnym wyłudzeniem kredytu w wyniku pozyskania ich danych osobowych przez osoby trzecie np. w przypadku kradzieży dokumentu tożsamości – dodaje.

W informacji online klienci widzą nie tylko swoje aktualne zobowiązania, ale także liczbę zapytań bankowych o ich dane, w podziale na konkretne banki, co umożliwia im stałą kontrolę i ochronę przed tzw. wyłudzeniami kredytów na dowód (skradzioną tożsamość). Korzystanie z Profilu Kredytowego pozwala także monitorować terminowość spłat zobowiązań poręczonych kredytów.

Profil Kredytowy dostępny jest w języku polskim i angielskim. Wersja anglojęzyczna została przygotowana z myślą o Polakach mieszkających za granicą, których historia kredytowa została w Polsce. Zagraniczne banki nie mają bezpośredniego dostępu do bazy BIK, jednak osoba mieszkająca poza krajem może za pośrednictwem bankowości elektronicznej Meritum Banku wygenerować online Profil Kredytowy BIK w wersji angielskiej i przedstawić go jako dowód swojej wiarygodności.

Posiadacze konta osobistego w Meritum Banku mogą otrzymać informację o swoim profilu w BIK w pełni online, wystarczy kilka kliknięć w systemie bankowości elektronicznej. Raporty Biura Informacji Kredytowej są dostępne codziennie w godzinach 6:00 – 01:00. Dyspozycje wygenerowania raportu złożone poza tymi godzinami są realizowane następnego dnia rano. Profil Kredytowy BIK jest usługą płatną. Jej koszt w przypadku polskiej wersji językowej wynosi 33 zł, a wersji dwujęzycznej – 42 zł.