Raport SalesForce pokazuje priorytety w marketingu


Firma SalesForce przeprowadziła badanie z udziałem ponad 5000 marketerów z całego świata. Wyniki jednoznacznie wskazują priorytety współczesnego marketingu: potrzebę inwestowania w media społecznościowe, marketing mobilny oraz e-mail marketing.

 

Tegoroczny raport Salesforce „State of Marketing 2015” bazuje na opiniach i prognozach ponad 5000 marketerów. Z uzyskanych odpowiedzi widać, że wyraźnie dominuje potrzeba wzrostu inwestycji w:

  • media społecznościowe (w różne formy reklamowe),
  • aplikacje mobilne i rozwiązania do lokalizowania użytkowników urządzeń mobilnych,
  • e-mail marketing.

 

Zdaniem osób zarządzających obszarami marketingu, obecnie jesteśmy świadkami wielkiej zmiany – systematycznego odchodzenia od kampanii na rzecz działań skierowanych na budowanie i wykorzystywanie indywidualnych relacji firm z klientami (1 do 1). Wraz z tą zmianą coraz większego znaczenia nabiera kategoria Customer Journey (też: Customer Journey Map), która obejmuje technologie, narzędzia i metody dynamicznego tworzenia map zachowań i oczekiwań klientów, a także interakcji, w jakie wchodzą oni z firmą czy marką. 86% decydentów z obszaru marketingu uznaje Customer Journey za najwyższy priorytet, przy czym kluczowe jest tu działanie w wielu kanałach komunikacji, tak by móc kontrolować wszystkie punkty styku klientów z firmą. Zarządzanie Customer Journey w czasie rzeczywistym wymaga odpowiednich narzędzi i technologii, wśród których za najważniejsze wymienia się aplikacje mobilne, narzędzia analityczne wspierające decyzje oraz rozwiązania CRM.

 

Boom w socialmediach dopiero przed nami?

Badanie SalesForce pokazuje, że zdecydowana większość decydentów (84%) planuje w tym roku zwiększyć lub przynajmniej utrzymać dotychczasowe wydatki na marketing. Gros tych środków przeznaczone będzie na media społecznościowe. To właśnie ten segment odczuje najwyższy wzrost wydatków marketingowych – 70% respondentów planuje zwiększyć inwestycje w tym obszarze. Imponujący jest ogólny wzrost zainteresowania marketerów społecznościami. W ubiegłorocznym badaniu jedynie co czwarty decydent (25%) wskazał media społecznościowe za kluczową przestrzeń do promocji produktów i usług. W ostatniej edycji badania odsetek ten zwiększył się do 64%!

 

Bez smartfona ani rusz

Marketerzy coraz bardziej koncentrują się na zdobywaniu klientów poprzez zindywidualizowane zarządzanie interakcjami w czasie rzeczywistym. Dlatego też w strategie marketingowe na stałe już wpisane są smartfony. Wyraźnie widać ciągle rosnący apetyt na wykorzystywanie urządzeń mobilnych klientów w działaniach marketingowych. W tegorocznym badaniu 68% respondentów przyznaje, że komunikacja w kanale mobile już jest integralnym elementem ich strategii. Dla porównania – w 2014 roku taką samą deklarację złożyła niespełna połowa badanych (48%). W 2015 r. dwie trzecie marketerów zwiększy wydatki na aktywne powiadomienia (typu push) w kanale mobile. W 2014 r. plany takie miała tylko jedna trzecia badanych. Co istotne, ponad połowa decydentów (58%) planuje utworzenie w firmach specjalnych zespołów do obsługi marketingu mobilnego, podczas gdy w 2014 plany takie miało 35% badanych.

 

Trzeci punkt oparcia: e-mail

Raport pokazuje, że w marketingu cyfrowym wciąż rządzi e-mail. Dla 73% respondentów poczta elektroniczna to główny kanał komunikacji. Jednocześnie aż 92% badanych twierdzi, że e-mail marketing pozwala uzyskać zwrot z inwestycji (ROI). Dla blisko połowy respondentów (47%) najważniejszym miernikiem skuteczności mailingu jest CTR (Click Through Rate – czyli „klikalność” w wysłane komunikaty marketingowe). 43% decydentów za jedyną wiarygodną miarę sukcesu uznaje jednak współczynnik konwersji.

 

Scott McCorkle, CEO Salesforce Marketing Cloud w podsumowaniu badania stwierdził: „Marketing przyszłości zmierza w stronę budowania przez firmy spójnych map zachowań i oczekiwań klientów – Customer Journey – równocześnie w obszarach sprzedaży, marketingu i obsługi. Stąd obecnie głównym wyzwaniem pozostaje wypracowanie efektywnych i skutecznych sposobów dynamicznego personalizowania kontaktu z każdym, kto w dowolny sposób styka się z firmą lub marką. Personalizacja ta musi jednocześnie bazować na analizie działań i oczekiwań klientów w skali jednostki. Z naszego raportu wynika, że czeka nas rok, w którym przedsiębiorcy będą starali się łączyć w logiczną całość punkty na mapie potrzeb swoich klientów. Będzie to też czas wdrażania wielokanałowych metod interakcji i aktywizowania działań klientów.

 

Więcej danych z raportu SalesForce „State of Marketing 2015” jest dostępnych pod adresem:

http://blogs.salesforce.com/company/2015/01/we-surveyed-5000-marketers-heres-what-they-said-about-marketing-in-2015.html

 

O SalesForce:

SalesForce jest głównym światowym dostawcą rozwiązań informatycznych i technologii wspierających prowadzenie działalności biznesowej w Chmurze. Oferuje m.in. platformę Customer Success, która umożliwia organizacjom szybkie wdrażanie nowych sposobów kontaktu ze swoimi klientami i otoczeniem biznesowym.

Salesforce zajmuje czołowe pozycje w światowych rankingach technologicznych:

Gartner: od 8 lat Salesforce klasyfikowany jest jako lider w dziedzinie rozwiązań automatyzujących sprzedaż (SFA) – narzędzia CRM

FORBES: 1 miejsce wśród innowacyjnych firm

 

Więcej informacji: www.salesforce.com