S4Tech podsumowuje Universalną Akademię Mediakom


Ponad 100 zrealizowanych szkoleń, 50 przedsiębiorstw oraz prawie 500 uczestników – dobiega końca Universalna Akademia Mediakom, organizowana przez opolską spółkę Solutions For Technology przy współpracy ze Związkiem Pracodawców Mediów Elektronicznych i Telekomunikacyjnych – Mediakom oraz Universal Networks International. Tematem przewodnim był rozwój branży ICT w oparciu o proekologiczne rozwiązania.

Universalna Akademia Mediakom rozpoczęła się podczas ubiegłorocznej edycji Forum Operatorów Telekomunikacyjnych w Serocku i potrwa do czerwca bieżącego roku. Ideą przyświecającą realizacji projektu był wzrost konkurencyjności MŚP branży ICT poprzez wdrożenie rozwiązań proekologicznych oraz podwyższenie kompetencji w tym obszarze. Adresaci szkoleń to zarówno właściciele i menadżerowie, jak i pracownicy niższego szczebla – instalatorzy, informatycy, pracownicy biur obsługi klienta czy osoby odpowiedzialne za finanse i księgowość w przedsiębiorstwie telekomunikacyjnym.

Duże zainteresowanie branży telekomunikacyjnej

O popularności Universalnej Akademii Mediakom świadczy dużo wyższa frekwencja niż zakładano. Szkolenia miały charakter ogólnopolski i odbyły się m.in. w Krakowie, Łodzi i Bydgoszczy, a wzięło w nich udział 50 z planowanych 44 przedsiębiorstw oraz 491 osób z szacowanych 288. 

Zakres szkoleń obejmował ponad 40 tematów. Słuchacze zapoznali się z zagadnieniami dotyczącymi sprzedaży konsumenckiej, treściami marketingowymi czy finansowymi. Zrealizowano również wykłady dotyczące utrzymania sieci HFC, planowania i budowy sieci telekomunikacyjnych, szkolenia z sieci IP oraz warsztaty w ramach Akademii Cisco. Największym zainteresowaniem cieszyły się szkolenia praktyczne z technik światłowodowych oraz warsztaty w zakresie platformy PON.   

Wielu zwolenników zyskały także szkolenia z dziedziny sprzedaży i obsługi klienta – kierowane zarówno do pracowników biur, jak i specjalistów technicznych.  

„Profesjonalne szkolenie, profesjonalna kadra. Ogromna wiedza trenerów, wykraczająca bardzo poza zakres. Chętnie odpowiadają na wszystkie pytania oraz pomagają rozwiązać nurtujące problemy. Z miłą chęcią wrócę na kolejne kursy.” – podsumowuje Dariusz Dmitruk, kierownik techniczny w spółce Dipol i jeden z uczestników Universalnej Akademii Mediakom. 

Akademia Lidera 

W ramach Universalnej Akademii Mediakom zrealizowano również moduły kierowane do właścicieli i zarządów firm operatorskich, pod nazwą „Akademia Lidera”. Tematyką przewodnią spotkań było przygotowanie kadry do efektywnego wdrażania rozwiązań proekologicznych w organizacji. Trenerzy motywowali do działań sprzyjających ekologii, w tym: wykorzystywania narzędzi związanych z komunikacją rozwiązań proekologicznych, delegowaniem zadań oraz doborem zespołu wdrażającego takie rozwiązania czy budowania wizerunku przedsiębiorstwa proekologicznego. 

Dzięki współfinansowaniu Universal Networks International, spotkania zostały uzupełnione o dodatkowe atrakcje kierowane do uczestników Akademii. Solutions For Technology już planuje kolejne szkolenia związane z wdrażaniem rozwiązań proekologicznych w organizacjach. Wśród zainteresowań jest ekodriving oraz zagadnienia związane z OZE.

, ,