Rośnie zapotrzebowanie na inżynierów. Miesięczna analiza ofert monsterpolska.pl


W styczniu, podobnie jak w całym minionym roku, pracodawcy najczęściej poszukiwali pracowników z branży IT. Spośród wszystkich ofert pracy zamieszczonych na portalu monsterpolska.pl aż 47% z nich była adresowana do kandydatów reprezentujących IT. Na drugiej pozycji w comiesięcznym zestawieniu monsterpolska.pl znalazły się oferty pracy dedykowane kandydatom reprezentującym Finanse / Księgowość / Controlling. Kolejną grupą zawodową najczęściej poszukiwaną byli inżynierowie.

 

W styczniu 2014 aż 47% firm rekrutujących na monsterpolska.pl poszukiwało kandydatów z  branży IT. Liczba ofert dla pracowników z tego sektora wzrosła o 39% w stosunku do grudnia ubiegłego roku i aż 79% w porównaniu do stycznia 2013 roku. Dynamiczny wzrost liczby ofert pracy dla specjalistów IT, a w szczególności dla programistów, to efekt ciągłego rozwoju polskich przedsiębiorstw, które coraz częściej rozumieją, że warunkiem konkurencyjności jest innowacyjność i nowe technologie. Dodatkowo, popyt na pracowników z sektora IT jest efektem dynamicznego rozwoju outsourcingu i centr usług wspólnych. Aż 83% ofert dla specjalistów z tej dziedziny pochodziło właśnie od tych podmiotów – podkreśla Małgorzata Majewska, ekspert monsterpolska.pl. Pracodawcy poszukiwali przede wszystkim programistów – oferty pracy dla nich stanowiły 42% wszystkich ofert.

Drugie miejsce w styczniowym rankingu zajęła kategoria Finanse / Księgowość / Controlling z udziałem w ogólnej puli ofert na poziomie ponad 9%. W stosunku do grudnia minionego roku, liczba ogłoszeń w tej branży spadła o 8%, ale w stosunku do stycznia 2013 roku wzrosła o 158%. Ponad jedna czwarta firm – 25% – rekrutowała na stanowisko księgowej. 11% poszukiwało managera, a co dziesiąty przedsiębiorca chciał zatrudnić specjalistę.

W styczniu znacząco wzrosła liczba ofert dla inżynierów – na monsterpolska.pl poszukiwało ich 9% firm. Porównując zapotrzebowanie rok do roku, kategoria ta zanotowała wzrost aż o 249%. W stosunku do grudnia ubiegłego roku było z kolei o 179% ofert pracy więcej. Pracodawcy najczęściej poszukiwali doświadczonych kandydatów z co najmniej kilkuletnim stażem.

7% ofert pracy na monsterpolska.pl było adresowanych do pracowników sprzedaży. Ta kategoria zanotowała duży wzrost w stosunku do grudnia – liczba ofert wzrosła o 53%. W porównaniu ze styczniem 2013 roku, było ich o 116% więcej. W tym przypadku pracodawcy najczęściej poszukiwali pracowników sprzedaży detalicznej – 30% ofert dotyczyło sprzedawców. Natomiast przedstawicieli handlowych poszukiwało ponad 23% firm.  

Styczniowa analiza pokazuje, że intensywną rekrutację prowadzą Centra Usług Wspólnych (SSC) i firmy outsourcingowe. Ich oferty stanowiły aż 70% wszystkich ogłoszeń zamieszczonych na monsterpolska.pl w styczniu tego roku.  SSC i firmy outsourcingowe poszukiwały głównie pracowników do działów: rozwoju (IT) i finansów oraz księgowości, a także inżynierów i przedstawicieli zawodów technicznych.

Liczba ofert pracy w styczniu 2014 roku wzrosła o 39% w porównaniu do grudnia ubiegłego roku, a w stosunku do stycznia 2013 spadła nieznacznie o 6%.

,