Home Biznes Rekordowy zysk Meritum Banku

Rekordowy zysk Meritum Banku

Meritum Bank wypracował w I kwartale 2014 roku 13,7 mln zł zysku netto, 11 razy więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku oraz więcej od wyniku całego 2013 roku. Wyraźnie wzrosła rentowność Banku – wskaźnik ROE na koniec marca wyniósł 24,7 proc. Suma bilansowa przekroczyła 3 mld zł.

W ciągu pierwszych trzech miesięcy 2014 roku Meritum Bank zarobił netto 13,7 mln zł, wobec 1,22 mln zł w I kwartale 2013 roku, co oznacza wzrost o 1024 proc. Wynik finansowy brutto wyniósł 17 mln zł, w porównaniu z 3,6 mln zł wypracowanymi w analogicznym okresie ub.r. Suma bilansowa Banku na koniec marca br. wynosiła 3 mld zł, o 22 proc. więcej niż przed rokiem.

Portfel kredytów Meritum Banku po I kwartale 2014 roku wynosił 2,36 mld zł, o 24 proc. więcej niż przed rokiem, zaś wartość portfela depozytów – 2,57 mld zł, co oznacza 19 proc. wzrost w porównaniu do pierwszych trzech miesięcy ub.r. W efekcie wynik na działalności bankowej zwiększył się o 41 proc., do 81,3 mln zł. Rozwój akcji kredytowej wspierała stabilna baza depozytowa.  Współczynnik wypłacalności na koniec marca br. wynosił 13,4 proc.W kolejnych miesiącach tego roku Bank planuje szereg działań, których celem jest utrzymanie pozytywnego trendu wzrostowego.

Wysoki wynik pierwszego kwartału jest efektem aktywnej sprzedaży naszych produktów, a także oszczędności oraz wyższej skuteczności działań windykacyjnych. W pierwszym kwartale doszliśmy do satysfakcjonującego poziomu rentowności, który odzwierciedla unikalny model biznesowy banku będącego specjalistą w segmencie consumer finance i mikroprzedsiębiorstw. Wskaźnik zwrotu na kapitale w kolejnych okresach powinien kształtować się na podobnym poziomie. W maju rozpoczęliśmy dużą kampanię marketingową. W najbliższych miesiącach czeka nas wdrożenie nowych produktów, otwarcie kolejnych placówek partnerskich oraz dalsza optymalizacja procesów – podsumowuje Bartosz Chytła, prezes zarządu Meritum Banku.

W maju Bank rozpoczął telewizyjno-internetową kampanię marketingową pod hasłem „Meritum Bank. Same konkrety”. Jej celem jest zaprezentowanie odświeżonej oferty i jednocześnie wyeksponowanie idei zawartej w nazwie Banku oraz filozofii jego działania. W pierwszej odsłonie kampanii Bank zachęca do założenia wprowadzanej kilka tygodni temu Bilokaty Start.

Wśród nowości, które Meritum zaproponuje klientom w drugim kwartale br., jest bankowość głosowa pozwalająca zarządzać aplikacją na smartfony za pomocą komend głosowych.  Udostępniona w marcu br. aplikacja Meritum Bank Mobilny jako jedyna w Polsce zapewnia kompletny serwis transakcyjny oraz umożliwia założenie konta osobistego lub firmowego wyłącznie za jej pośrednictwem.