Rośnie liczba ofert dla pracowników obsługi klienta i logistyki Miesięczna analiza ofert monsterpolska.pl


W marcu pracodawcy najczęściej poszukiwali specjalistów z  branży IT. 22% wszystkich ofert było adresowanych do pracowników z tego sektora.

Na drugim miejscu uplasowały się ogłoszenia dla kandydatów działów Obsługi Klienta – poszukiwało ich 15% firm. Duże zapotrzebowanie, podobnie jak w lutym, było również na pracowników z branży Logistyka / Zakupy / Transport. Ta kategoria zamyka podium z udziałem na poziomie 13%. Liczba ofert pracy opublikowanych na monsterpolska.pl w marcu wzrosła o blisko jedną trzecią w porównaniu do lutego bieżącego roku, zaś w zestawieniu z marcem 2013 roku o prawie 70%.

Popyt na pracowników z sektora IT nadal utrzymuje się na wysokim poziomie. Liczba ofert dla specjalistów z tej dziedziny wzrosła o 22% w porównaniu do lutego bieżącego roku. Nadal pracodawcy najczęściej poszukują  programistów, do których adresowane było 42% wszystkich ogłoszeń z tej kategorii. Na drugim miejscu uplasowały się oferty dla inżynierów ds. oprogramowania – rekrutowała ich co dziesiąta firma poszukująca pracowników działów IT.

Drugie miejsce w marcowym rankingu portalu monsterpolska.pl zajęła kategoria obsługa klienta z udziałem w ogólnej puli ofert pracy na poziomie 15%. Ponad trzykrotnie zwiększyło się zapotrzebowanie na pracowników tej branży w porównaniu do lutego.    

Ranking zamykają oferty pracy z branży Logistyka / Zakupy/ Transport. Liczba ogłoszeń w tej kategorii, w porównaniu do zestawienia lutowego, podwoiła się. Najczęsciej poszukiwano kierowców oraz specjalitów ds. obsługi łańcucha dostaw.

W dalszym ciągu pracodawcy rekrutowali także do działów Finanse/ Księgowość/ Controlling. Ogłoszenia o takim profilu stanowiły 11% wszystkich opublikowanych. 39% ofert pracy było skierowanych do księgowych, a 17% do analityków finansowych.

Podobnie jak w poprzednich miesiącach, Centra Usług Wspólnych (SSC) oraz firmy outsourcingowe aktywnie poszukiwały wyspecjalizowanych pracowników. Opublikowały one 43% ze wszystkich ofert pracy.

Firmy outsourcingowe zainteresowane były głównie zatrudnieniem pracowników do działów IT/ Programowanie (33 %), Finanse / Księgowość (14%), Produkcja (9%), a także inżynierami i technologami (9%).

Z kolei jedna trzecia wszystkich ogłoszeń publikowanych przez Centra Usług Wspólnych skierowana była do specjalistów IT / Programistów. Drugą pozycję zajęły oferty dotyczyła rekrutacji do działów Finanse / Księgowość ( 31%), 13% dotyczyła stanowisk w obszarze HR.