Raport Prologis: Analiza Popytu Według Wiodących Branż Klientów


Duże Zróżnicowanie Popytu, Rosnący Wpływ E-Commerce

Prologis, Inc., wiodący globalny właściciel, zarządca i deweloper obiektów dystrybucyjnych, opublikował raport zatytułowany „Rozwój nieruchomości logistycznych: Analiza popytu według wiodących branż klientów.”

 

Kluczowy wniosek płynący z raportu wskazuje na kontynuację zróżnicowania popytu na obiekty dystrybucyjne, oraz na rozwój poszczególnych sektorów. Zespół badawczy skupił się na analizie trzech najważniejszych zagadnień:

  • Aktywność klientów zorientowanych na konsumentów, reprezentujący największy udział w logistyce oraz największy udział w wynajmie powierzchni w zeszłym roku;
  • Silny rozwój następujących sektorów: elektronika, branża mieszkaniowa, motoryzacyjna i e-commerce;
  • Pozycja zewnętrznych dostawców usług logistycznych (3PL), którzy będą źródłem wzrostu popytu w przyszłości.
  •  

„Rynek nieruchomości logistycznych posiada aktualnie duże perspektywy rozwoju dzięki intensyfikacji działalności klientów i rosnącemu popytowi na usługi logistyczne” – powiedział Chris Caton, szef działu Prologis Research. „Już w ubiegłym roku mogliśmy obserwować wyraźną poprawę procesów decyzyjnych dotyczących nowych umów najmu. Klienci coraz częściej dostrzegają możliwość wykorzystania obecnej sytuacji i podpisania kontraktów jeszcze zgodnie z obowiązującymi niższymi stawkami. Zważywszy na niskie wskaźniki pustostanów, umiarkowaną podaż i rosnące koszty odtworzenia możemy niebawem spodziewać się podwyżek czynszów.”

 

Pełna wersja raportu dostępna jest w wersji elektronicznej, w zakładce „Research” na stronie www.prologis.com.

 

Prologis Research monitoruje i analizuje kluczowe trendy i tendencje dotyczące zarówno rynku nieruchomości jak i zarządzania łańcuchem dostaw, zapewniając klientom, inwestorom oraz opinii publicznej dostęp do raportów, które ilustrują sytuację w branży z globalnej perspektywy.