Rekordowy zysk Meritum Banku


Meritum Bank wypracował w I kwartale 2014 roku 13,7 mln zł zysku netto, 11 razy więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku oraz więcej od wyniku całego 2013 roku. Wyraźnie wzrosła rentowność Banku – wskaźnik ROE na koniec marca wyniósł 24,7 proc. Suma bilansowa przekroczyła 3 mld zł.

W ciągu pierwszych trzech miesięcy 2014 roku Meritum Bank zarobił netto 13,7 mln zł, wobec 1,22 mln zł w I kwartale 2013 roku, co oznacza wzrost o 1024 proc. Wynik finansowy brutto wyniósł 17 mln zł, w porównaniu z 3,6 mln zł wypracowanymi w analogicznym okresie ub.r. Suma bilansowa Banku na koniec marca br. wynosiła 3 mld zł, o 22 proc. więcej niż przed rokiem.

Portfel kredytów Meritum Banku po I kwartale 2014 roku wynosił 2,36 mld zł, o 24 proc. więcej niż przed rokiem, zaś wartość portfela depozytów – 2,57 mld zł, co oznacza 19 proc. wzrost w porównaniu do pierwszych trzech miesięcy ub.r. W efekcie wynik na działalności bankowej zwiększył się o 41 proc., do 81,3 mln zł. Rozwój akcji kredytowej wspierała stabilna baza depozytowa.  Współczynnik wypłacalności na koniec marca br. wynosił 13,4 proc.

W kolejnych miesiącach tego roku Bank planuje szereg działań, których celem jest utrzymanie pozytywnego trendu wzrostowego.

Wysoki wynik pierwszego kwartału jest efektem aktywnej sprzedaży naszych produktów, a także oszczędności oraz wyższej skuteczności działań windykacyjnych. W pierwszym kwartale doszliśmy do satysfakcjonującego poziomu rentowności, który odzwierciedla unikalny model biznesowy banku będącego specjalistą w segmencie consumer finance i mikroprzedsiębiorstw. Wskaźnik zwrotu na kapitale w kolejnych okresach powinien kształtować się na podobnym poziomie. W maju rozpoczęliśmy dużą kampanię marketingową. W najbliższych miesiącach czeka nas wdrożenie nowych produktów, otwarcie kolejnych placówek partnerskich oraz dalsza optymalizacja procesów – podsumowuje Bartosz Chytła, prezes zarządu Meritum Banku.

W maju Bank rozpoczął telewizyjno-internetową kampanię marketingową pod hasłem „Meritum Bank. Same konkrety”. Jej celem jest zaprezentowanie odświeżonej oferty i jednocześnie wyeksponowanie idei zawartej w nazwie Banku oraz filozofii jego działania. W pierwszej odsłonie kampanii Bank zachęca do założenia wprowadzanej kilka tygodni temu Bilokaty Start.

Wśród nowości, które Meritum zaproponuje klientom w drugim kwartale br., jest bankowość głosowa pozwalająca zarządzać aplikacją na smartfony za pomocą komend głosowych.  Udostępniona w marcu br. aplikacja Meritum Bank Mobilny jako jedyna w Polsce zapewnia kompletny serwis transakcyjny oraz umożliwia założenie konta osobistego lub firmowego wyłącznie za jej pośrednictwem. 

,